MULA DITO…SAAN AKO TUTUNGO? by Apolinario Villalobos

MULA DITO….SAAN AKO TUTUNGO?

Ni Apolinario Villalobos

Nasaan ang landas na tatahakin

Patungo sa  buhay na walang paninimdim?

Nasaan ang liwanag na sa akin ay tutugaygay

Sa pagpipilit kong marating ang buhay na matiwasay?

Nababalot ng kulimlim ang mundo

Nagbabadya ng mga darating pang siphayo

Ang pinangarap na kinabukasan ay basta nalusaw

Ng kapiranggot subalit mapaminsala’t pesteng kagaw!

Bawa’t isa ay tila nawalan ng katinuan

Naguluhan sa  mga nangyaring hindi inasahan

Bawa’t isa ay hindi alam ang gagawin….mga nalito

Nagtanong sa isa’t isa…MULA DITO, SAAN AKO TUTUNGO?!

(October 16, 2020)

Ang Iba’t Ibang Antas ng Karunungan at Kaligayahan ng Tao…at, Mga Uri ng Pagkatao

ANG IBA’T IBANG ANTAS NG KARUNUNGAN AT KALIGAYAHAN NG TAO..AT, MGA URI NG PAGKATAO

ni Apolinario Villalobos

Hindi lahat ng tao ay pwedeng presidente ng bansa, o congressman, o mayor, o sundalo, o pulis, o teacher, o pari, o pastor, o imam, o manager, etc. Ang mga tao, ano man ang lahi ay may kanya-kanyang kaalaman na kung tawagin ay “karununugan”, hindi rin magkakatulad. May kanya-kanya ring libel o level ng kaligayahan – may malalim at may mababaw.

May mga taong nalasing lang sa alak ay masaya na, nakapaglaro lang ng madyong o tong-its sa maghapon ay abot-langit na ang kasiyahan. May mga taong hindi masaya kung hindi umabot sa kung ilang daang milyon ang pera, o di kaya ay hindi nasakop ang buong barangay ng lawak ng lupain nila. May mga taong gustong magsilbi sa kapwa kahit walang kikitain o kapalit, mayroon namang ang gustong kapalit sa pagsilbi ay habang-buhay na utang na loob ng tinulungan….YAN ANG TAO.

Kung tawagin ang kabuuhan ng mga ugali ng tao ay PAGKATAO….na mayroong MABUTI AT MASAMA. Hindi puwedeng lahat ay NAPAKABUTI at walang bahid ng kasamaan dahil kung ganyan ang mangyayari, ang mundo ay isa nang paraiso. Hindi rin pwedeng ang lahat ng tao ay masama dahil ang mundo ay magmimistula nang impiyerno na sinasabing pugad ng masasama ayon sa Bibliya kuno. Ang dalawang nabanggit ay mga LAKAS na dapat mabalanse.

Upang maunawaan ng karamihan ng mga tao ang mga nabanggit sa itaas ay nagkaroon ng mga alamat at iba’t ibang kuwento bilang pagsasalarawan…..

ANG MGA PANGIT AY ITINUTURING NA MASAMA KAYA SI SATANAS NA ISANG DATING ANGHEL NA ANG PANGALAN AYON SA BIBLIYA AY SI LUCIFER, ANGHEL NA “MAY HAWAK NG ILAW O LIWANAG”. SA MGA DROWING AY MAY MGA SUNGAY SIYA, KULAY PULA ANG BALAT, NANLILISIK ANG MGA MATA, MAY BUNTOT AT KUNG MINSAN AY MAY PAKPAK NA ANG HUGIS AY PAKPAK NG PANIKI.

SA ISANG BANDA, ANG MAGAGANDA AY ITINUTURING NA MABAIT, KAYA ANG MGA ANGHEL AY MAGAGANDA, BLOND PA ANG BUHOK, MAY PAKPAK NA KULAY PUTI, MAAMO ANG MUKHA…PATI SI HESUS AY PINA-POGI NG MGA ITALYANONG PINTOR AT ESKULTOR GAMIT ANG MGA POGING MODELO…GUSTO KASING IPAKITA NA POGI SIYA SA HALIP NA ANG GINAMIT SANA AY ANG HITSURA NG MGA KALAHI NIYA NA BUHAY PA NAMAN HANGGANG NGAYON,.

Bandang huli ay nabuksan ang isip ng karamihan…naliwanagang hindi pala lahat ng pangit ay masama, kaya nagkaroon ng kasabihang, “DO NOT JUDGE A BOOK BY ITS COVER”.

Ang mga may mababang antas ng karunungan ay maaari pa sanang makapaglinang ng kanilang kaalaman, PERO KARAMIHAN AY AYAW KAYA MAPAPANSING, AYAW MAGBASA NG MAHAHABANG BLOG NA MAY LAMANG MAHAHALAGANG MENSAHE….ANG GUSTONG BASAHIN AY YONG IILANG SENTENCES LAMANG. MAGTATAKA ANG MGA ITO KUNG MAY NANGYARI SA BUHAY NILA NA PWEDE SANANG IWASAN KUNG NAGBABASA LANG NG MGA DAPAT BASAHIN….IBIG SABIHIN, PINALAMPAS NILA ANG MGA PAGKAKATAON.

May mga tao na ang adbokasiya ay makibahagi ng mga NALAMAN at ALAM NA nila. Magandang instrumento sana ang facebook SUBALIT KARAMIHAN NG GUMAGAMIT NIYAN, ANG GUSTO LANG MAKITA AY MGA MUKHA, PAGTITIPON, HANDAAN, ETC….AYAW NG MAHABANG DAPAT BASAHIN NA KAPUPULUTAN NG MGA KAALAMAN….DAPAT MAY PICTURE. SILA YONG MGA TAONG NANLALAKI ANG MGA MATA SA PAGTATAKA KUNG MAY NAKITANG MGA HINDI MAGANDANG NANGYAYARI SA PALIGID.,..GANOONG NALAMAN NA SANA NILA KUNG HINDI LANG PINAIRAL ANG KABABAWAN NG ISIP NILA!

Greed and the Civilized Society (with Filipino translation after each paragraph) by Apolinario Villalobos

GREED AND THE CIVILIZED SOCIETY

By Apolinario Villalobos

ANG KASAKIMAN AT SIBILISADONG LIPUNAN

Ni Apolinario Villalobos

Transforming from the practices of various barbarian societies, the execution of justice based on actual commitment of misdeed, has evolved into one that has become founded on supposedly intelligent reasons and fairness, hence, the symbol of the Lady Justice as a blindfolded woman holding a perfectly- balanced scale.

(Mula sa mga ginagawa ng mga barbaro na naging bahagi ng kanilang lipunan, ang pagpataw ng hustisya ay batay sa aktwal na pagkakita ng krimen o kasalanan ay ibinatay sa inaasahang matalinong paliwanagan, kaya ang simbolo ng Hustisya ay isang babaeng may piring ang mga mata at may hawak na timbangang nagpapakita ng pantay na bigat ang dalawang pinggan sa magkabilang dulo.)

Unfortunately, the intelligence of man is such that he has developed the propensity of circumventing written laws for his advantage. And, since the Lady Justice is blindfolded, she has no way of knowing about the deceitful effort. The Lady Justice leaves everything to the exchanges of  “legal” justifications that paid lawyers let out in court….and further leaves everything to the judge who makes the decision. The problem here is when the innocent has no money for an intelligent lawyer, while on the other hand the perpetrator of the offense can afford to hire an intelligent Bar topnotcher. Still, worst, is when the judge is also caught in the web of payoffs.

(Sa kasamaang palad, sa sobrang talino ng tao ay nakagawa siya ng paraan kung paanong maikutan ang mga batas para sa kanyang kapakanan o bentaha. At, dahil may piring ang mga mata ng babaeng simbolo ng hustisya, he niya nakikita ang mga pangyayari panloloko. Hinahayaan ng babaeng simbolo ang pagpapalitan ng mga legal na paliwanag ng mga bayarang abogado sa bulwagan ng hustisya…na ang desisyon sa bandang huli ay mula sa huwes o judge. Ang problema lang kung may pera ang kriminal at kayang magbayad ng malaking halaga sa matalinong abogado para pagtakpan ang kanyang pagkakasala…at ang inosente naman ay walang pambayad maski sa abogadong pulpol. Ang pinakamatindi ay kung masasangkot din ang huwes sa “palusutan” dahil sa pera!)

Oftentimes, we hear the line, “for every rule, there is an exception” which means that even the best Law of the land can be circumvented by excuses to give exemptions to misdeeds. Oftentimes, exemptions are based on the thickness of the wads of crisp bills. With this situation, where does “justice” come in?

(Kadalasan ay nakakarinig tayo ng “sa bawat alituntunin ay may dapat bigyan ng pang-unawa at konsiderasyon”, kaya kahit ang pinakamagandang batas ay maaaring palusutan…at, ang “konsiderasyon” ay depende sa kapal sa dami ng perang papel Dahil sa ganitong kalagayan, paano na ang “hustisya”?)

Another popular adage is, “if a misdeed has no complainant, there is no offense”. Oftentimes, this kind of unwritten rule always puts the poor in the disadvantage, because unless he files a complaint against an offender, he could not expect justice. But since the poor victim cannot afford an intelligent lawyer, no case is filed, except a simple police report in the precinct blotter. Also, if a rich offender wants to go scot-free from a misdeed, he can even hire a “fall guy” to take his place.

(Ang isa pang kasabihan ay, “kung walang magrereklamo, ibig sabihin ay walang nangyaring masama”. Kalimitan, itong kasabihan ay lalong nagpapalugmok sa mga mahihirap na hindi nagrereklamo sa paniwalang wala ring mangyayari. Ang mahirap ay walang kakayahang magbayad ng “matalinong abogado” kaya hanggang pa-blotter sa barangay o sa presinto ng pulis ang kaya niyang gawin. ANG MATINDI PA, KUNG MAYAMAN ANG GUMAWA NG KASALANAN, PWEDE SIYANG MAGBAYAD SA MAGIGING “FALL GUY” NA PAPALIT SA KANYA…AAKO NG KASALANAN!)

The Law of the civilized society is supposed to protect the constituents and much effort on the part of the government should be exerted toward this end. Unfortunately, the modern-day barbarians – corrupt officials and wealthy criminals have spoiled everything that put practically all societies on earth in a mishmash jumble! So, it does not matter whether a country belongs to a third world or highly-advanced, as offenses are founded on just one single desire – GREED!

(Ang batas ng sibilisadong lipunan ay inaasahang magpoprotekta ng mga mamamayan at inaasahang gagawin ito ng gobyerno ng ano mang bansa. Sa Pilipinas ay may libreng serbisyo ng mga abogado na binibigay ang gobyerno sa pamamagitan ng PAO…at, may mga grupo ring nagbibigay ng kahalintulad na libreng serbisyo. Sa kasamaang palad, personal na obserbasyon ko lang na kung hindi sensational ang kaso, hindi pinapansin…KALIMITAN AY INAABOT NG SIYAM-SIYAM….HIGIT SA LAHAT, ANDIYAN PA RIN ANG MGA MATATALINONG ABOGADONG KAYANG BAYARAN NG MGA KRIMINAL…KAYA BALIK NA NAMAN SA DAHILAN KUNG BAKIT NASA BALAG NG ALANGANIN ANG HUSTISYA SA PILIPINAS…..DAHIL SA PAGKASAKIM NG ILAN!)