On Relationship Among Men

DEVELOPING RELATIONSHIP AMONG MEN REGARDLESS OF RACE SHOULD BE LIKE BUILDING A FENCE MADE OF CONCRETE BLOCKS PILED OVER ONE ANOTHER TO REACH A DESIRED HEIGHT. RELATIONSHIP INVOLVES SACRIFICE FOR THE SAKE OF OTHERS WHO HAVE GOOD INTENTIONS. THE PILING OF BLOCKS MANIFESTS SACRIFICE….AND THE WILLINGNESS TO SACRIFICE MANIFESTS COOPERATION

Ang Mundo, Tao, at Diyos

ANG MUNDO, TAO, AT DIYOS

Ni Apolinario Villalobos

 

Babala:  Ang blog na ito ay para lamang sa mga naniniwalang may Diyos…

 

Ang mga bagay sa ating paligid, pati na ang tao, at ang maayos na pamumuhay ng lahat ang patunay na may Diyos….yan ang paniniwala ko na hindi pwedeng kontrahin ng iba. Hindi naging “aksidente” o basta na lang nagkaroon ng mga bagay, may buhay man o wala sa kalawakang ginagawalan ng mundo, na ginagalawan naman ng tao. Hindi aksidente ang pagkaroon ng kabuluhan ang lahat ng bagay na umangkop sa pangangailangan ng mga hayop, halaman, at taong nagkaroon ng mga ito.

 

Halimbawa sa tao: ang buhok sa ulo ay pangharang sa init ng araw; ang kilay ay pangharang sa tutulong pawis upang hindi dumiretso sa mata; ang ilong ay para sa paghinga at ang mga balahibo sa loob nito ay pangharang sa dumi upang hindi pumasok habang humihinga ang tao; ang labi ay pangtakip ng bunganga upang hindi pasukin ng langaw o lamok at iba pang kulisap; ang ngipin ay pang-nguya ng kakainin; ang palaypay ng tenga ay pang-ipon ng tunog upang dumiretso sa butas, kaya para itong “bulsa”; ang mga kamay ay panghawak at panuntok, samantalang ang mga paa ay panglakad naman at pangsipa; ang buhok sa kili-kili ay proteksyon upang hindi magkaroon ng friction at magdikit ang balat ng braso at tagiliran sa bahaging yon, etc.

 

Ang iba’t ibang lahi at uri ng mga hayop at halaman ay may kanya-kanyang magkakaparehong katangian, at hindi pwedeng sabihing nagkataon lang ang pagkakapareho nila. Kung sasabihing “nagkataon” lang, pwedeng may ipapanganak na Amerikano ang isang nanay na Pilipino (pwera dito ang “albino” na naging puti lang ang balat)…o di kaya ay maaaring magkaanak ang elepante ng tigre.

 

Noong panahon ni Noah, nagkaroon ng malawakang baha na ayon sa Bibliya ay paraan upang mawala ang masasamang lahi sa mundo. Ang hindi lang naitala sa Bibliya ay ang iba pang mga kalamidad na tumama sa mundo upang mabawasan ang dami ng mga may buhay, at tuloy ay magkaroon ng balanse ang dami ng may buhay at pagkaing makukuha o available nang panahong yon. Kung nagawa ng Diyos na magpabaha, ay kaya rin niyang gumamit ng iba pang paraan upang mamintina ang kaayusan at balanse sa mundo.

 

Sa palagay ko, kaya binigyan ng Diyos ng “free will” ang tao, ay upang ito na ang gumawa ng paraan sa pagkontrol ng balanse sa mundo, nang lingid sa kanyang kaalaman. Dahil sa “free will”, ang tao ay nagkaroon ng ugaling pagkagahaman, kriminal, kabaitan, pagiging maka-Diyos, at iba pa. Dinagdag sa “free will” ang dunong o karunungan dahil ito ang ginamit ng tao upang gumawa ng mga kagamitang pamuksa sa kapwa-tao sa pamamagitan ng digmaan, terorismo at iba pa, na ang resulta ay paghihirap at kagutuman. Ang mga patayang nangyayari sa mundo ay nakatulong upang mabawasan ang dami ng tao, dahil kung hindi nagkaroon ng mga digmaan at kung asahan lang ang mga kalamidad, noon pa lang ay maaaring umapaw na ang sangkatauhan sa mundo!

 

Lahat ng tao at hayop, pati mga halaman ay may mga sakit na nananalaytay sa kanilang mga ugat (tao at hayop) at hibla (halaman). Ang dunong na ibinigay sa tao ang siyang gumagawa ng paraan kung paanong mapigilan ang “paglabas” ng mga sakit, sa pamamagitan ng pag-imbento ng mga gamot at ibang kaalaman tulad ng pag-opera. Subalit dahil sa kapabayaan ng tao, hindi niya nakontrol ang sarili upang magpakasasa sa pagkain at bisyo. Dahil diyan naglabasan ang mga sakit na ulcer, kanser, diabetes, high blood, high cholesterol, etc. Hindi nagamit ng maayos ang “free will” kaya naghihirap ngayon ang sangkatauhan dahil sa iba’t ibang sakit….masarap kasing humitit ng sigarilyo at marijuana, suminghot ng cocaine at shabu, lumaklak nang walang patumangga ng alak, lumamon ng maski pagkaing sinabi nang bawal, pagpuyat, etc.

 

Ang mga kalamidad tulad ng bagyo at baha ay resulta ng pagkagahaman ng tao na sumira sa kalikasan, kaya hindi dapat isisi sa Diyos kung bakit madalas na nagkakaroon ng mga ito.  Samantala, ang pagsisisi naman ng tao ay palaging nasa huli na….

 

On Extra-Terrestials, Man’s Evolution, His Toxic Food and Self-Destructive Habits

On Extra-Terrestials, Man’s Evolution,

His Toxic Food and Self-Destructive Habits

By Apolinario Villalobos

I believe that man went through evolution to become what he is now, but via genetic manipulation by the ET’s who came to earth thousands of years ago, and not through the “natural” process as Charles Darwin alleged. When before, scientists were skeptical and avoided discussion about the issue, today, they are more than open and willing, even going to the extent of bringing out to light long-kept dissertations and clippings. Even the Vatican has dipped her finger into the issue, as there are sketches and paintings with religious themes, and with landscapes that include controversial spherical objects hovering in the background. Some painted Nativity scenes are depicted with UFOs as the source of the light illuminating the manger, instead of a star. Even the “angels” whose ability to fly is symbolized by feathered wings are now presumed as ET spacemen equipped with flying gear.

Images from the past in the form of sculptures, paintings, and embossed renditions used “symbols” to indicate different qualities of leaders and gods, represented by animals, such as lion, leopard, cat, dog, eagle, bull, etc. These representations were made by early earthlings, who were artistically skilled but limited in scientific knowledge. The symbols, then, literally manifested the physical characteristics of gods being presented without the need for text in any form.  Along this line, the bull horns and lion have been, since the early time, used to represent power and strength, that is why, most gods are shown wearing headgear with horns, or whose head is that of a lion. These images purportedly represent visiting ETs.

Different ET’s that may have landed on different regions of the earth, could have “developed” their “own people” out of the upright walking creatures that they found, particularly the apes. This process could have involved the use of their (ET) own genes to modify or improve the earthlings’ characteristics. For doing this, the ETs may have selfish motives. It should be noted that apes are not just of a single kind, and their characteristics depend on the region where they thrive. The gene modification could have resulted then, to early earthlings with different characteristics depending on their region, and which have manifested in the color of their skin, height, shape of the face, kind of hair, etc. In the Old Testament of the Bible, there are mentions about races or tribes that suddenly appear from nowhere.  I thought of this because different races in the Bible kept on insisting about the power of “their own” god ….a recognition that they give to the power of their “creator”.

Each race even had a name of its own god. This is how I reconciled the differences of races that are populating different regions of the earth, such as the blacks in Africa, the white-skinned and blond-haired in the western and northern hemispheres, the chinky-eyed with white skin in the east, and the slightly to dark brown, short people in the south, and southeast. Obviously, they did not evolve from fish, lizards, etc that Charles Darwin had insisted in his theory of “natural” evolution, more so from apes, otherwise, today there should already be hairless, pretty and handsome apes with curly or straight hair, black or blond hair,  broad or aquiline nose, or walking fish and lizards. On the contrary, the apes of the thousand years ago are still the same apes that we find today.

In laboratories today, gene modification, cloning, and organ transplant are being done, as if scientists are dissecting frogs…meaning, the three mentioned processes are being done with ease because of modern medical technology. Where did such knowledge and ability come from? Of course, not from the early earthlings!  It is a big question that the religious and the overly skeptics still hate to hear. But for sure, they did not come from apes!

The health-conscious of today are against the scientific process of gene modification when applied to vegetables, grains, and fruits. They forgot however, that the modern fruits and grains are the result of this process to make them juicier, seedless, soft, sweeter, etc. The corn that we know today did not come in cobs, thousands of years ago. The corn of long ago had grains, instead of the big and chewable kernel. Corn is among those mentioned as food in the Bible, but they did not come in cobs, that is why nothing can be found in the Bible about “roasting of corn cobs”, but “baking of corn grits”, when what they meant actually were “corn grains”.

Other grains that were supposed to have originated in a region, somewhere in Turkey, were developed to improve their size, and even rice originally grew in swamps not on land. It should be noted that Turkey is among the regions purportedly used by the ETs as their landing ports, according to myths in the Bible.  In some regions of America, wild rice is still being harvested from swamps. Today, there is an effort to make rice resistant to floods, short of saying that it is being returned it to its former watery habitat.

Cross-breeding is one way of altering the genes of plants and animals, and this process still fall under the process of gene modification. There are many other genetically modified organisms (GMO) that are discreetly introduced. Lately, however, just because scientists would like to make vegetables last long and resistant to pest, health-conscious groups, are overreacting by  declaring them dangerous as they could alter the “characteristics” of man, and worse, even as unhealthy. When did man start living healthily, anyway, when all these claims for healthy living are full of deception?

These western groups are the ones that flood the social media with the contra-indications of natural substances and drugs. They feed the internet with information about fruits that should not be eaten together with certain meat or fish. They even come out with “findings” about certain fish not fit for consumption, such as tilapia because of the level of toxic substance in its meat, when practically all fish that thrive in the oceans have high toxin level, especially those in the European waters that have become dumping ground of toxic materials.  Why single out tilapia? Because of their allegations, all fishes should better be banned as they are poisonous!

These groups promote “organic food” – vegetables, fruits and meat that are not supposedly fertilized and fed with the harmful synthetic chemicals, but they forgot that the air is replete with toxin. In other words, the “organic food” that these groups allege to be safe are still contaminated due to the toxin from the atmosphere that they absorb since the first day of their growth.

Ironically, man continues to fill the air, the oceans, lakes and streams with the sediments of modern technology that he invented to be used for his survival….an unconscious(?) self-destruction. No food in its “pure” state can be found anywhere on earth. The quantity of toxin, though, that is taken in by man, depends on the region where he lives, thus, determines the length of his stay on earth….of course, with special consideration to available modern medical technology. In this regard, the third-world countries that have become the “catch basins” of these toxins, but without modern medical facilities are at the mercy of the highly progressive nations due to their factories that spew toxins in various forms …while their people enjoy the protection of their modern medical facilities.

This blog is not meant to destroy the faith in God. I believe that the universality of God is such that whatever faith we have in Him, could have just been passed on to us by the “better kind” of visiting ETs thousands of years ago. And, as regards the issue on creation, the ETs could also be the creations of God and who just delved in science to modify other creatures to suit their needs, hence, the evolution of the earthlings from the modified ape. This is what the highly intelligent earthlings are doing today…modifying creations to improve their “quality” and maximize their usability. So, why make the issues on UFOs, ETs, God, Creation, and Man very complicated that just result to unnecessary confusion? Are the religious and scientific authorities hiding information from the rest of the earthlings….though, may be divulged at the most appropriate time?

Kinabuhi/ Life

Inspired by Bogz Jamorabon…

with his comment “KINABUHI” to an earlier blog about NDTC.

Kinabuhi/ Life

(Hiligaynon and English and versions)

Ni Apolinario Villalobos

Ang kinabuhi, daw sapa, nagailig

Kon padulhog gani, ini madasig

Ang katinong, ginabuka sang bato

Kag labusaw sang mga isda kag tawo.

Amo man ina ang tawo sa kalibutan

Nagalakat sa dalan nga indi matapan

Damo matapakan, mga buho kag tunok

May mga hilit-hilit pa nga makahaladlok!

Life is like a stream that flows –

Fast, if the terrain tilts or slopes

Boulders break its tranquil course

But not easing a bit its resolute force.

Man, a mere dot in the universe

Treads potholed paths – all diverse

Some are thorny, some yet, are stony

With dark corners, foreboding and dreary!

Making the Right Choices in Life

Making the Right Choices in Life

By Apolinario Villalobos

 

The universe is balanced by two major forces, the positive and the negative, so is our planet earth which maintains its balance on its axis with the help of the north and south magnetic forces, aside from the one emanating from the sun. In a more specific situation, our life is also being influenced by two “forces”, the negative and the positive. But unlike the universe and the planet earth which need the equal amount of forces for the needed equilibrium, our life needs the positive more than the negative to give it serenity. Making the right choice makes a lot of difference to make our life worth living.

 

The forces that influence our lives, be they negative or positive come from many sources – from the people around us and our environment in general. Most often, the easiest option usually gives negative result. On the other hand, the one with positive result entails difficulties, hence, becomes the last option. That is why, we often hear remarks like, “you have to sweat that much to get it” or “it is not that easy to get what you want”, etc.

 

Nobody is free from the difficulty of making choices.  A freshman in college makes a difficult decision which among the long list of courses to take. A woman makes a crucial choice who among her suitors to give her nod. For the man, either to go for intelligent one or the beautiful. For the couple, how many offspring to have.  For a single guy, which investment – a car or house and lot. Still for the woman, career or being hitched to the loved one for life who is in a hurry to settle down. The decision for the right choice is often influenced by the family and friends, based on the prevailing situation, citing necessity as the reason.

 

It is the necessity of getting second opinions that makes the presence of consultants a must both in private and government entities, more so with professions. Even the highest official of the land has his own clique of consultants. The act of priests in confessing to their colleagues is a display of consultation which is necessary, and what Pope Francis did lately, confessing to a priest, caught his followers by surprise, though, it has a tinge of humility. Physicians are known to consult their colleagues for second opinions on difficult assessment of cases before they finally make the right verdict for their patients. Some lawyers are also known to do the same – consult colleagues for difficult cases. Teachers also consult co-teachers about their decision on problem students.

 

Finally, some friends swear to enlightenments they receive after consulting Him.