Mercedes

Mercedes
(Para kay Mercedes Bernardo Vijandre)
Ni Apolinario Villalobos

Naging ina sa murang gulang,
Subali’t sa nilaktawang mga taon
At mga kasiyahang dapat ay natamasa,
Buong tapang niyang tinanggap, ang sa kanya –
Ay naiguhit ng kapalaran at tawag ng tadhana.

Maaliwalas na kinabukasa’y nakalaan
Dahil sa tinapos niyang propesyong naiiba –
Ang pagiging librarian na puno ng pagsubok,
Gawaing ‘di lang gumagabay sa mga mag-aaral –
Kundi sa pagmahal rin ng aklat, na kanyang pinairal.

Special child ang kanyang apple of the eye,
Kaisipa’y napag-iiwanan sa pagbulas ng katawan
At upang sa paglaki nito siya ay makapagsubaybay-
Trabaho’y iniwan, propesyong pinagtiyagaan ay kinalimutan,
Pinairal ang pusong ina upang sa mahal na anak ay mailaan!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s