Filling Life with Love…for Serf and Mei Bernardo

Filling Life with Love
(for Serf and Mei Bernardo)
By Apolinario Villalobos

Life is hollow without love –
It’s like a stream with dried up bed
It’s like a forlorn tree bare of leaves
It’s like a field of dying, wilting grass
And a summer sky that hurts the sight…
Without a streaking bird in flight.

Life like a basket can be filled –
With gladness every day as we live
With compassion that we can show
With patience that we may persist
And love that overflows joyously, too…
Without leaving a space for sorrow.

Ang Busilak na Pag-iibigan …nina Serf at Mei

Ang Busilak na Pag-iibigan
…nina Serf at Mei
(para kay Serf at Mei Bernardo)
Ni Apolinario Villalobos

Ang pag-iibigan ay nagsisimula
sa pagiging magkaibigan –
matalik ang samahan, walang iwanan
puno ng kasayahan, mayroon pang tuksuhan.

Umuusbong na parang halaman
nagkakaugat ng malalim –
mga daho’y yumayabong, dulot ay lilim
nagkakabulaklak, bubuyog dito’y sumisimsim.

‘Yan ang pag-iibigan nina Serf at Mei
sinubok ng mahabang panahon –
nahaluan ng mga tampuhang nakakalason
nguni’t di sila natinag, dahil parehong mahinahon.

Pag-iibigang busilak, pinaghirapang makamit
subalit dahil talagang nakatakda –
anumang agam-agam pati na pagdududa
ay nalusaw at napawi dahil sila’y para sa isa’t isa!