Ang Philippine National Police (PNP) ay may Mga Istasyon Ding Iskwater

ANG Philippine National Police (PNP)

AY MAY MGA ISTASYON DING ISKWATER

Ni Apolinario Villalobos

 

Ang Philippine National Police (PNP) ay isa sa mga napabayaang ahensiya ng bansa mula pa noon subalit nabawasan kahit paano ang sama ng loob ng kapulisan nang umupo si Duterte…ganoon pa man, kailangan pa rin nitong tuparin ang kanyang mga pangako.  Ang unang napabayaan ay ang kanilang suweldo, pangalawa ay mga benepisyo, at ang pangatlo ay ang kalagayan ng mga istasyon.

 

Sa punto ng suweldo, maiibsan ang problema dito dahil sa pangako ni Duterteng dagdag, subalit kung tutuusin ay kulang pa rin dahil mas malaki pa ang kinikita ng ilang call center agents o mga nagtatrabaho sa mga BPO. Nagkaroon ng pabahay ang mga pulis-Manila na iniskwat naman ng mga KADAMAY members. Napag-alamang maliit lang pala ang sukat kaya halatang pinagkitaan lang ng mga tiwali o corrupt na mga opisyal dahil pinilit na ipagawa ang mga nakakalat na pabahay upang may batayan sa kickback o malaking komisyon. At, dahil hindi katanggap-tanggap ang sukat at uri ng pagkagawa ng mga unit, lumabas na hindi karapat-dapat ang mga ito sa itinakdang buwanang bayad,  napabayaan tuloy silang nakatiwangwang hanggang madiskubre ng KADAMAY kaya nagresulta sa iskwatan. Sa isang banda, parang “blessing in disguise” ang pagka-iskwat ng mga KADAMAY dahil nagkaroon ng mabigat na dahilan ang mga benepisyaryo sanang mga pulis upang hindi magpatuloy sa pagbayad sa mga para sa kanila ay mga “bulok” na mga housing unit…na tinawag pa nilang parang bahay ng aso.

 

Masuwerte ang mga sangay ng PNP sa mga bayan, lunsod o lalawigan na tinutulungan ng mga llocal government unit dahil may itinatalaga sa kanilang lupain o bahagi ng government center upang pagtayuan ng pasilidad para sa opisina at kulungan. Subalit, karamihan ng mga sangay, lalo na sa Manila, ang mga istasyon ay kalunus-lunos ang kalagayan – mga iskwater sa bangketa, sulok o di kaya ay mga bakante subalit pribadong lote kaya pagdating ng panahon ang iba ay nadi-demolish. Dahil sa kanilang kalagayan, kawawa ang mga pulis, lalo na ang mga detinadong suspek na nagsisiksikan sa kulungan. Isa siguro sa mga dahilan kung bakit malambot ang kalooban ng ilang pulis sa mga taong natutulog sa bangketa at mga iskwater ay dahil nakikita nila ang kanilang sarili sa mga taong nabanggit.

 

Pagdating naman sa mga benepisyo, ang isang bagay na dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno ay kung paano magiging mas epektibo ang mga pulis bilang tagapagpatupad ng batas. Magagawa lamang ito kapag mabilis ang kanilang pagkilos. At, ang malaking tulong para diyan ay pagkaroon nila ng sasakyang motosiklo man lamang na sana ay iisyu sa kundisyong 50-50 o ang halaga ay paghahatian ng PNP at pulis na makakatanggap, subalit sa kundisyon pa ring babawiin nang walang refund sa pulis kapag nagkasala ito habang aktibo sa serbisyo.

 

Mula pa noong panahon ni Diosdado Macapagal ay isyu na ang mga nagsisisiksikang kulungan at mga presintong iskwater sa mga bakanteng lote at bangketa, subalit walang ginawa tungkol sa mga ito. Idagdag pa diyan ang kakarampot na mga suweldo noon kaya hindi maiwasan ng ilang pulis na mangupahan ng maliit kuwarto sa mga iskwater na lugar upang magkasya ang kanilang suweldo. At ang resulta pa ay ang hindi maiwasang maging korap ng ilan sa kanila na naakit na gumawa ng masama upang madagdagan ang kinikita. Sa masamang palad ay nagkaugat ng malalim ang mga “sideline” tulad ng pagba-body guard sa mga mayayamang negosyante kung off-duty na sila at ang pinakamasaklap ay ang pagbenta ng mga tinaguriang “police ninja” o ng mga “asset nila ng bahagi ng mga drogang nakumpiska.

 

Sana ay pagtuunan ng pansin ni de la Rosa habang nakaupo si Duterte ang paglagay sa tamang kaayusan ng lahat ng mga presinto sa buong bansa. Magagawa lamang ito kung i-review niya lahat ng mga kinatitirikan ng mga presinto at ang kalagayan ng mga kulungan. Pagdating naman sa aspeto ng kulungan, maaari siyang makipag-coordinate sa DILG at Bureau of Corrections (BUCOR) nito upang magkaroon ng “synchronization” ang kanilang mga proyekto dahil magkakapareho lang, at nang sa ganoon ay madaling mag-justify ng budget para sa kanila.

 

 

We Should Listen to our Body

WE SHOULD “LISTEN” TO OUR BODY

By Apolinario Villalobos

 

While I advocate the alternative herbal medicines which are already accepted even by licensed scientific medical practitioners, the “basic” prescribed drugs which are considered as beta blockers such as the “statins” (mine is atorvastatin) and losartan are still necessary. They have their own immediate effect, while those of the herbs have their own, too. Along this line, it is a fact that factory-produced drugs are clones of medicinal herbs, but enhanced with various chemicals to extend their shelf life. As regards the stroke or heart attack, in particular, there are many natural alternatives for its prevention, many of which have already been packed in gel, capsule and tablets, as well as, made more palatable in the form of syrup.

 

It is important that we “listen” to our body by being sensitive to manifestations of what is wrong with our system. Our intestines, for instance, grumble if we have overeaten for the job that they could not undertake effectively, so we either have loose bowel movement (LBM) or constipation, and worse, we vomit or puke. If we feel constant pain in certain parts of our body, by all means, that particular area must immediately be examined by a doctor. If our skin shows tell-tale signs that suggest cancer, we should see a doctor immediately. If we experience regular chest pains, dizziness, numbness of any of our legs or arms, we might already be experiencing the onset of a mild stroke, etc.

 

For those who are fond of uncontrollably quaffing alcoholic drinks, they should minimize their intake soonest as they feel signs of high blood pressure (HBP) after downing 5 bottles of beer or more. Other indications for the inception of HBP are redness of the face and appearance of red spots all over the body, but most especially, dizziness.

 

For the health buffs who are fond of jogging or doing strenuous workouts, they should immediately see a doctor if they experience unusual shortness of breath and chest pain which they have not encountered before. They should not treat them as simple signs of fatigue.

 

To stay alive and healthy, we should shake off arrogance from our person and accept the fact that there is no perfect body, even if it is pampered by health drugs….not even by high-tech therapies, one of which is stem cell intake by injection or orally. If we have to believe what is said in the Bible, the Godly-decreed life of man is supposedly until before he reaches the age of 70. We should therefore, take care of our body to make the most out of life by being sensitive to its manifestations.

 

 

 

The Birthplace or Hometown and Democratic Life

The Birthplace or Hometown

And Democratic Life

By Apolinario Villalobos

 

The “birthplace” in case we are an indigenous resident, or “hometown” in case we are an immigrant/migrant is the only place that we can officially claim as our “place of residence”. Common sense then, dictates that we should love and respect it. We should not badmouth it, rather, if not satisfied with the prevailing situation or how it is administered politically, we have an option to move out and transfer to another place that suits us. We should not be grossly ingrate to the town, city, province, or country that provides us with a niche. It should be noted that whatever dissatisfaction develops in us points to the people who administer the locality we live in, NOT THE PLACE, so that there is no sense in destroying its image. It has got nothing to do with the proliferation of drugs, or any crime for that matter, or if developments did not happen as expected…BLAME THE CONCERNED AUTHORITIES. IF YOU SOLD YOUR VOTE DURING THE ELECTION…BLAME YOURSELF!

 

The place where we live permanently or temporarily is what we write down in documents required in any legal transaction as “residence”, whether we like it or not….. or whether we hate or love it…..we got no choice. Without such information, we become “stateless”. In this regard, as we are citizens of a democratic country, we live by the rule of the majority. We have the right to make protests against any act of our leaders that do not suit our taste but should be ready with options to support our stand….and, protests should be done with sanity and sense. It is our right to belong to the opposition, albeit, minority in number. But, again, we must abide by the rule of the majority….because, IT IS ASSUMED that in a democratic country, the majority rules…if it does not happen, we are bound to suffer.

 

The best thing that we can do if we persist on living in a certain place despite dissatisfaction is to cooperate as best as we could. For our consolation, we should look at the brighter side of our locality and not meddle in politics, as much as possible, for it may just aggravate our bad feelings. We should open our eyes and look around us to know where we could pour in our support. And, we could best do it if we are non-political so that regardless of who wins in an election, we can still wholeheartedly extend our hand without any trace of pretension.

 

Finally, the focus of our loyalty should be the “place” not the “people” who administer it.

Emma (tula para kay Emma P. Jamorabon)

EMMA

(para kay Emma P. Jamorabon)

Ni Apolinario Villalobos

 

Sa mga mata niyang animo ay nangungusap

Walang katapat na kasiyahan ang mababanaag

At sa matinis niyang boses, ang kausap na nagagalit

Huhupa, sa damdami’y nag-uumapaw na pagngangalit.

 

Mapagmahal na kabiyak, inang walang katulad

Sa mga kaibigan ay mapagbigay, kahit siya’y kapos

At handang magsakripisyo sa abot ng makakaya niya

Kapalit na pagtitiis ay buong puso niyang hindi alintana.

 

Mga huling yugto ng kanyang buhay na nauupos

Inalay sa mapagmahal na Inang Mariang sinandalan

Kaya kahit sa pagkaratay, hirap man siya sa paghinga

Katiwasayan ay maaaninag sa mala-birhen niyang mukha. 

 

Sa kanyang maaliwalas na pamamaalam sa mundo

Ipinahiwatig niyang sa Diyos tayo ay dapat magtiwala

Dahil sa buhay nati’y Siya lang ang nakakaalam ng lahat

Lalo na ang mitsa nito’t sinding may taning ….

Kung hanggang kaylan lamang sapat.

 

(Alay ng nagmamahal na pamilya, mga kaibigan at naging estudyante, lalo na ang NDTC Boys’ High School Batch ’70.)

 

 

Soulmate phenomenon 

Sensible Nonsense

Soul mate. The term widely used for a romantic partner or the better half. A Person we can’t imagine our life without; at least the current understanding of the term states so. A relationship has more than the connection of souls, it comprises of physical and mental connections as well yet we never hear of physical or cognitive link in a romantic sense. So how did we jump to soul mate? What are the origins of the terminology?
Before I dive into that discussion let’s talk about the soul first. Soul is considered a spiritual being by us. Scientists, however, disagreed they believed soul to be just another word for psyche. A psychological term used to define the pattern of Cognitive activity. Since soul and mind were so deeply connected, to understand the soul the brain needed to be studied thus falling under the category of Neuroscience. No other branch…

View original post 1,240 more words

Use the God-given Talent Properly and for the Benefit of Others

USE THE GOD-GIVEN TALENT PROPERLY

AND FOR THE BENEFIT OF OTHERS

By Apolinario Villalobos

 

If God gave you the talent to invent gadgets, come up with what are useful to make life comfortable. If He gave you the talent to sing…make others happy, instead of singing to yourself inside the bathroom. If He gave you the talent to write and which you have discovered, perhaps, inadvertently, help others to discover theirs, and write what are relevant and helpful….do not foment misunderstanding among readers by coming up with lopsided information or exposes.

 

Today, the counterpart of the print media journalists are the so-called “bloggers”, those who write on the cyberspace sites, most particularly, on facebook which is the most popular. Unfortunately, many of the so-called “bloggers” use their talent for purely bashing intent. They post photos and short write-ups which most often contain or imply negative messages about a person, entity, or the government. Blogging, especially, visuals of untoward crime-related incidents could help in solving cases, but not the photos with short captions that present only one side. There is nothing wrong with posting negative comments, but such should be “balanced” with the blogger’s suggestions on how what he observed to be bad can be transformed into something good… an opinion for which he is entitled.

 

Many so-called bloggers have obviously are abusing the free opportunity offered by the IT sites purportedly for the benefit of humanity. Many of them feel great just because they have posted just anything to solicit attention to their site. Blogging should be viewed as an advocacy to share the good that others have done to inspire others, as well as, the bad to caution others but with accompanying precautions on how to avoid them or at the very least, suggestions based on the writer’s opinion.

 

If the blogger is from a small community, in all probability, there is a chance that he could get in touch personally with people who are the subject of his blogs. There is nothing wrong with introducing himself as a blogger followed by expressing his intention to help to correct what he views as wrong. If the blogger believes that he has a “mission” that is why God gave him such kind of talent, by all means, he should be serious about it. But if his intention is just to become known by bashing others, then he should be reminded by the “Golden Rule” – do not do to others what you do not want others would do to you.