Ang Paghahambing

Ang Paghahambing

ni Apolinario Villalobos

 

Ang paghahambing ng mga bagay ay ginagawa ng isang tao upang malaman kung ano ang “pinaka”, subalit hindi rin maiiwasan na siya ay magiging biased o may kinikilingan o may inaasahang resulta. Hindi siya dapat sisihin kung sabihin niya halimbawa na si “A” ay mas magaling kumanta kesa kay “B”. Ito naman ay maaaring hindi sasang-ayunan ng iba na mas gusto si “B” kesa kay “A”. Ganoon pa man, upang magkaroon man lang kahit papaano ng “pagkakaisa” at maiwasan ang gulo, kailangang sundin ang mga itinatalagang “batayan” na pinapalagay na aakma sa kagustuhan ng nakararami. Sa English, “majority wins”. Subalit hindi pa rin maiiwasang ang “batayan” o “standards” ay  subjective pa rin, o may bahid ng pagkamakasarili ng mga gumawa. Kaya, upang maiwasan ang gulo, dapat ay pairalin na lang ang pang-unawa at pagbibigayan.

 

Hindi dapat pinag-aawayan ang paghahambing. Kung walang magustuhan sa isang bagay, pumili na lang ng iba, at sa pagpili, wala nang maraming kiyaw-kiyaw o sinasabi pa.  Okey lang ang mag-criticize ng isang bagay pero dapat ay huwag magbabanggit ng iba, upang lumabas na ang ginawang pag-criticise ay pansariling pananaw at hindi dahil may pinaghambingan. Da best ang pagpigil sa sarili na huwag maghambing dahil kung minsan ay halos nakaka-alipusta na sa dehado o nalamangan ang walang kapararakang paghambing. Halimbawa naman, sa mga blogs, kung ayaw ng mambabasa ang isang isinulat batay sa title pa lang, huwag na lang kumibo at huwag nang tumuloy sa pagbasa. Kung may isa-suggest upang mapabuti ang blog, gumawa ng comment, kahit kumukontra sa nabasa. Mahalaga ito upang maipakita ang dalawang mukha ng isyu para na rin sa kapakanan ng iba. Nakakatulong pa nga ito upang hindi lumabas na one-sided ang sumulat ng blog.

 

Sa isang banda naman, dahil sa kakitiran ng isip ng iba at panatisismo (fanaticism), nagkakaroon ng gulo…wala kasing gustong matalo. Ito ang dahilan ng mga patayan tuwing panahon ng eleksiyon dahil ang mga taga-sunod na panatiko ng mga pulitiko ay nagbabangayan, ganoong hindi naman sila inuutusan ng mga sinusupurtahan nila na makipagtalo sila sa isa’t isa. Subalit kung ang pag-uusapan ay serbisyo hindi maiiwasang magkaroon ng hambingan. At, pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos, dapat ay iwasan ang paghahambing, na ginagawa sa panahon ngayong ng mga relihiyon at sekta.

 

Sa paghahambing pa rin, lumalabas kung sa aling administrasyon nagkaroon ng makabuluhang proyekto para sa mga Pilipino…ng pagyabong ng korapsyon….ng paglala ng nakawan sa gobyerno…ng pagtindi ng problema sa droga….etc. At, batay sa mga nabanggit, ang ginagawang paghusga ng bayan ay idinadaan sa nakatalagang eleksiyon. Ang masaklap lang ay kung umiral ang pamimili at bentahan ng boto tuwing panahon ng kampanyahan na nagpapawalang-bisa sa “banal” na layunin ng eleksiyon. Ang lalong masaklap pa ay kung nanalo ang mga walang karapatan sa puwesto dahil lang sa pinairal ng kapangyarihan ng pera. Dahil diyan,  marami ang kampanteng nakaupo sa Senado at Kongreso, pati sa ibang puwesto ng gobyerno at abot-tenga ang ngising-demonyo!

 

Samantala, ipagdasal na lang natin ang pagtagumpay ni Duterte at pinili niyang mga aalalay sa kanya….huwag na siyang ihambing sa ibang nakaraang namuno…sabayan natin siya sa pag-abot ng inaasam na pagbabago!

The Supreme Court Decision in favor of Former President Arroyo is the Result of a “Due Process”

THE SUPREME COURT DECISION IN FAVOR OF FORMER

PRESIDENT ARROYO IS THE RESULT OF A “DUE PROCESS”

By Apolinario Villalobos

 

NOW THAT THE SUPREME COURT WENT THROUGH THE “DUE PROCESS” AND ABSOLVED THE FORMER PRESIDENT, GLORIA ARROYO, WHAT CAN SENATOR DE LIMA AND OTHER HUMAN ADVOCATES, SAY?

 

THE HIGHEST JUDICIAL BODY OF THE LAND HAS SPOKEN BY VIRTUE OF THE HIGHEST AND SUPREME JUDICIAL AUTHORITY IT HOLDS…THE FORMER PRESIDENT ARROYO WHO IS ACCUSED OF PLUNDER IS INNOCENT….SO, THERE GOES THE PHILIPPINE JUSTICE SYSTEM!

 

A PLEAD FOR RECONSIDERATION IS OUT OF QUESTION BECAUSE THE DECISION OF THE SUPREME COURT IS OVERWHELMING, HENCE, WOULD JUST BE FUTILE AND A FALSE HOPE. THOSE WHO ARE RESPONSIBLE FOR THE CHARGE SHOULD JUST PREPARE THEMSELVES FOR THE COUNTER-STRIKE FROM THE FORMER PRESIDENT….AND IT COULD BE NIGHTMARISH! EXPECT CASES OF PLUNDER, GRAFT, AND IMMORALITY TO PROSPER AGAINST THOSE WHO WERE WITH THE AQUINO ADMINISTRATION AND RESPONSIBLE FOR ALL THE TRAVAILS THAT SHE SUFFERED.

 

NOW THAT DE LIMA, ET AL, HAS TASTED THE BITTER TASTE OF THEIR OWN MEDICINE, WHAT CAN THEY SAY? I HOPE THAT AT LEAST A THIN STREAK OF LIGHT SHALL ENLIGHTEN THEM ON WHY THE AUTHORITIES GET DESPERATE AS THEIR EFFORT TO PUT THE CRIMINALS BEHIND BARS ARE SET FREE BECAUSE OF THE “DUE PROCESS” BY VIRTUE OF THE PHILIPPINES’ UNIQUE “JUSTICE SYSTEM”.

 

THE FILIPINOS HAVE NO CHOICE BUT RESPECT THE DECISION OF THE SUPREMENT COURT WHICH SHOULD BE VIEWED AS THE “VICTORY” OF THE “DUE PROCESS” THAT HUMAN ADVOCATES KUNO ARE FIGHTING FOR….BUT, IT SEEMS THAT DE LIMA AND COMPANY FEEL OTHERWISE.

Gray Horizon

MiggyNeutronic

Mayo 2013image.jpeg

My mother was and still is my mighty fortress and my father will always be a hero. When I was a little boy, I look at my father with the same amount of respect and admiration as the goodhearted and mighty heroes who fought for the oppressed against the villains from our mother’s bed time stories.

My mother told us countless stories but with always only one lesson at the end-the good will always prevail no matter what the circumstances maybe, something that I believe will always hold true. Back to the times when my young and innocent mind and soul were experiences away from witnessing what the bigger world was really like, I knew I had no reason to be scared, and I will forever be grateful for the kind up upbringing I was raised from. Faith feeds courage like an oil feeds a wick to keep…

View original post 618 more words

Unmasking the Philippine Sports Mafia

Color My World

View original post 1,187 more words