THE FAILURE OF DEMOCRACY IN THE PHILIPPINES

THE FAILURE OF DEMOCRACY IN THE PHILIPPINES

by Apolinario Villalobos

The first abuse of freedom, perhaps, could be what is told in the legend about the Paradise. God supposedly put Adam there and later from his rib, Eve was created, so that he would not be lonely. They had free will, freedom to do what they wanted. Unfortunately, Eve abused this when she gave in to the temptation of the serpent who told her about the “tree of life” in that Paradise. As the legend goes, she partook of a fruit with which she tempted Adam who readily gave in, using his free will.

Today there are free countries, ruled with democracy which is perceived to be the best because of its principles rammed down the throat of adherents. But in reality, it has many weaknesses, as its very principle made it prone to abuse of all kinds. Because of freedom supposedly as its essence, people are left to practically do whatever they want. Of course there are laws that are supposed to curtail their acts, but because of corruption, indolence and indifference, they are not implemented – a very unfortunate reality.In this world, when it comes to governance, man is left with either, democracy with its freedom, or socialism with its dictatorship. The character of each is not free from the taint of abuse and corruption. So, what is left is a choice for the least evil between the two.The problem with democracy is that criminals for instance, are presumed innocent unless proved guilty, even when caught in the act or despite evidences pointing to the commission of guilt! To prove such commission, a process has to be followed in which witnesses have to issue statements under oath and lawyers must be hired… woe then to the victim who cannot afford to hire a bright lawyer! The government provides free services of its lawyers for the poor, but most often, they are not as reliable as the hired ones in view of the obvious reason.

The Philippines as a young republic seems to have been forced into “maturity”. The haste did not give time for the essence of democracy to be properly inculcated in the mind and heart of the Filipinos. Enthusiastic, after having been freed from the clutches of the Spaniards who for long subjugated the islands, the early leaders went ahead in copying the “democracy” of other countries, without giving much thought on the nature and temper of the Filipinos as an Asian race.While cuddled by America, a country with a federal system of government, the early leaders opted for the presidential form of other countries.

Today, as the diverse regional differences of the country is emphasized when the people began to protest loudly due to the unfairness in the distribution of benefits and services, some sectors realized that the Philippines may have been better off with a federal system of government than the present one that is treading on uncertainties and volatile ground.The uncontrolled surge of corrupt practices due to lack of control and defective operating system of the government, are now blamed on the location of the central government and the dissected state of the country, being an archipelago.Corruption has been the issue ever since the country had its first president. This reality has been stressed during the time of Diosdado Macapagal and the same was used by Ferdinand Marcos to win the sympathy of the people. His intelligent perception made him use the issue as the centerpiece of his administration, giving him an alibi to declare Martial Law. Unfortunately, instead of using the new set up for the betterment of the nation, he also abused it that eventually spelled his downfall. Instead of healing the wound of the people the dictatorship became the proverbial salt that aggravated the tingling hurt.

The Marcos dictatorship was toppled by the “People Power”, a mass movement that has become a trademark of the Filipinos in the world of politics, although, for a short period of time. It has purportedly become an embarrassment later for the Filipino people as those in the know were saying that it was a sham movement for democracy – a manipulated one, by the opportunistic people who habitually change their color to blend with whatever administration holds the reins of the government. Its sparkle waned after just four commemorations as those “originally” identified with the movement, carefully kept their distance from the people behind it, ashamed and feeling guilty that they have been part of the sham.

Today, corruption has just worsened, assuming a “free for all” semblance . The series of corrupt act starts at the time politicians campaign for position during which vote buying has shamelessly became the norm. This is followed by the blatant manipulation of budget involving non-governmental organizations, up to the point of padding of budgets for major infrastructure projects – all done by those whose seat in the government has been practically paid for in cash during the election.While there are investigations going on, the barrage of accusations and denials that fill the airwaves and pages of print media is even made more circus-like by hearings that the Filipinos in general doubt will really achieve their goal. What the people perceive is the use of this hype in the legislative halls as tools to earn media mileage in favor of ambitious political personalities who would like to sit in the Malacaῆan Palace.To make it short, democracy as supposedly an ideal governance failed in the Philippines.

IN FAIRNESS TO THE HONEST, GOVERNMENT OFFICIALS…THIS BLOG IS NOT FOR THEM.

ANG BAKUNA LABAN SA KAGAW

ANG BAKUNA…PINAGDUDUDAHAN KAYA DAPAT PAIGTINGIN ANG PAG-IINGAT

ni Apolinario Villalobos

Noon pa man ay nagtataka na ako kung bakit bakuna agad ang gustong ipanlaban sa kontrobersiyal na kagaw na nananalanta ngayon sa buong mundo, sa halip na GAMOT na ang pwedeng gawin ay inumin bilang tableta o capsule o syrup o pwedeng iinineksiyun.

KAGAW ANG IPINAPASOK SA KATAWAN NG TAO SA PAMAMAGITAN NG BAKUNA KAYA NAGIGING PERMANENTENG BAHAGI ITO NG KATAWAN….HIGIT SA LAHAT AY NAPANSING “NAPAKATAGAL” NA PANAHON BAGO NAGLABAS NG MGA BAKUNA…HININTAY NA TUMINDI ANG PAGKALAT NG KAGAW NA UMABOT SA KALAGAYANG HINDI NA MAKONTROL….HINDI RIN PALA MAAASAHAN DAHIL MASKI NABAKUNAHAN NA AY TINATAMAAN PA RIN NG KAGAW.

Maraming nagduda sa pagpipilit na bakuna ang gagamitin LALO NA NANG NAPANSIN NG MGA NAGDUDUDA NA “ALAM” PALA NG MGA KINAUUKULAN KUNG KAYLAN LALAKAS ANG KAGAW KAYA KAILANGAN NA NAMAN ANG PANIBAGONG URI NG NG BAKUNANG IPAPASOK SA KATAWAN NG TAO….KUNG GANYAN ANG MANGYAYARI, MAPUPUNO NG GANITONG URI NG KAGAW ANG BAWAT TAO….MAY “LAYUNIN” NA IBA?…MAY “ISKEDYUL” NA SINUSUNOD?

Maraming sakit na napaglabanan sa pamamagitan ng GAMOT, HINDI BAKUNA tulad ng iba’t ibang uri ng KANSER, TB, HIV-AIDS, ULCER….BAKIT HINDI ITO ANG MGA GINAWANG BATAYAN SA PAGLABAN SA KONTROBERSIYAL NA KAGAW?

Ang sakit na dulot ng kagaw na nananalanta ngayon sa buong mundo ay SINASABING may kinalaman sa MGA BAHAGI NG KATAWAN NG TAO NA PUMAPASOK SA ILONG, DUMADAAN SA LALAMUNAN, HANGGANG MAKARATING SA BAGA…..ANG MGA UNANG PALATANDAAN AY SIPON AT UBO KAYA ANG MGA GINAGAMIT SA PAGSIYASAT O SWABBING KUNG KAGAW NGA AY GALING SA KALOOB-LOOBANG BAHAGI NG ILONG AT AT BUNGANGA….BAKIT HINDI ANG MGA BAHAGING ITO NG KATAWAN ANG PATIBAYIN, PALAKASIN UPANG MAPIGILAN ANG PAGPASOK NG KAGAW SA KATAWAN, SA HALIP NA BAKUNA AGAD ANG GAMITIN?…..BAKIT HINDI PALAKASIN PA ANG MGA GAMOT NA NANDIYAN NA UPANG MAGAMIT AGAD….

KUNG HINDI MAKAPASOK SA KATAWAN NG TAO ANG KAGAW, ITO AY NAMAMATAY, KAYA NGA GUMAGAMIT NG FACE MASK AT NG KONTROBERSIYAL NA FACE SHIELD GANOONG HINDI NAMAN NAKAKAPASOK SA MGA MATA AT BALAT SA PISNGI ANG KAGAW…PATI ALCOHOL NA PINANGHUHUGAS SA MGA KAMAY UPANG HINDI KUMALAT….GANYAN LANG NAMAN ANG DAPAT ISIPIN NA KAYANG GAWIN NG MASKI SINONG HINDI NAKAPAG-ARAL..BAKIT KAILANGAN ANG BAKUNA NA HINDI RIN NAMAN PALA 100% EPEKTEBO KAYA NALAGAY LANG SA ALANGANIN ANG KATAWAN NG TAO DAHIL NILAGYAN NG KAGAW?…HANGGANG KAYLAN?…MAY “ISKEDYUL”?

PATI TULOY ANG KREDIBILIDAD NG VACCINATION CARD AY NALAGAY SA ALANGANIN DAHIL PAREHO LANG PALA ANG KALAYAGAN NG NABAKUNAHAN AT HINDI NABAKUNAHAN ….BAKIT KAILANGAN PANG GAMITING REQUIREMENT?

BULUAN…MAKASAYSAYANG KABISERA NG MAGUINDANAO ni Apolinario Villalobos

BULUAN…MAKASAYSAYANG KABISERA NG  MAGUINDANAO

Ni Apolinario Villalobos

Nasa  gitna ng kalakalan noon pang unang panahon

Na makikitid na kalsada ang nag-uugnay sa mga nayon

Mga nakatira sa baybaying dagat ng Timog Cotabato

Lumalakbay sa mga palanas makarating lang sa bayang ito.

Sambolawan na dating pangalan ng President Quirino

Naging bahagi ng makasaysayang bayan bilang baryo

Ganoon din ang Tacurong na dati ay halos lubog sa latian

Ngayon ay maunlad dahil nasa gitna ng masiglang kalakalan.

Mula sa isa pang bahagi’y nabuo ang bayan ng Columbio

Sinundan ng Lutayan na karamihang tumira’y mga Ilocano

Nabuo rin ang General Salipada K. Pendatun, hilagang bayan

At bandang huli, nabuo ang Pandag at Mangudadatu naman.

Ang umaagos na tubig mula sa lawa nito at ng Lutayan

Mga naglalakbay patungong Cotabato, ito ang “daluyan”

Nagmistulang “ugat” na dinadaluyan ng dugo ng buhay

Dahil sa mga isda, igi at kangkong na sagana nitong taglay.

Unang tinirhan ng mga taong sa Visayas at Luzon nanggaling

Naging kapamilya ng mga Maguindanao,  Pinoy na magigiting

Hindi pinagkait ang kulturang ibinahagi sa mga bagong kaibigan

Kaya natuto silang kumain ng tapay, tinagtag, bolibed at panyalam.

Kabisera  ngayon ng lalawigan ng Maguindanao, simbolo’y agila…

Ibong may angking tapang, liksi, matalas na kuko at mga mata

Umangkop sa namumunong masipag, trabaho’y sa tahimik na paraan

Matalas ang pakiramdam sa mga pangangailangan…at si ay si BAI MARIAM.

Makasaysayang Buluan ay nasa pangangalaga ng batang liderato

Maliksing kumilos,  palangiting si BABYDATS MANGUDADATU

Sa murang gulang ay nakaunawa na ng kalagayan ng mga kababayan

Kaya natanim sa puso at isip na sila ay hinding-hindi niya pababayaan.

Maraming hadlang ang sa landas ng Buluan ay nagsisilbing balakid

Subalit mga Buluanon, sa pagsagupa ng mga ito’y malakas ang dibdib

Hawak-kamay silang lahat, nagpipilit na sumulong patungo sa kaunlaran

Hangad ay maaliwalas at masaganang kinabukasan ng BAGONG BULUAN!

Note:

igi-small freshwater snail that thrives in rivers and lakes

Mangudadatu – formerly Tombao

Getting Old Cannot be Stopped, it is an Eternal Process Undergone by All Creations

GETTING OLD CANNOT BE STOPPED, IT IS AN ETERNAL PROCESS UNDERGONE BY ALL CREATIONS

By Apolinario Villalobos

ONLY FOOLS THINK THAY THEY ARE NOT GETTING OLD…. if what they mean is the way they PHYSICALLY  look as even modern technology such as stem cell and plastic surgery do not last, not even drugs touted to prevent wrinkles…all of these have temporary effects on the physical make up of a person.  On the other hand,  human characters do not deteriorate as they can last till death…they may either be good or bad….they do not have images, but manifestation through action. GETTING OLD IS THE ACCUMULATION OF NUMBER OF YEARS AS ONE LIVES…ACCEPT THAT FACT AS THE NUMBER RECKONS HOW LONG ONE CAN STILL LIVE ON EARTH OR PREPARE ONE TILL THE FINAL MOMENT COMES…NEVER THINK THAT YOU WILL DIE “YOUNG” DESPITE YOUR MORE THAN 70 YEARS OF AGE, UNLESS YOUR MENTALITY HAS SLID BACK TO THE “CHILDISH STAGE”.

Admirably, there are people who try to cover up signs of their age such as application of synthetic color to the hair, applying heavy cosmetic on their face…remove them, and what can be perceived is the glaring truth and signs of accumulated years. This effort has created businesses and occupations which are again, part of life, a good sign of progress that defies stagnation which is good for a civilized world.

Planets get old and collapse….. all earthly creations get old, deteriorate, crumble or die…THIS IS AN ETERNAL PROCESS OF ELIMINATION, ESPECIALLY, FOR  THOSE WITH LIFE, OTHERWISE, THE WORLD WILL BE HORRENDOUSLY OVERPOPULATED BY PLANTS, ANIMALS AND HUMANS  IF THE “OLD” WILL NOT GIVE WAY TO THE “NEW”. UNFORTUNATELY, SOME PARTIES SEEM TO BE IN A HURRY TO SEE THE “NEW”…SO THEY DID SOMETHING “NEW”.

THE BEST WAY TO LIVE LIFE FULLY IS ACCEPT THE AGING PROCESS, MAKE UP FOR THE LOST TIME BY TRYING TO BE NICE TILL DEATH. IF YOU WILL NOT BE CREAMATED, TRUST THE MAKE UP ARTISTS OF FUNERAL PARLORS TO MAKE YOU FACE NICE TO LOOK AT BENEATH THE GLASS COVER OF THE “BOX”  AS YOU LIE IN  ALL SERENITY, OBLIVIOUS TO THE CRIES AND HUSHED CONVERSATIONS OF THOSE WHO CAME TO PAY YOU A LAST RESPECT.

MULA DITO…SAAN AKO TUTUNGO? by Apolinario Villalobos

MULA DITO….SAAN AKO TUTUNGO?

Ni Apolinario Villalobos

Nasaan ang landas na tatahakin

Patungo sa  buhay na walang paninimdim?

Nasaan ang liwanag na sa akin ay tutugaygay

Sa pagpipilit kong marating ang buhay na matiwasay?

Nababalot ng kulimlim ang mundo

Nagbabadya ng mga darating pang siphayo

Ang pinangarap na kinabukasan ay basta nalusaw

Ng kapiranggot subalit mapaminsala’t pesteng kagaw!

Bawa’t isa ay tila nawalan ng katinuan

Naguluhan sa  mga nangyaring hindi inasahan

Bawa’t isa ay hindi alam ang gagawin….mga nalito

Nagtanong sa isa’t isa…MULA DITO, SAAN AKO TUTUNGO?!

(October 16, 2020)

Ang Iba’t Ibang Antas ng Karunungan at Kaligayahan ng Tao…at, Mga Uri ng Pagkatao

ANG IBA’T IBANG ANTAS NG KARUNUNGAN AT KALIGAYAHAN NG TAO..AT, MGA URI NG PAGKATAO

ni Apolinario Villalobos

Hindi lahat ng tao ay pwedeng presidente ng bansa, o congressman, o mayor, o sundalo, o pulis, o teacher, o pari, o pastor, o imam, o manager, etc. Ang mga tao, ano man ang lahi ay may kanya-kanyang kaalaman na kung tawagin ay “karununugan”, hindi rin magkakatulad. May kanya-kanya ring libel o level ng kaligayahan – may malalim at may mababaw.

May mga taong nalasing lang sa alak ay masaya na, nakapaglaro lang ng madyong o tong-its sa maghapon ay abot-langit na ang kasiyahan. May mga taong hindi masaya kung hindi umabot sa kung ilang daang milyon ang pera, o di kaya ay hindi nasakop ang buong barangay ng lawak ng lupain nila. May mga taong gustong magsilbi sa kapwa kahit walang kikitain o kapalit, mayroon namang ang gustong kapalit sa pagsilbi ay habang-buhay na utang na loob ng tinulungan….YAN ANG TAO.

Kung tawagin ang kabuuhan ng mga ugali ng tao ay PAGKATAO….na mayroong MABUTI AT MASAMA. Hindi puwedeng lahat ay NAPAKABUTI at walang bahid ng kasamaan dahil kung ganyan ang mangyayari, ang mundo ay isa nang paraiso. Hindi rin pwedeng ang lahat ng tao ay masama dahil ang mundo ay magmimistula nang impiyerno na sinasabing pugad ng masasama ayon sa Bibliya kuno. Ang dalawang nabanggit ay mga LAKAS na dapat mabalanse.

Upang maunawaan ng karamihan ng mga tao ang mga nabanggit sa itaas ay nagkaroon ng mga alamat at iba’t ibang kuwento bilang pagsasalarawan…..

ANG MGA PANGIT AY ITINUTURING NA MASAMA KAYA SI SATANAS NA ISANG DATING ANGHEL NA ANG PANGALAN AYON SA BIBLIYA AY SI LUCIFER, ANGHEL NA “MAY HAWAK NG ILAW O LIWANAG”. SA MGA DROWING AY MAY MGA SUNGAY SIYA, KULAY PULA ANG BALAT, NANLILISIK ANG MGA MATA, MAY BUNTOT AT KUNG MINSAN AY MAY PAKPAK NA ANG HUGIS AY PAKPAK NG PANIKI.

SA ISANG BANDA, ANG MAGAGANDA AY ITINUTURING NA MABAIT, KAYA ANG MGA ANGHEL AY MAGAGANDA, BLOND PA ANG BUHOK, MAY PAKPAK NA KULAY PUTI, MAAMO ANG MUKHA…PATI SI HESUS AY PINA-POGI NG MGA ITALYANONG PINTOR AT ESKULTOR GAMIT ANG MGA POGING MODELO…GUSTO KASING IPAKITA NA POGI SIYA SA HALIP NA ANG GINAMIT SANA AY ANG HITSURA NG MGA KALAHI NIYA NA BUHAY PA NAMAN HANGGANG NGAYON,.

Bandang huli ay nabuksan ang isip ng karamihan…naliwanagang hindi pala lahat ng pangit ay masama, kaya nagkaroon ng kasabihang, “DO NOT JUDGE A BOOK BY ITS COVER”.

Ang mga may mababang antas ng karunungan ay maaari pa sanang makapaglinang ng kanilang kaalaman, PERO KARAMIHAN AY AYAW KAYA MAPAPANSING, AYAW MAGBASA NG MAHAHABANG BLOG NA MAY LAMANG MAHAHALAGANG MENSAHE….ANG GUSTONG BASAHIN AY YONG IILANG SENTENCES LAMANG. MAGTATAKA ANG MGA ITO KUNG MAY NANGYARI SA BUHAY NILA NA PWEDE SANANG IWASAN KUNG NAGBABASA LANG NG MGA DAPAT BASAHIN….IBIG SABIHIN, PINALAMPAS NILA ANG MGA PAGKAKATAON.

May mga tao na ang adbokasiya ay makibahagi ng mga NALAMAN at ALAM NA nila. Magandang instrumento sana ang facebook SUBALIT KARAMIHAN NG GUMAGAMIT NIYAN, ANG GUSTO LANG MAKITA AY MGA MUKHA, PAGTITIPON, HANDAAN, ETC….AYAW NG MAHABANG DAPAT BASAHIN NA KAPUPULUTAN NG MGA KAALAMAN….DAPAT MAY PICTURE. SILA YONG MGA TAONG NANLALAKI ANG MGA MATA SA PAGTATAKA KUNG MAY NAKITANG MGA HINDI MAGANDANG NANGYAYARI SA PALIGID.,..GANOONG NALAMAN NA SANA NILA KUNG HINDI LANG PINAIRAL ANG KABABAWAN NG ISIP NILA!

Greed and the Civilized Society (with Filipino translation after each paragraph) by Apolinario Villalobos

GREED AND THE CIVILIZED SOCIETY

By Apolinario Villalobos

ANG KASAKIMAN AT SIBILISADONG LIPUNAN

Ni Apolinario Villalobos

Transforming from the practices of various barbarian societies, the execution of justice based on actual commitment of misdeed, has evolved into one that has become founded on supposedly intelligent reasons and fairness, hence, the symbol of the Lady Justice as a blindfolded woman holding a perfectly- balanced scale.

(Mula sa mga ginagawa ng mga barbaro na naging bahagi ng kanilang lipunan, ang pagpataw ng hustisya ay batay sa aktwal na pagkakita ng krimen o kasalanan ay ibinatay sa inaasahang matalinong paliwanagan, kaya ang simbolo ng Hustisya ay isang babaeng may piring ang mga mata at may hawak na timbangang nagpapakita ng pantay na bigat ang dalawang pinggan sa magkabilang dulo.)

Unfortunately, the intelligence of man is such that he has developed the propensity of circumventing written laws for his advantage. And, since the Lady Justice is blindfolded, she has no way of knowing about the deceitful effort. The Lady Justice leaves everything to the exchanges of  “legal” justifications that paid lawyers let out in court….and further leaves everything to the judge who makes the decision. The problem here is when the innocent has no money for an intelligent lawyer, while on the other hand the perpetrator of the offense can afford to hire an intelligent Bar topnotcher. Still, worst, is when the judge is also caught in the web of payoffs.

(Sa kasamaang palad, sa sobrang talino ng tao ay nakagawa siya ng paraan kung paanong maikutan ang mga batas para sa kanyang kapakanan o bentaha. At, dahil may piring ang mga mata ng babaeng simbolo ng hustisya, he niya nakikita ang mga pangyayari panloloko. Hinahayaan ng babaeng simbolo ang pagpapalitan ng mga legal na paliwanag ng mga bayarang abogado sa bulwagan ng hustisya…na ang desisyon sa bandang huli ay mula sa huwes o judge. Ang problema lang kung may pera ang kriminal at kayang magbayad ng malaking halaga sa matalinong abogado para pagtakpan ang kanyang pagkakasala…at ang inosente naman ay walang pambayad maski sa abogadong pulpol. Ang pinakamatindi ay kung masasangkot din ang huwes sa “palusutan” dahil sa pera!)

Oftentimes, we hear the line, “for every rule, there is an exception” which means that even the best Law of the land can be circumvented by excuses to give exemptions to misdeeds. Oftentimes, exemptions are based on the thickness of the wads of crisp bills. With this situation, where does “justice” come in?

(Kadalasan ay nakakarinig tayo ng “sa bawat alituntunin ay may dapat bigyan ng pang-unawa at konsiderasyon”, kaya kahit ang pinakamagandang batas ay maaaring palusutan…at, ang “konsiderasyon” ay depende sa kapal sa dami ng perang papel Dahil sa ganitong kalagayan, paano na ang “hustisya”?)

Another popular adage is, “if a misdeed has no complainant, there is no offense”. Oftentimes, this kind of unwritten rule always puts the poor in the disadvantage, because unless he files a complaint against an offender, he could not expect justice. But since the poor victim cannot afford an intelligent lawyer, no case is filed, except a simple police report in the precinct blotter. Also, if a rich offender wants to go scot-free from a misdeed, he can even hire a “fall guy” to take his place.

(Ang isa pang kasabihan ay, “kung walang magrereklamo, ibig sabihin ay walang nangyaring masama”. Kalimitan, itong kasabihan ay lalong nagpapalugmok sa mga mahihirap na hindi nagrereklamo sa paniwalang wala ring mangyayari. Ang mahirap ay walang kakayahang magbayad ng “matalinong abogado” kaya hanggang pa-blotter sa barangay o sa presinto ng pulis ang kaya niyang gawin. ANG MATINDI PA, KUNG MAYAMAN ANG GUMAWA NG KASALANAN, PWEDE SIYANG MAGBAYAD SA MAGIGING “FALL GUY” NA PAPALIT SA KANYA…AAKO NG KASALANAN!)

The Law of the civilized society is supposed to protect the constituents and much effort on the part of the government should be exerted toward this end. Unfortunately, the modern-day barbarians – corrupt officials and wealthy criminals have spoiled everything that put practically all societies on earth in a mishmash jumble! So, it does not matter whether a country belongs to a third world or highly-advanced, as offenses are founded on just one single desire – GREED!

(Ang batas ng sibilisadong lipunan ay inaasahang magpoprotekta ng mga mamamayan at inaasahang gagawin ito ng gobyerno ng ano mang bansa. Sa Pilipinas ay may libreng serbisyo ng mga abogado na binibigay ang gobyerno sa pamamagitan ng PAO…at, may mga grupo ring nagbibigay ng kahalintulad na libreng serbisyo. Sa kasamaang palad, personal na obserbasyon ko lang na kung hindi sensational ang kaso, hindi pinapansin…KALIMITAN AY INAABOT NG SIYAM-SIYAM….HIGIT SA LAHAT, ANDIYAN PA RIN ANG MGA MATATALINONG ABOGADONG KAYANG BAYARAN NG MGA KRIMINAL…KAYA BALIK NA NAMAN SA DAHILAN KUNG BAKIT NASA BALAG NG ALANGANIN ANG HUSTISYA SA PILIPINAS…..DAHIL SA PAGKASAKIM NG ILAN!)

CARRY ON…(dedicated to the suffering humanity today)

 

CARRY ON….

(Dedicated to the suffering humanity today)

By Apolinario Villalobos

 

When the world seems to crumble

Shaken by His wrath

Poured over humanity that deserves it

There’s nothing left but a tiny speck of chance

To change our ways…. and, carry on.

 

When there are still words to be written

And roads to be taken

Shrouded they may be with uncertainties

There’s nothing left but a bit of strength

For persistent steps…just, carry on.

 

When tragedies herald the break of day

Cries of pain and anguish

Taint the air of gloom that daze man no end

There’s nothing left but a wisp of life –

Life that floats in pain…still, carry on.

 

JUST CARRY ON

AND, THOUGH WITH MUCH STRUGGLE..

TILL THE LAST BREATH IS DRAWN!

“CORONA”, “666”, AND “9”

“CORONA”, 666, AND “9”

By Apolinario Villalobos

 

I do not want to sow fear but as an advocate of numerology, I tried toying with what has been bothering me  for a long long time after researching on allegations that the virus is from the bats. My first question is, why use the word “corona” as reference to the covid virus? A site in the internet says it is because the virus resembles a “crown”, hence, the Latin “corona”. But I almost had a double vision in trying to discern the “crown” image of the virus which is shown  as a “ball with spikes”…in Latin, the equivalent of spike is “spica”.

 

I had apprehensions about posting this observation which happened right at the start of the outbreak many months ago in my effort to discern a “message somewhere”.  Here’s what I found out  using numerology and the English alphabet.  THE CORONA AS A VIRUS PUTS TO FORE THE DREADED “666” MENTIONED IN THE BIBLE AND THE “9”….. “The Biblical numerology of number 9 is the finality or the judgment. It is generally when at the time of judging a person and his works. Also, number 9 is used to define the perfect movement of God. The biblical number 9 is [also] a number of patience.”…a quotation from the internet.

 

Here is what I did…..using the English alphabet which is the source of the word “CORONA”, I assigned to the letters their respective number according to succession, such as C(3), O(15), R(18), O(15), N(14), A(1)…added them all that resulted to “66”…connected  the number to the “6” which is the number of letters in “CORONA” which resulted to “666”. I added the three 6s and the result is “9”….NOW, GO BACK TO THE QUOTED MEANING OF THE “9” IN THE SECOND PARAGRAPH OF THIS POST.

 

In the Bible, the “Lord” uses people and tribes to punish “his chosen people”….the Bible also says the dragon has awaken from a long slumber and came out from the pit to which it was relegated for a long time.

IF THE VIRUS IS MAN-MADE, ITS REALIZATION REQUIRES “PATIENCE” WHICH  IS ALSO MENTIONED AS THE MEANING OF “9” IN THE SECOND PARAGRAPH OF THIS POST.

 

My question is…”HAS THE ‘LORD’ GOT TO DO WITH WHAT ARE HAPPENING TODAY, AND USES  A  “TRIBE”?

 

We cannot just say that God is angry so He is punishing humanity…THINK DEEPER.

The Covid-19 Pandemic in the Philippines by Alex Yadan Lim

A DEEPER THOUGHT ON THE COVID-19 PANDEMIC IN THE PHILIPPINES

By Alex Yadan Lim

 

I had thought I’d be able to roam freely on my birthday and the accursed covid 19 already history, But it’s now worst than when the lockdown started in March, This incompetent government is desperate, with some of the silliest ideas ever implemented, and good ones overlooked, I thought the lockdown was stupid, with a gut feel it will not control the spread of the virus but only ruin the economy, which over the next 3 months, it did., I gave it a chance and now, time has proven that an incompetent administration has implemented measures that worsened the economy, took out the jobs of millions, made life difficult, and quadrupled the cases with no end in sight.

 

Their desperation has prompted the brilliant nitwits in the IATF to go House-to-House to drag out asymptomatic cases on home quarantine. Like we have the facilities to house them or assume they would go quietly without a fight, This reminds me of Hitler’s Gestapo going house to house to ferret out the Jews. If this administration could not even get their list right for the SAP, how on earth will they get the list of people on home quarantine right?

 

Right from the start, I already have difficulty believing that slum dwellers and those barely eking out a living, including the homeless street dwellers to prioritize spending whatever moneys they have on alcohol, face masks, disinfectants, and the running water to wash their hands regularly, You look at their neighborhoods and wonder how on earth will they do social distancing when they do not enjoy the distances to do so. ,

 

 

Three months later, with millions out of job, a minuscule SAP and many not getting it, how can they continue to cooperate, if they did it in March. If they could not afford a face mask, alcohol and disinfectants in March, how can they now do so, without jobs?

 

The economy was enjoying a respectable 5% growth with the exchange rate settling below 50 to 1. and held to the current levels, If not for the sound economy before this, we would not have been able to raise the money for SAP and other stuff to cope with the crisis. But the admin wasted this advantage.