Mga Bahagi ng Buhay ng Tao na Inabuso

Mga Bahagi ng Buhay ng Tao na Inabuso

Ni Apolinario Villalobos

 

1.Karunungan  – sa sobrang kayabangan ng ilang tao dahil sa natanggap na papuri tungkol sa kanilang karunungan, akala nila ay mas matalino pa sila sa Diyos, at lalong higit ay ang pag-akala nilang sila na ang pinakamagaling sa balat ng lupa. Gumawa din sila ng mga bagay na nakakapinsala sa buhay tulad ng droga, bomba, lason, atbp.

 

2.Pananampalataya sa Diyos – ginamit ng maraming hangal na makasarili at may isip-demonyong mga tao ang pananampalataya upang makapag-fund raising. Nagtatag sila ng “charismatic groups” upang makapagpayaman. At, yong ibang tumanda na sa propesyong ito ay ginamit ang pananamapalataya sa pagbatikos sa LAYUNIN ng mga taong kumakalaban sa droga dahil hindi nila ina-analyze ang “kalaliman” ng isyung ito na ang isa sa mga collaterals ay pagkalagas ng mga buhay.

 

3.Tubig – Hinaluan ng alcohol na nakakalasing at mga kemikal na nagbibigay ng panandaliang kasiyahan at pagkalimot sa sarili….mga party drinks.

 

4.Hangin – binugahan ng tao ng usok mula sa kanyang sasakyan at mga pagawaan kaya naging lason.

 

5.Pananim – inispreyhan ng insecticide kaya naging masama sa kalusugan sa halip na makatulong.

 

6.Teknolohiya – ang mga resulta ng makabagong teknolohiya ay may  kapakinabangan sa tao subalit halos lahat ng mga ito ay inabuso at ginamit sa kasamaan tulad ng internet, cellphonoe, atbp.

 

7.Tiwala ng Kapwa – maraming tao ang umabuso sa tiwala na ibinigay sa kanila ng kapwa kaya nagkaroon ng trauma o nadala ang mga mababait na tao…ayaw nang tumulong sa iba.

 

8.Oras – Obvious ito lalo na sa mga kabataan ngayon…ang tawag sa nag-aabuso sa oras ay batugan, makupad, tamad, atbp.

 

9.Tulong ng Kapwa – maraming mga natulungan ang hindi kuntento sa ibinigay sa kanila at hindi nila naisip na hindi lang sila ang nangangailangan ng tulong….ang gusto nila ay mapunta sa kanila ang lahat ng tulong kaya ayaw na nilang magsikap upang makaraos kahit kaya na nila.

 

10.Sariing katawan – sa sobrang kaartehan ng ilan, sa halip na ayusin lang ang mga bahagi ng katawan nila upang hindi masagwang tingnan ay inabuso nila ito kaya may mga nagmukhang ibinabad sa arena ang balat o di kaya ay mukhang bangkay dahil sa sobrang putla na akala nila ay “kaputian”. Ang iba ay nangingintab ang mukha sa astringent na naglulusaw ng outer layer kaya kalaunan ay nangitim dahil nasunog pagkatapos ma-expose ang “baby skin” sa araw. Ang ibang minalas na nagpa-butox ng mga bahagi ng mukha upang mawala ang kulubot ay hindi na makangiti dahil na-paralyze ang mga ugat. Ang puwet at suso naman ng iba ay nagmukhang kamote na may mga ulalo dahil sa hindi maayos na paglagay ng silicone. Ang mga nagpa- tattoo ng mga kilay sa mga dispalinghadong beauty artists ay nagmukhang palaging nagugulat dahil sa sobrang taas ng pagkapuwesto ng mga kilay. Ang iba naman ay nagmukhang kekay dahil sa laki at haba ng tattoo, hindi proportion sa mukha….mas matindi ang malas na inabot ng mga tinubuan ulit ng original na kilay na pinaahit upang malagyan ng tattoo…nagkaroon sila ng “double surprise look” dahil sa dalawang set ng kilay!

 

11.Gamot – maraming gamot ngayon, lalo na ang iba’t ibang anti-biotics ang pinagbabawal nang gamitin dahil sa pag-abuso ng mga karaniwang tao na sa kaunting lagnat ay iinom agad ng gamot na “nirekomenda” ng kaibigan. Ganyan din ang nangyari sa mga paracetamol at pain relievers.

 

12.Pag-ibig – hindi masama ang umibig, huwag lang itong maging sanhi ng pagkasira ng pamilya. Hindi rin dapat gamitin ang pagkahumaling na palatandaan ng nakakadiliryong pag-ibig upang ang nawawala sa sarili dahil sa sobrang pag-ibig ay buntisin o huthutan!

 

Ang unang pag-abusong naitala sa Bibliya na itinuturing na alamat at bahagi ng babasahin ng mga Kristiyano ay ang pag-sira sa kabaitan ng Diyos na ginawa nina Adan at Eba…na ang sanhi ay ang pag-abuso naman ni Eba sa tiwala sa kanya ng kanyang partner na si Adan…ang pasimuno ng siraan ng tiwala sa sinasabing paraiso ay ang ulupong naman. Nagkawing-kawing ang abusong ginawa nina Adan, Eba, at ulupong….bagay na nangyayari din ngayon sa buong mundo….kapwa sa kapwa…pamilya sa pamilay, bansa sa bansa!

 

 

 

What Excesses can Breed

What Excesses can Breed

By Apolinario Villalobos

 

Anything that is beneficial but taken in excess can be lethal, and anything that is done with good intention, but in excess, can be vicious.

 

Drugs are supposed to prevent or cure diseases, but when taken in excess can result to unexpected death of a patient, that is why some of these cannot just be bought over the counter of pharmacies, as they need proper prescription from authorized medical practitioners. On the other hand, an overdose of food can cause obesity which can lead to diseases. Drinking water in excess may affect the proper functioning of the heart that is why one of the worst thing that can happen to anyone, is the unchecked water retention of the body.

 

Too much love can mean pampering that could result to the “spoiling” of the person being “loved”. It can also drive one to commit a crime of passion because of the fatal attraction that developed. And, worst, it can lead the weak of emotion to the verge of insanity. The same is true with kindness which can result to the abuse of the kind-hearted. Along this line, too much familiarity among friends could develop abuse, too, on the part of the ones with weak discipline, disposition, and who are naturally selfish.

 

It is not bad to be hardworking, but abusing the body to the point of exhaustion could mean fatigue and if left unchecked could be fatal, too. Also, in a group that is expected to work as a team, those working hard, may be abused by the indolent members who may become overly dependent. That is why, for the sake of teamwork, it is important that roles are played fairly.

 

As to the expression of faith, those who manifest it with utmost sincerity according to what their religion says, is admirable. However, their boisterous and arrogant attitude about their belief that only they have the right to be saved, really stink. It is revolting to see a faithful with outstretched hands and who walks on his or her knees from the door of the church to the altar, or pretend that he or she is overcome by the “spirit” while praying as shown by his or her fainting or uncontrolled shaking body…a scene that can be comical for others. All these overdose of faith is fanaticism.

 

Too much freedom in a nation can breed abuse on the part of inconsiderate and undisciplined constituents. And, too much discipline instilled in a person can make him too “sterile” and oblivious to the imperfect, albeit, normal actuations of others.

 

The Earth needs air and rain, but too much of it, results to typhoon and flood. The same is true with the cool and immaculate snow, as too much of it, results to snowstorm. The wildlife has its own way of “moderation”. And, it seems that lesser creatures are more intelligent than man in observing such discipline. I have seen film footages of different kinds of wild animals milling around drinking holes where the strong are shown chasing the weak with the obvious intention of enjoying the latter as dinner. After the overpowering animals have had their fill, they back off and leave the rest of the packs. But in the case of man, the situation is different, because for as long as there is an opportunity for the greedy to exploit, he practically sucks every drop of blood of the oppressed.

 

Greed and selfishness are innate in man’s character, but should be manifested in moderation to prevent exploitation of others that could result to their suffering. Unfortunately, it does not happen in politics where greedy officials are not satisfied with what they may have already stolen from the government coffer, and which could already ensure them of a comfortable retirement. They practically, want everything by all means….not only money but lifetime power!

 

Freedom is the Essence of Life and Pitifully Abused

Freedom is the Essence of Life

And Pitifully Abused

By Apolinario Villalobos

 

At the right moment, the fetus carried by the mother in her womb wiggles out free. The mother is freed from the burden. The baby sucks milk from the mother…the onset of freedom to life. As he/she grows she begins to naughtily run free from the hold of the mother….growing older as a teen, he/she begins to abuse freedom by indulging in vices. Growing older still, the more that he/she abuses freedom by stealing or by being corrupt.

 

In the Philippines today, freedom is abused using the principle of “human rights” and “due process”. Robbers who belong to syndicates easily go scot free due to bail posted by financiers. Drug pushers enjoy similar privilege due to corrupt judges and police. Students who pretend to be intellectuals abuse whoever sits as authority…they say, they just put into action their freedom of speech. Freedom to choose leaders is woefully downtrodden, what with vote-buying during election campaign.

 

With freedom, democracy seems to lead adherent countries to nowhere. America who claims to be the Mother of Democracy is agonizing with her own share of abuse. Old democratic countries of Europe are likewise reeling from the destruction of bombs, thanks to the lenient policies that welcomed terrorists into their benevolent arms…because of their own kind of benevolent freedom!

 

Yes, freedom is the essence of life as even Jesus, himself, died on the cross to free the humanity from sin….that is according to Christian advocates.

 

 

Ang Pag-abuso sa mga salitang “Karapatang Pangtao” (Human Rights)

Ang Pag-abuso sa mga salitang “ Karapatang Pangtao” (Human Rights)

By Apolinario Villalobos

 

Maraming Pilipino ang nagmamagaling at nagmamarunong tungkol sa “human rights” ganoong sila mismo ay hindi nagrerespeto nito. Sila ang mga ipokritong human rights advocates….mga walang hiyang mapagkunwari. Akala nila ang tinatawag na “human rights” ay hanggang sa karapatang mabuhay lamang. Ang hindi nila alam dahil sa kanilang katangahan, pati ang pambabarat kapag bumili ng isang bagay mula sa isang mahirap na tindera ay may kaakibat nang “human rights”. Ang isang may kaya sa buhay ay hindi na dapat tumatawad kapag bumili sa mga nagtitinda sa bangketa halimbawa, o di kaya ay mga nagtitinda na ang ginagamit ay kariton na nag-iikot sa mga subdivision. NAPAKARAMI kong alam na ganyan ang ugali, mga nakatira pa sa mga mararangyang subdivision pero kung baratin ang nagtitinda na maghapong nagtutulak ng kariton ay ganoon na lang. Tinatakot pa ang iba na kung hindi sila pagbibigyan ay irereklamo sila (mga nagtitinda) sa barangay upang hindi na papasukin. MGA WALA SILANG KONSIYENSIYA DAHIL KAKARAMPOT NA KIKITAIN SANA NG MALILIIT NA NAGTITINDA AY TILA NINANAKAW PA NILA!

 

Maraming saklaw o concern ang “human rights” at ang simpleng paalala tungkol sa mga ito ay, “nagtatapos ang karapatan ng isang tao, kapag lumampas siya sa kanyang hangganan at tumapak sa karapatan ng iba”….sa Ingles, “one’s rights end where the rights of others begin”. Para sa akin, ang isang magnanakaw na naaktuhan sa loob ng bahay kaya napatay ng may-ari ng bahay ay walang karapatang mabuhay….o di kaya ang isang drug pusher na sumira sa buhay ng maraming kabataan at gumawa pa ng ibang krimen tulad ng panggagahasa ay walang karapatang mabuhay. At, ang mga yudiputang mga kriminal na ito, kapag nahuli ay may lakas pa ng loob na humingi ng tulong sa Public Attorney’s Office (PAO), na ang mga abogado ay sinusuwelduhan ng taong bayan…all for the sake of “due process” na bukam-bibig naman ng mga ipokritong mga human rights advocates!

 

Ang hirap kasi sa iba, kapag nahuling nag-shoplift halimbawa sa grocery, ang idadahilan ay mga anak na nagugutom….ang tanong ko diyan ay kung bakit nag-anak sila ng marami ganoong hindi naman pala niya kayang buhayin….nagpakalibog sila at pagkatapos ay walang pakialam kung ang anak nila ay lumalaking nanlilimahid. Marami akong na-check na ganyan ang istilo ng pamumuhay at na-shock ako nang malaman ko na may mga mag-asawang ang “hanapbuhay” ay panloloko sa kapwa o swindling at pagnanakaw. At, habang lumalaki ang mga anak ay ginagamit  rin nila sa masama nilang gawain.

 

Ang mga nang-iiskwat ay abusado rin pagdating sa “human rights”. Alam nilang hindi kanila ang lupang iniiskwatan, subalit hindi sila naghahanda para sa susunod na gagawin kapag pinaalis na sila, at sa halip ay nagsisigaw ng “mayaman lang ba ang may karapatang mabuhay?” kapag pinaalis na. May mga bahay sa squatter’s area na aircon at kumpleto sa iba pang mga gamit tulad ng flat tv, 2-door ref, mga sala set at kamang mamahalin. Ibig sabihin, kaya ng ilang iskwater na mag-ipon ng perang pambili ng kahit 50sqm. na lupa sa mga bahagi ng Bulacan, Cavite, at Laguna. Ang pinakamasama pa ay ang pagiging “professional squatter” ng ilan. Nang-iiskwat sila kahit saan pwedeng iskwatan, patatayuan ng maliit na barung-barong at pauupahan. Ang isang uri pa ng pagiging professional squatter ay pagtanggap halimbawa ng offer ng gobyerno na mailipat sila sa relocation site. Pagkalipas ng ilang taon ay babalik sa lunsod at mang-iiskwat uli, samantalang ang bahay sa relocation site ay pauupahan.

 

Hindi ako anti-poor. Galit ako sa mga taong umaabuso ng “human rights” at mga puitikong gumagamit sa kanila. Galit din ako sa mga mapagkunwaring human rights advocate kuno, regular pang nagsisimba kung saan mang sambahan nila pero ang simpleng karapatan ng kanilang kasambahay ay hindi marespeto dahil palagi nilang minumura….at kung mamili sa mga sidewalk vendors ay daig pa ang timawa kung tumawad!

 

Paalala lang sa mga taong mahilig pumapel….bago magsisigaw ng human rights ng mga iskwater, drug pusher, magnanakaw, at iba pang kriminal ay mag-isip muna ng ilang daang beses para hindi magmukhang tanga! Alam ng mga kapitbahay ninyo ang ugali ninyo kaya siguradong pinagtatawanan kayo kapag nakabasa ng mga mapagkunwaring comments ninyo sa facebook tungkol sa bagay na ito.

 

AT, HIGIT SA LAHAT, ALAM NG NASA ITAAS KUNG ANO ANG MGA KATARANTADUHANG GINAGAWA NINYO AT PILIT NINYONG PINAGTATAKPAN NG PALUHUD-LUHOD SA SIMBAHAN, PAKOMUNYON-KUMONYON, PADASAL-DASAL NG ROSARYO, AT PASIGAW-SIGAW NG HUMAN RIGHTS NG MGA KAWATAN AT DRUG PUSHER DAHIL PARA SA INYO AY TAO DIN SILA AT MAY KARAPATANG MABUHAY…ISANG ADBOKASIYA NG BULAG, BINGI AT KAPALMUKS!…IBIG SABIHIN, WALANG KONSIYENSIYA!

 

 

On the Exploitation of the Weak

On the Exploitation of the Weak

By Apolinario Villalobos

 

Natural resources are gifts and blessings from the Creator of the universe and as such should be properly and justly exploited as a show of respect to the Giver. However, the problem in this world is that, practically, the strong overruns the weak in their greedy effort to control anything that got to do with survival. Looking back, history is a mute witness to this desire of powerful nations such as Portugal, Spain, Holland, England, and later, America, Russia, Germany, China, and Japan. Earlier in the history of nations, Portugal and Spain, practically divided the world into two hemispheres for appropriation between the two of them. Later, war was used as an instrument for the appropriation of the weak nations among the strong ones.

 

Much later, with the blazed marine trails that lead to practically all continents, strong nations overran all of them, with America and her “Manifest Destiny” ideals, leading the pack. Her obsessive drive was masked with a supposedly noble intention to save the “barbarian” and “pagan” inhabitants of forcefully occupied lands from their misery of ignorance, although, beneath it, was the desire to bleed the lands of their natural resources, and the Philippines was among those that suffered this harrowing fate. It should be noted that long before the Spaniards colonized the Philippines, the early inhabitants had a healthy commercial intercourse with other nations, aside from having their own spiritual leaning which was Mohammedan or Islamic. The Americans did not “convert” the Filipinos into Christianity, as when they came, the Spanish colonizers already did it….all they did was turn the face of the Catholic inhabitants towards Protestantism.

 

If our forefathers fought for the preservation of our nation’s patrimonial rights, today, the Philippine government practically offers it to the highest bidders- whoever they are, if foreigner, the better because of their dollar. The Philippine Constitution meanwhile haplessly and practically turned into a doormat, as provisions after provisions are changed to fit the desires of foreign investors. The apex of irresponsibility was the passing of a law authored by Gloria Arroyo when she was yet a senator, allowing foreigners to own the 100% rights over claimed land intended for mining…this is the root cause of the scandalous mining incidents in the country that to date, have even claimed lives.

 

The Philippine Mining Law passed in 1995 is a glaring example of how lawmakers can be so naïve to the far-reaching effects of nature-related ventures in the country. They do not seem to understand what displacement, pollution, cultural debacle, immorality, and corruption mean. All that they perceive are the dollar and peso, as well as, the glitter of gold…gains that find their way to the pocket of the corrupt government officials instead of the inhabitants of the affected lands. From a national point of view, practically, no significant benefit has ever been “felt”, “observed”, or “enjoyed”, by the citizens, in case the gains have reached the national coffer. Tangible projects on which these gains are spent, are hideously pockmarked with commissions at different levels of transaction….so, what benefit are the greedy talking about?

 

Soil erosion and flood are the effect of the careless exploitation of natural resources while on the part of the inhabitants, forced displacements that lead to their migration to slums of urban areas where they eventually succumb to the pummeling of poverty, are the dismal disheartening results, made more grievous by the wearing down of their cultural values. Many girls and boys turn to prostitution to help eke out a living for their starving families. Families live on sidewalks and “mobile homes” – the pushcart which is the most practical way to carry around collected junks from garbage dumps. Fathers who turned “barkers” in jeepney terminals are lured into easy money by big time drug pushers, dangled temptation that they bit, for which they paid with their life.

 

Catholic bishops and human rights advocates kuno wonder how and why the above-mentioned Filipinos became bad, to the extent of being killed due to their involvement in drug trafficking. These hypocrites are obviously short-sighted because what they see are just the slums where the unfortunate victims live. They fail or refuse to look beyond the slums, so that they will be able to perceive where they came from….and, what made them endure the hellish life in the city!

 

 

Ang Kaunlaran

ANG KAUNLARAN

Ni Apolinario Villalobos

 

Mga nagtatayugang gusali sa lunsod

Nagliliparang mga sasakyan

Mga ilaw na nakakasilaw

Kaya’t gabi’y parang araw.

 

Mga kamangha-manghang kagamitan

Sa mga tao ay nakakaagapay

Kaya’t buhay na guminhawa

Dapat pasalamatang biyaya.

 

Subali’t kasabay ng natamong ginhawa

Kapalit naman ay pagkalimot

Na sa likod ng mga natamo-

May ISANG naglalang ng mundo…

MUNDONG  NASAULALA…

AT, ANIMO’Y NAGAHASA!

 

Notes:

Nakakaagapay – helps, big help, assists

Naglalang – created

Nasalaula – abused, exploited, “binaboy”

Too Much Familiarity Breeds Abuse Leading to Loss of Respect

TOO MUCH FAMILIARITY BREEDS ABUSE

LEADING TO LOSS OF RESPECT

By Apolinario Villalobos

 

If a person opens himself up with overconfidence, thereby, exposing his weaknesses, he is bound to be abused and disrespected. He should not expect understanding from ALL the people with whom he deals. In any community or group where a person circulates, detractors and covert enemies are always present who will not hesitate to grab every opportunity from the unguarded moments of the overconfident person.

 

This is the situation of the president Rodrigo Duterte and PNP Chief, Rolando de la Rosa. Their tough personality and honest character have no match to the traitor’s selfish and evil intention. This happened to Cesar of Rome and Jesus Christ….they are lessons to be learned.

 

Duterte and de la Rosa should at this time, distance themselves a little bit from their “trusted friends”. Duterte should remember that he is in the tumultuous arena of Philippine politics where players easily change color to suit their needs. On the other hand, the Manila guys that the two are dealing with as regards the checking of illegal drugs, are not dumb not to understand that they are being used. And, being toughened in their kind of enterprising job, these “wise” guys will definitely not allow this happen without earning clandestinely.

 

The too much camaraderie that Duterte and de la Rosa show to their supposedly trusted people is what the latter exploit to go on with their well-entrenched designs long before they (Duterte and de la Rosa) took office.

 

The “signs” that can be perceived as regards the abuse being committed against Duterte and de la Rosa are the continued proliferation of police shenanigans, using the “tokhang” as another alibi. Shamefully, the already known “hulidap” has assumed another name….”tokhang”. How can authorities deny this when the concerned agents of authority use dubious documents which for the ordinary victims look authentic?

 

To let the police feel that he is serious in his intentions, Duterte should stop mouthing his support to them, as it is already implied or understood. Emphasizing such “support” in speeches that he deliver, just emboldens the “bad eggs” in the ranks of the police. All he should do is just instruct them to do their best if they want to keep their job….and for the sake of the “good eggs”. Another best act that he can do is give instruction to de la Rosa to immediately fire the erring police. On the other hand, de la Rosa should act with dispatch.

 

 

Vices and Gainful Destruction are Conceived by the Selfish and Evil-Minded

VICES AND GAINFUL DESTRUCTION

ARE CONCEIVED BY THE SELFISH AND EVIL- MINDED

By Apolinario Villalobos

 

People travel to places after being told by friends that they are worth visiting, aside from reading about them in magazines, both printed and televised…so they spend for it. Their need to see places have been conceived by other people and various forms of media that practically, entice them to embark on an adventure. Without the encouragement, people will not even think of leaving their home because they have no idea that beautiful places exist somewhere.  It is in this manner that the evil-minded have conceived vices for their unsuspecting victims to enjoy, such that, they will attain a euphoric state of satisfaction when they indulge themselves in them. Later, these vices which could be alcohol, cigarette, gambling, and drugs would develop into some sort of necessities of their victims. At the end, the evil-minded have become successful in creating the needs for their victims.

 

There has been no need for bombs and guns until such need was created by people who thought of gainful destruction. Along with what have been made to attain a selfish motive, the manner, with which they could be used have been conceived, so there are wars and terrorism. Had the evil-minded not brought forth into the world such instrumentalities of destruction, people would have thought of just reaping the grains in the field as they get ripe, hunt for food needed for a day or two, enjoy the moon when it is in its fullest, and worship Nature as a manifestation of a powerful Force….in other words, just lead a simple life, until today.

 

The tendency of man to abuse has underlined his evil-mindedness. And, because of that, practically, everything that has got to do with life has been abused, such as, kindness, authority, trust, love, Nature, food, water, medicine, animals, plants, mental faculty, etc. His disdainful selfishness has eventually, led him to a gainful destruction that likewise, leads him along the path of self-destruction!

 

 

 

Sa Pag-spoil ng Anak, Dusa ang Matatamo

SA PAG-SPOIL NG ANAK, DUSA ANG MATATAMO

Ni Apolinario Villalobos

 

Mali ang panuntunan ng ilang mga magulang ng mahirap na pamilya na gustong gumawa ng lahat ng paraan upang hindi madanasan ng anak ang hirap na dinanas nila. Dahil diyan, habang lumalaki ang anak ay ni hindi man lang ito nakadanas na mautusang maghugas ng pinggan o magligpit ng pinagkainan o magwalis ng sahig. May mga magulang ding ayaw magpakain sa anak ng gulay o tuyo, kaya di bale nang mangutang basta makabili lang ng hotdog o di kaya ay madala palagi sa Jolibee ang anak upang makakain ng hamburger at ispageti.

 

Habang lumalaki ang anak, lalong tumitindi ang pag-spoil ng mga magulang na may maling panuntunan. Kahit halos wala nang pamalengke, may mga magulang na sa kagustuhang hindi kuno magmumukhang kawawa ang anak kapag kasama ang mga kalaro ay ibibili ito ng mamahaling laruan kahit nakatambak lang ang mga naipong iba. Sa pagpasok sa eskwela, dapat ay naka-aircon van na school service sa halip na tricycle upang class ang dating dahil mahal nila ang anak. Ayaw ding pakainin ng kaning lamig o sinangag na tawag ng spoiled na anak ay “lumang kanin”.

 

Tungkol sa bagay na ito, may isa akong kaibigan na pinagyayabang pa sa pagkuwento ang tungkol sa nagagalit na anak kapag nakita siyang nagsasapaw ng kaning lamig sa sinaing. Kapag ganoon ang ginawa niya, natatawa pang sinasabi ng kaibigan kong ayaw nang kumain ng anak kung hindi ipag-oorder ng pizza-for-delivery. Minsan namang namasyal ako ng maaga sa kumpare ko, pinakape ako at dahil maliit ang bahay, ang pinaka-sala ay kainan na rin nila. Nakita ko ang nakahaing almusal na sinangag, tuyo at piniritong talong. Nang tawagin na nila ang anak ay nagtanong pa ito kung may bagong sinaing, at nang sabihang, may sinangag naman, ang sagot ng anak ay, “yuck!”.

 

May isa akong alam na pamilyang naghirap dahil sa pag-spoil ng tatlo nilang anak. Naremata na ang bahay ay nakademanda pa sila ng estapa dahil sa hindi pagbayad ng utang. Resulta ang mga nabanggit dahil sa luho ng mga anak. Kahit ordinaryong empleyado ang tatay, bumili ng kotse at iginapang ang buwanang bayad, upang may “service” na magamit sa pagpasok sa eskwela ang mga anak, kahit hindi naman mahirap ang mag-commute mula sa kanila dahil sa dami ng jeep at bus na dumadaan. Nakatapos ang panganay pero nag-asawa agad at sa kanila pa tumira, at ang masaklap, parehong walang trabaho! Ang pangalawa ay nakatapos pero adik naman kaya tamad maghanap ng trabaho. Ang bunso ay nasa high school pa.

 

Ang misis ay may kanser sa matris kaya matindi ang gamutan. Nawalan din ang tatay ng trabaho dahil ang pinagtrabahuhang travel agency ay nagsara kaya nagdrive na lang ng Uber car. Isinanla nila sa kaibigan ang bahay subalit dahil sa taas ng interes na 3% kada buwan ay umabot sa puntong hindi na nila ito kayang tubusin kaya na-remata. Nakiusap ang mag-asawang mangungupahan na lang upang hindi mapaalis. Pumayag naman ang kaibigan sa halagang 6thousand kada buwan. Tumigil sa pag-aral ang high school na anak, at nalaman nilang nahatak ng barkada upang mag-call boy kaya pala halos hindi na ito umuuwi, hanggang sa magpaalam na itong magbo-board daw sa Pasay sa barkada niya dahil may mapapasukan daw siya malapit doon.

 

Kaya ko nalaman ang kuwento ng kaibigan ko ay sa akin niya unang inalok ang bahay nila noong isinasanla pa lang nila ito pero tumanggi ako. Kaylan lang ay nagkita uli kami upang sabihan akong patay na ang misis niya at humihingi ng tulong upang maiuwi sa probinsiya ang bangkay. Hindi na ako nagtanong tungkol sa mga anak niya.

 

Maraming ganyang kuwento ngayon, subalit ang masaklap ay nagmamaang-maangan ang iba na hindi daw nangyayari sa kanila DAHIL HINDI DAW NILA INI-SPOIL ANG ANAK NILA….kaya?

Ang Epekto ng mga Ginagawa natin sa Ating Kapwa at Kalikasan

Ang Epekto ng Mga Ginagawa Natin

Sa  Ating Kapwẳ at Kalikasan

Ni Apolinario Villalobos

 

Ang mga ginagawa natin araw-araw ay nakaka-apekto sa ating kapwa, sa loob man ng tahanan o pinagtatrabahuhan, at sa labas ng mga ito. At, hindi lang sa ating kapwa-tao ang epekto kundi pati na rin sa ating kapaligaran at kalikasan.

 

Nakakatawa, subalit ang mistulang pag-utot natin ay nakaka-apekto sa ating kapwa lalo na kung tayo ay nasa loob ng isang lugar na kulob o saradong-sarado kaya naka-aircon, at lalong matindi kung sira ang aircon. Hindi rin ito nakakatawa dahil may nabasa akong balita sa internet na dahil sa sobrang amoy ng utot na pinakawalan ng katabi niya ay may buntis na hinimatay at nakunan. At, mayroon pang na-heart attack dahil sa sobrang katatawa. Nakakasira din ito sa tahimik na bulwagan kung saan ay may nagko- konsiyerto. Ang utot ay humahalo sa hangin na pumapailanlang sa kalawakan kaya nakakadagdag sa pagkasira ng ozone layer. Yan ang dahilan kung bakit may mga bansang nagbawas ng inaalagaang baka (cow) dahil sa madalas nilang pag-utot, kaya lumalabas na malaki ang naaambag nila sa pagkasira ng ozone layer.  Tanggap ng siyensiya o agham ang katotohanang ito.

 

May mga taong nagkaroon lang bigla ng maraming pera sa hindi ko na sasabihing dahilan kaya nakayanang bumili ng ilang sasakyan ay nakalimutan nang mag-commute. Mamamalengke lang ang misis sa palengkeng malapit lang naman ay naka-kotse pa. Maghahatid lang ng anak sa barkada niya sa katabing subdivision ay naka-kotse pa. Pupunta lang sa assembly area ng jogging ay naka-kotse pa…etc. Nakapag-aral naman ang mga ito at nakakabasa ng mga balita sa internet, kaya nakapagtatakang hindi nila alam na ang napakasimple nga lang na pagwa-warm up ng sasakyan ay nagreresulta na sa pagbuga ng carbon dioxide na sumisira ng ozone layer. Dahil sa madalas na paggamit ng mga sasakyan na gusto lang yatang i-display sa mga kapitbahay ay obvious na guilty rin sila sa pagkasira ng ozone layer.

 

May mga mayayabang din na talagang sinasadya ang pagpabago ng tambutso ng mumurahin nilang single na motorcycle na second hand pa, upang magkaroon ng epek na animo ay dambuhalang motorcycle kung paandarin nila dahil sa ingay….noise pollution naman ito maliban pa sa carbon dioxide pa ring binubuga ng todo dahil tinanggalan ng filter ang tambutso. At hindi lang ozone layer ang apektado dito, kundi pati mga kapitbahay lalo na kung umuwi sa hatinggabi o madaling araw  ang mayabang. At dahil sa ingay, pati na rin ang ibang tao sa kalye ay apektado kung magpaharurot ang mayabang ng kanyang lumang single motorcycle.

 

May mga taong walang pakundangan kung magtapon ng pinagbalutan ng kinakain nila habang naglalakad. Kawawa ang mga bahay na madaanan nila dahil kung saan naubos ang banana cue ay doon din nila itatapon ang stick – kahit sa tapat ng gate mismo. Yong ibang tinatapon ay paper cups na nilagyan ng sauce ng fish ball at stick din, pinagbalutan ng ice cream- in- stick, boteng plastik ng tubig at softdrink, etc. Matindi naman ang mga nakasakay sa dyip o bus na nagtatapon ng basura sa labas ng bintana kaya naikakalat ito, sa halip na iuwi o ilagay sa ilalim ng upuan ng bus, o kung dyip ay sa basurahang inilaan ng drayber.

 

Yong ibang garapal ay inilalagay ang basurang naipon nila sa bahay sa napakagandang shopping bag, bibitbitin palabas at tityempo sa pagtapon sa ilog kung merong malapit sa kanilang tinitirhan, o di kaya ay isasakay sa maganda nilang kotse sa pagluwas nila ng Maynila at itatapon sa tabi ng highway o mismong Cavitex, SLEX o NLEX, kung malayo na sila sa patrol o toll booth….alam ko yan dahil may nakita na ako!

 

Maraming nagagalit kapag may naririnig na balita tungkol sa mga basurang nakatambak sa tabi ng dagat, sa ilog mismo, at kung saan-saan pang bahagi ng lunsod. Sumasali din sila sa mga clean up drive at nakasuot pa ng t-shirt, pero halata namang karamihan sa kanila ay gusto lang magpakodak upang may mailagay sa facebook. Galit sila sa mga nagkakalat ng basura, subalit hindi nila “naalala” ang pagtapon nila ng candy wrapper o upos ng sigarilyo sa kalsada!

 

At, ang pinakamatindi ay ang epekto ng pagpasok ng iba sa larangan ng pulitika upang magpayaman. Dahil natanim sa isip nila ang nasabing layunin, lahat ay gagawin upang manalo sa eleksiyon kaya mamimili ng boto at kung mananalo nga ay mangungurakot upang mabawi ang ginastos. Dahil diyan apektado ang badyet ng bayan dahil sa pagnanakaw nila kaya ang taong bayan naman ang nawalan ng mga project na pakikinabangan sana nila. Bukod pa diyan, ang iba ay papasok sa mga illegal na gawain tulad ng logging at pagmimina, pati na droga. Dahil sa mga illegal na gawain, nasira ang kalikasan, naudlot ang pag-unlad ng bayan, at nasira ang moralidad ng mga tao.