Denise Michaela….para kay Denise Michaela Balili-Roa

Denise Michaela
(para kay Denise Michaela Balili-Roa)
Ni Apolinario Villalobos

Siya’y isang munting anghel
na sa amin ay ipinagkaloob ng Panginoon,
Naging ilaw namin
na hinintay sa tagal na panahon,
Gabay namin sa pagsuong
sa daluyong na di maiwasan,
At pag-asa na sa amin ay nagtutulak
patungo sa magandang kinabukasan.

Sa buhay namin
siya ay isang kayamanan,
Na ga-bundok mang ginto
ay di kayang tumbasan,
Pumapawi ng paminsan-minsan
naming kalungkutan,
At may ngiting nagpapaliwanag
ng makulimlim na kalangitan.

Tahimik kung minsan
wari’y may iniisip na di malirip
sa murang gulang
nakakatuwa siyang pagmasdan,
Sa mga gawi niyang mistulang
matandang malalim ang iniisip,
Siya ang bundle of joy
na sa aming dugo’y
buhay na dumadaloy!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s