Dellilah

Dellilah

(para kay Del Merano)

 

Ni Apolinario Villalobos

 

 

Lahat  ng nilalang ay may kabuluhan

Tao man, hayop, at buong kalikasan

Lahat ay itinutugma sa mga layunin –

Na inaasahang dapat  lamang  tuparin.

 

Lahat ng nilalang ay pantay –pantay

Dahil sa mundong ito,  iisa ang buhay

Walang  kinikilingan, ano at sino man –

Ganyan Niya kamahal lahat ng nilalang.

 

Ang suliranin, kung sa atin ay dumating –

Hindi dapat  pagtikis, kung ito’y  ituring

Pagsubok itong alam Niyang ating kaya –

Kayang balikatin, may kapalit na pag-asa.

 

Sa kasamaang palad,  iba’y di’ nagtiyaga

Subali’t   namumukod- tangi  si Dellilah

Na bata pa’y halos di makagulapay sa bigat –

Bigat ng mga tungkuling makalaylay-balikat!

 

Kahirapan sa buhay ay hindi niya inalintana

Pinapalakas ng mga pangarap, ng mga adhika

Na sa kalaunan, lahat ay kanya ring natupad –

Kaginhawaang  nakaguhit  sa kanyang palad!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s