MULA DITO…SAAN AKO TUTUNGO? by Apolinario Villalobos

MULA DITO….SAAN AKO TUTUNGO?

Ni Apolinario Villalobos

Nasaan ang landas na tatahakin

Patungo sa  buhay na walang paninimdim?

Nasaan ang liwanag na sa akin ay tutugaygay

Sa pagpipilit kong marating ang buhay na matiwasay?

Nababalot ng kulimlim ang mundo

Nagbabadya ng mga darating pang siphayo

Ang pinangarap na kinabukasan ay basta nalusaw

Ng kapiranggot subalit mapaminsala’t pesteng kagaw!

Bawa’t isa ay tila nawalan ng katinuan

Naguluhan sa  mga nangyaring hindi inasahan

Bawa’t isa ay hindi alam ang gagawin….mga nalito

Nagtanong sa isa’t isa…MULA DITO, SAAN AKO TUTUNGO?!

(October 16, 2020)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s