Mercedes

Mercedes
(Para kay Mercedes Bernardo Vijandre)
Ni Apolinario Villalobos

Naging ina sa murang gulang,
Subali’t sa nilaktawang mga taon
At mga kasiyahang dapat ay natamasa,
Buong tapang niyang tinanggap, ang sa kanya –
Ay naiguhit ng kapalaran at tawag ng tadhana.

Maaliwalas na kinabukasa’y nakalaan
Dahil sa tinapos niyang propesyong naiiba –
Ang pagiging librarian na puno ng pagsubok,
Gawaing ‘di lang gumagabay sa mga mag-aaral –
Kundi sa pagmahal rin ng aklat, na kanyang pinairal.

Special child ang kanyang apple of the eye,
Kaisipa’y napag-iiwanan sa pagbulas ng katawan
At upang sa paglaki nito siya ay makapagsubaybay-
Trabaho’y iniwan, propesyong pinagtiyagaan ay kinalimutan,
Pinairal ang pusong ina upang sa mahal na anak ay mailaan!