Understanding Death

Understanding Death
By Apolinario Villalobos

For some groups, death is a passage to another life. Others aver that it is a state of just being asleep. The rest, maintains that it is nothing but just the “return of the body to dust”. Rather than be confused as to what it really is,as I might be branded as a heretic, I would rather dwell on its effects.

Death checks the population explosion. Can you imagine if nothing on earth dies? Can you imagine if predators will not prey on animals belonging to the lower strata of wild life? Can you imagine if trees in the forests are left to creep towards all directions? Can you imagine if people of different races do not die of hunger, disease or war? Death, aside from natural calamities is an important segment of a cycle that regulates the “balance” of life on earth.

Death creates heroes. One has to die to become a hero. If Jesus had not died on the cross, would he be considered a hero and redeemer among Christians? Even the early Jews were divided as to how to treat him. The messiah expected by some of them was a warrior who will deliver them from the hands of their oppressors, and not a preacher. He was not even popular in his birthplace, so he decided to go to other places to be able to preach. But, it’s a good thing that he had his disciples who later spread his teachings. Just like Jesus, Muhammad, the founder of Islamic faith faced great odds before his teachings were accepted. His tribe even rejected him, forcing him to go Madinah (known as Yathrib, later, Medina), after 13 years of persecution. It was after he died that his teachings were appreciated. Both died not only as heroes but spiritual leaders whose acts are sincerely emulated by their adherents.

If Ninoy Aquino is living today, would he be considered a hero by Filipinos? Among those that his detractors used against him when he was alive was his being a staunch supporter of Communism in the Philippines. Then, there’s the Hacienda Luisita that haunted even his wife, Cory, up to her deathbed. With the kind of politics that the Philippines has, Ninoy Aquino could have become just like any other politicians trying to survive the squabble in the political arena and thrashes of opponents, in his case, the issues on his ideology and Hacienda Luisita. His death was caused by a “persecution”, because just like Jesus, he was a threat to the one in power. And, because of that, he became a hero among Filipinos who got tired of dictatorship.

Some Filipinos today who are traumatized by the scandals in the government, are wishing for the “resurrection” of Marcos whose administration is now being compared to those who assumed the presidency after his death. They say, though, with a tinge of joke, that during the time of Marcos, corruption was “regulated”, unlike today that those in the government, down to the drivers and messengers, can freely dip their hand in the coffer of the government, even for a flimsy excuse. Some groups are in fact, considering Marcos a hero, because, without him, there would have been no cultural center complex, the Philippine General Hospital would still be the same dilapidated and cramped building that survived WWII, there would have been no kidney, lung and heart centers, etc., etc. etc.

There are still living political icons with significant accomplishments, but they are relegated on the sidelines. They have authored books, pages of which are regularly flipped by students, professionals, and government officials for important information. There are many Filipinos who excel in the fields of literary, arts, science, sports , architecture and technology. Some of them are referred to as “living heroes”, but the reference is with quotation marks which only death can erase.

Death unites families and friends. Members of families whose homes have been broken by misunderstandings that only they know, come together when one of them dies, usually during the wake. Classmates who for decades have no idea how to get in touch with each other suddenly find themselves having a reunion at the wake of a classmate who passed away. Long lost friends and relatives surface during a wake. A morbid joke about the need for a loved one to die before another reunion can be had, oftentimes draws laughs during this occasion.

A death in the family is hard to accept. That is the traditional fact. Sorrow should permeate the air while wake is being held. Those who come are expected to shed a tear. But today, there are bereaved families who even rent a videoke unit to lend a festive air to the occasion. Reason given is that, it is the last wish of the departed.

For some, death is not easy to accept , especially, by those who have amassed wealth. They cannot just take the idea of leaving behind the fruit of their labor. On the other hand, death means financial opportunity for some people – those who work conscientiously long hours in funeral parlors.

o-life-after-death-facebookjpg

Ang “Cremation”

ANG “CREMATION”

Ni Apolinario Villalobos

 

Nahahati ngayon ang mga Katoliko dahil sa isyu ng “cremation” na ang kautusan ay galing sa Vatican. Bawal nang i-cremate ang bangkay ng Katoliko upang ang abo ay maiuwi sa bahay o mapaghati-hatian ng mga naiwang mahal sa buhay at gawing pendant o palawit ng kuwintas. Dapat ay ilagak sa sementeryo o sa columbarium na pinapagawa ng mga simbahan ngayon. Panibagong negosyo kaya ito ng simbahang Katoliko? Sa mga sementeryo namang pampubliko ang mga patung-patong na mga “apartment” ay umaabot na sa sampung palapag kaya kailangang maghagdan pa ang mga namatayan upang makapagtirik ng kandila. Ang lalong masaklap ay ang maaaring pagkaroon nila ng “stiff neck” dahil sa katitingala sa “apartment” ng kanilang patay  na nasa bandang itaas, upang masigurong hindi mahipan ng hangin ang kandila!

 

Walang sinasabi ang Bibliya tungkol sa cremation o pagsunog sa bangkay. Ang pinaniniwalaan ng mga Katoliko ay tungkol sa “resurrection of the body” kaya dapat buo ang bangkay kung ilibing. Pero, ang tanong: mabubuo ba uli o mare-“resurrect” ang naagnas nang bangkay pagdating ng “araw ng paghukom”, kung totoo mang meron nito? Hindi kaya magkakagulo dahil ang mga bangkay na naging lupa na ay magkakapormang katawan na naman at maglalakad sa ibabaw ng mundo?

 

Sa panahon ngayon, ang magagastos sa “disenteng” pagpapalibing ay halos umaabot na sa 100 thousand pesos. Samantala, kung ipa-cremate lang ang bangkay, hindi pa aabot sa 50 thousand pesos ang magagastos, at dahil maiuuwi ang abo ay araw-araw pang madadasalan. Ang mga kaanak na nakatira sa malalayong lugar ay maaari pang makapag-uwi ng ilang kurot ng abo upang magamit na pendant kaya kahit hindi na sila mag-uuwian kung araw ng mga patay ay okey lang. Ano ngayon ang praktikal?

 

Ang nakasaad sa Lumang Tipan (Old Testament) ng Bibliya ay ang paglibing agad ng bangkay bago lumubog ang araw na sinusunod ng mga Muslim dahil nakalagay din ito sa Koran. Subalit sa kapanahunan ni Abraham, nauso ang pagburol ng bangkay upang paglamayan na ang tagal ay depende sa yaman ng namatayan. Ibig sabihin, nagkakasalungat ang nakalagay sa Bibliya. Noon ay malawak pa ang mga bakanteng lupa na pwedeng paglibingan ng mga patay at kahit sa kuweba ay pwede na, subalit ngayon ay hindi na dahil kahit ang taong buhay ay nakikitulog na rin sa ibabaw ng mga nitso!

 

Batay sa kasaysayan ay talagang ginagawa ang pagsunog sa bangkay, subalit ito ay gawain ng mga pagano. Para consistent ang simbahang Katoliko, dahil halos lahat naman ng ginagawa nito ay hango sa tradisyong pagano, sana ay hayaang magdesisyon ang namatayan kung iuuwi sa bahay ang abo o ilalagak sa columbarium ng simbahan. Wala naman daw kaparusahang kaakibat ang utos ng Vatican dahil wala naman itong paraan upang malaman kung sinunod o sinuway ang kautusan. Kung ganoon ay bakit pa naglabas nito kung inaasahan din lang na masusuway ng maraming Katoliko na may praktikal na pananaw sa buhay? Kung ang kasagraduhan nga ng kasal ay nasisira, ang tungkol sa cremation pa kaya? Pati mga dokumento ng kasal at binyag ay napepeke na rin dahil sa kagalingan ng makabagong teknolohiya, kaya ano pa ang silbi ng pag-iingay na ito ng Vatican tungkol sa kung ano ang dapat gawin sa bangkay na wala nang silbi dahil ang sinasabing kaluluwa na bigay ng Diyos ay nakawala na mula dito?

 

Ang may pinakamakabuluhang magagawa ng Vatican ay ang pagbigay ng pansin sa “day off” ng mga pari tuwing Lunes kaya bawal ang pagpabendesyun ng patay sa simbahan sa araw na yan, at ang ginamit na dahilan ay upang makapagpahinga kuno ang staff ng kumbento, ganoong silang mga pari mismo ang may gusto nito. Ilang staff ba ng kumbento ang magsusulat sa record book o maghahanda ng mga forms para pirmahan ng namatayan? Ilang pari ba ang magmimisa at magbabasbas ng patay? Kung isa lang naman, ay bakit hindi gumawa ng magkahiwalay na iskedyul ng day- off para sa parish priest at assistant niya, pati sa mga staff ng kumbento upang sa loob ng isang buong linggo ay palaging may nagbabantay sa kumbento at may pari din? Dahil sa “day-off” na yan, para na ring pinapatigil ng simbahang Katoliko ang pag-inog ng mundo ng mga miyembro nila ng isang araw sa loob ng isang linggo!

 

Hindi pwedeng sabihing “tao lang sila at kailangan ng pahinga”, dahil dapat ay alam nilang ang pinasok nilang propesyon ay “spiritual” kaya nangangailangan ng sakripisyo. Kung mahina ang katawan nila sa ganitong uri ng propesyon, maghubad sila ng sotana at pumasok sa ordinaryong trabaho sa opisina o kung saan man….lalo na ngayong naglilipana ang mga Call Centers!

 

The Commercialization of Traditions

The Commercialization of Traditions

By Apolinario Villalobos

 

Shrewd people see money in everything that man does and needs to do. From birth to death, practically, the life of man is manipulated by these people who created “necessities” without which they made life some sort of miserable to live.

 

When a mother gives birth, today in the Philippines, it has to done in the designated “birthing center” (Paanakan) in every barangay, or clinic or any hospital if available. If the couple lives kilometres away from such center, a vehicle must be hired to reach it. Resourceful husbands may make use of a cart pulled by a carabao, otherwise, it must be a contracted tricycle or a jeepney. Somehow, though, the use of the birthing center is free as mandated by the law. But for goodwill’s sake, the couple must shell out some cash for the midwife whose services come cheaper compared to giving birth in a clinic or hospital. Even if birthing is done at home, the attending “kumadrona” must still be paid for her services.

 

Basic needs of babies have flooded the market, from feeding bottles to diapers and cribs. Registration in the local government’s Registrar’s Office requires money for the processing of documents and so is the baptismal ceremony in the local Church, and more cash is needed for the thanksgiving celebration at home, a social venue, or a restaurant. A year after birth and every year thereafter, there is a need to celebrate the “birthday” so the baby needs new clothes and a celebration has to be made either at home or restaurant or burger outlet, at least. (I found out that many of those from the impoverished provinces who found their way to Manila to look for a job have no birth certificate, as they told me that they were not registered in their locality’s Civil Registrar’s office due to their poverty).

 

Then, of course, the parents have to be given recognition for their sacrifices, so today we have the “Father’s Day” and “Mother’s Day”. Gifts must be bought for them, at least flowers for the loving mother or a new shirt for the hardworking father. When the grown up children decide to get married and have families of their own, their parents become “grandparents”, so there’s also, the “Grandfather’s Day” and the “Grandmother’s Day” to celebrate….presents are needed to be given to show the love of the family. Dine out for bonding needs to be earmarked in the budget. Why the need for such “special” days when it is the obligation of children and grandchildren to show love to them “every day”?

 

Today, schools require that at least parents of their students must attend the “Family Day”, which personally, I just cannot understand because every second, minute, hour, day, week, month and year, the students are with their family or at least with their parents. So why must they spend precious time and money for food and other “contributions” just to be part of this foolish day, either in school campus or in expensive resorts or any other “educational” venue? I assume that this kind of “tradition” which the Department of Education allows is just an invention of some private schools and which later were imitated by other private schools that see the sparkle of cash in the activity. So, there you have the “Family Day” which many parents view as some kind of a racketeering effort. For, how can it be called a “family” bonding day when only the students and their parents are present while the rest of the members are not…as perhaps, brothers and sisters may be busy in the internet café or having fun with their buddies?

 

Another school “tradition” is the so-called “Educational Tour” a familiarization of something or someplace, most often, a mall or a resort. Poor students who cannot afford the fee are slapped with research requirements that will see them a whole day or two at the internet shop if they do not have a computer at home. Just imagine the expense to be incurred if the internet cafe would charge almost Php50 per hour plus printing of several pages of researched materials…everything amounting to almost a thousand pesos or more! Such required research comes out as a punishment for not joining the tour. In other words, joining the junket tour or making research will amount to the same expense, although, the former is purely a leisurely activity while the latter is accomplished with much difficulty.  This academic insanity is such that many parents cannot understand how a trip to a mall or resort can be compared to a researched thesis that can be graded. To justify the tour, schools include in the itinerary a trip or two to some facilities like hotel or restaurant if the course is related to tourism. But, can’t teachers show footages of these facilities as a module in the school room?

 

Of course, as regards recognition, teachers must not be left out because there is now what is celebrated as “Teacher’s Day”, even if some or many of them cannot pronounce the letter “R” properly when speaking in Filipino or any dialect, a mistake that their students perceive as “correct” or “just right”, because their teachers do it.

 

When graduation comes, the “traditional” march and ceremonies require toga, photo taking, and new clothes for mama and papa. No amount of warnings from the seemingly helpless Commission on Higher Education and the Department of Education and Culture can stop schools from holding their graduation ceremonies in expensive venues.

 

And, here’s for the “traditional” marriage for the couples in love. Registration in the Municipal or City Hall requires money. Nuptial ceremonies in the church require money, especially, the outfit for the whole entourage. Then, most especially, the feast for the godparents and well- wishers must be impressive as such occasion happens once in one’s lifetime that can even bring parents to tears. For the unlucky ones who call it quits after just a few years of companionship, filing of legal separation or divorce requires money. Those who persist for years till death, have to celebrate “wedding anniversaries”, very important traditions that require symbolic gifts. The “anniversary” tradition dates back to the pagan days and today, it is being observed by Christians and made more colourful with symbolic gifts, mostly made in China!

 

But the most outstanding “tradition” that has made many people filthy rich or woefully poor, is the “Christmas” which was not even celebrated by the original Christians, although, it is supposed to be about the birth of Jesus Christ, as what were celebrated  then, were his circumcision and baptism. I need not elaborate on this, as we already know stories of how, impoverished families would squander hard-earned money during this occasion, while wise businessmen laugh their way to the bank!

 

Finally, when death occurs, the funerary tradition requires money, too. The need to be buried or cremated has given life to the “funeral” and “memorial parks” industries. A lot for two remains could amount to not less than Php200K and some coffins could cost more than a million pesos!

Ang “Palusot” Tradition sa Pilipinas…dahil sa kahinaan ng mga batas

Ang “Palusot” Tradition sa Pilipinas

…dahil sa kahinaan ng mga batas

Ni Apolinario Villalobos

 

Sabay pumutok ang mga balita tungkol sa piyansang napagtagumpayan ni Janet Napoles kaya nakalaya siya, at ang pagkalugi daw ng Loyola Plans kaya ang mga nagbabayad ng plans at ang mga mga nag-mature na ay hindi nakuha. Sa kaso ni Napoles, ang mga witnesses laban sa kanya ngayon ay nangangamba sa kanilang kaligtasan at nakanganga sa kawalan dahil hindi makapaniwala…na-shock. Sa kaso ng Loyola Plans, ang mga magulang ay humahagulhol at ang iba ay malamang inatake sa puso…samantalang ang kanilang mga anak ay out-of-school ngayon dahil walang pang-tuition.

 

Ang nagagawa ng mga walang perang pambayad sa magagaling na abogado at iba pang gastusin, ay hanggang sa pagsampa na lang ng kaso. Kung suwertehin mang umusad ay sandali lang. May libreng abogado nga sa PAO subalit, paano ang pamasahe papunta sa opisina nila, ang pagkain kung abutin sa biyahe dahil sa mala-impyernong trapik, ang mga dokumentong hahagilapin at ipapa-notarize? Ito ang nakikita ng mga kriminal, tulad ng mga estapador, illegal recruiters, drug lords, at iba pang mga anay ng lipunan. Dahil sa kahirapan ng pangkaraniwang Pilipino na halos hindi makakain tatlong beses sa isang araw, ang dokumento ng mga kaso nila ay nag-iipon na lang ng alikabok sa mga korte, hanggang magkalimutan….kaya, ang mga tiwali ay lusot!!!

 

Hangga’t may nakakalusot na mga tiwali dahil sa kahinaan at pagkakaroon ng maraming butas ng mga batas , mahihirapan talagang magkaroon ng hustisya sa Pilipinas…..

 

 

Understanding the Filipino Beyond his Penchant for Music and Beauty

Understanding the Filipino

Beyond his Penchant for Music and Beauty

By Apolinario Villalobos

 

According to Osang, the Filipina winner of The Netherland’s first X Factor, Filipinos will no longer be allowed to join singing contests in that country. It could just be a joke of Osang as Filipinos are also known for cracking jokes to spice up interviews. In the field of music, Filipinos are practically known the world over. Many may not be so lucky to garner the title, but still, they can give anxiety to other contestants. A youtube I viewed last year, showed an American telling his viewers, “if you want to hear real singers, go to the Philippines…”. It seems that the Filipino when brought into this world, instead of a pitiful cry, he instead, let out a melodious scream.

 

But the Filipino is more than the musical notes…more than the instruments that he can play. The Filipino in whose veins flow various culture, is first and foremost, God-fearing. Be he a Christian or an Islam adherent, the Filipino’s life revolves around the Most Benevolent. Aside from Roman Catholics that comprise the majority of the population, the Orthodox Catholics, Western-based Christian sects, indigenous Aglipayan and Iglesia ni Kristo, as well as, the typical Filipino Islamic faith, have successfully amalgamated to form a very strong spiritual foundation on which the Filipino proudly stands.

 

Many international beauty titlists are married to Filipinos. Among the most notable is Ms. Armi Kuusela, an early Miss Universe titlist and married to the scion of the prominent Hilario family. When the beauty pageants started many years ago, the Filipina contestant aside from the representative of Thailand are always anticipated to land at least, on the top ten. During the latter years, the Filipina representative persisted, showing her best in the face of stiff rivalry posed by the Latin American beauties. And, just like in international singing competitions, the Philippine representative in several beauty contests that have mushroomed lately always leaves an impressive mark.

 

The Filipino has always been known as “pliant like a bamboo”, a survivor in the right sense of the word. The more than four centuries of Hispanic subjugation followed by those of the short-lived American and Japanese, did not break the Filipino spirit. Although, there was fierce resistance, the Filipino easily swayed with the onslaught of the colonial misfortunes, and fed on the cultural nutrients that they brought. With their passing, the Filipino twanged back to his upright posture – with unblemished and fully intact pride!

 

As a survivor, the Filipino is resourceful. For instance, the two-day old almost molded boiled rice, he can prepare into a delicious snack called, “winilig-wilig pop rice”, after thoroughly washing the almost spoiled precious staple, dried under the sun and fried in coconut oil with sprinkling of brown sugar. Out of the discarded foods from restaurants, called “pagpag”, he can prepare thoroughly-cooked dishes, of course, after equally, thorough washing…although, the sanitation and health agencies do not allow this, for the record. But rather than die of hunger with a gaping mouth and glassy stare, or allow his guts to be punctured by acidic intestinal fluid, the Filipino can courageously take this last resort! If other nationalities can eat deadly scorpion, drink blood of the cobra, and swallow live wriggling baby octopus, why can’t the Filipino partake of left-over food cooked thoroughly?

 

The young Filipino could cross a swinging bamboo bridge, or swim across a swirling river to attend his classes, in a school, several hills away from his home. He can walk kilometers of distance under the scorching beating of the sun just to occupy his seat in a crowded classroom, or study his lessons under a tree while his stomach grumbles for having nothing, not even a sip of coffee for breakfast. For the duration of his school year, he can also wear the same white shirt and a pair of khaki pants that he immediately washes as soon as he reaches home. He can mumble a thankful prayer for a half-cup of burnt rice salvaged from the bottom of the pot, drenched with a little water and sprinkled with salt.

 

Part of the Filipino’s discipline is the caution from his parents to behave and show his best self when there are visitors, as well as, clean the house very well, so as not to displease them. This he does with utmost obedience. And, additionally, to always give the visitors the best part of the chicken when they are invited over for dinner. All these the Filipino does as he is used to sacrificing for others.

 

The Filipino is a practical human being, as he is willing to accept what is realistically on hand. He does not vie for what is impossible because he is easily pleased. He has an easy smile and with an ever-ready hearty laughter for anything funny, even if it pertains to him, though, with limitation that borders on respect.

 

The Filipino loves food! There is only the problem with identity because many preparations are tagged with foreign names, especially, Hispanic. Nevertheless, they are concocted with ultimate patience and diligence inherited from his ancestors. This love for food can be observed during fiestas and other special occasions such as Christmas, birthday, baptismal, and wedding parties, or even last dinner for a wake.

 

Understanding the Filipino beyond his love for music and beauty, will make one appreciate how this guy who belongs to the brown race has survived the waves of corruption that besets his country!

 

Mga Likas o Natural na Bagay ang Ginagamit na Anting-anting…HINDI BALA NA MAY LAMANG PULBURA

Mga Likas o Natural na Bagay ang Ginagamit na Anting-anting

…HINDI BALA NA MAY LAMANG PULBURA

Ni Apolinario Villalobos

 

Kawawa ang mga taong nagpapauto sa mga arbularyo o kung sino man na nagsasabing ang bala, lalo na ang “live” o ang may lamang pulbura ay isang anting-anting. Ang ganitong pang-uuto ay sinimulan ng mga taong nagnanakaw ng bala mula sa kung saan mang imbakan at binibenta sa mga taong tanga na naniwala naman. Sinabi ko na sa isang blog ko noon tungkol sa isyu ng tanim-bala, na kung ituring man na anting-anting ang bala, dapat ay yong walang lamang pulbura dahil ang ginagamit lang ay ang “metal” na nilalagyan ng pulbura na kung hindi yaring tanso ay tingga. Puwede ngang baguhin ang porma tulad halimbawa ng pagpepe o pag-flatten ng basyong bala upang maipormang pendant, o di kaya ay lagyan ng dalawang “kamay” upang magmukhang krus at magamit na palawit sa kuwentas….ganoon lang. Hindi kailangang bumili sa mga nagtitinda ng mga ninakaw na bala, sa halagang Php1,500.00 ang isang piraso! Ayaw ko na lang isulat kung bakit nagkakaubusan ng bala sa mga imbakan nito. Ang isang ordinaryong mamamayan ay hindi naman nakakabili ng paisa-isang bala.

 

Batay sa mga nasagap kong impormasyon galing mismo sa mga nagtatago ng balang may pulbura, “panlaban” daw ito sa mga taong may masamang balak sa kanila, kaya swak sana sa mga OFW na ayaw mabugbog o magahasa ng mga malupit o manyak na employer. Ang masama, pati mga matatanda ay napagpaniwala din ng mga unggoy na nangraraket! Sabihin ba naman ng mga hangal na ito na hahaba ang buhay ng taong may itinatagong bala, kaya ang mga uugud-ugod na gusto pa yatang mabuhay nang mahigit 100 taon, ay hindi rin magkandaugaga sa pagbili, sa halip na gamitin ang perang galing sa pension, na pambili ng gamot sa rayuma man lang!

 

Matagal nang ginagamit ang tanso o copper at tingga o lead, na panlaban sa masamang ispiritu, lalo na sa kapre, pero  hindi sa kapwa-tao. Bumibigat daw ang taong mayroon nito kaya hindi basta naitatakas ng kapre, kaya pati sanggol ay palaging may katabing bala na nakabalot sa pulang tela dahil ang kulay pula ay kalaban din ng masamang espiritu. At tungkol pa rin sa kulay pula…yong ayaw masaniban ng masamang espiritu, maliban sa balang nakabalot sa pulang tela ay nagsusuot din ng pulang bra o kamison at panty kung babae at ang lalaki naman ay palaging may pulang panyo. Sa ilalim ng unan nila ay mayroon ding pulang panyo. Sa panahon ng pagreregla ng babae, lalo silang ligtas!  Pinaniniwalaan na ito bago pa dumating ang mga Kastila.

 

Ang ginagamit na panlaban sa kapwa-taong may masamang balak ay dinasalang langis na umaapaw sa sinidlang maliit na bote kapag nasa harap mo ang taong may masamang balak. Hindi nakokontra ang isang masamang balak ng kapwa- tao sa pamamagitan ng balang nasa bulsa o pitaka, dahil kung totoo man, wala sanang inuuwing OFW na nasa kabaong o buntis dahil na-rape ng employer, o di kaya ay naka-wheel chair, o di kaya ay lalaking Pilipinong ni-rape o binugbog ng Arabo! At, lalong wala sanang namamatay sa pagkabaril o natutusok ng patalim, at nakitang nakahandusay na lamang sa isang tabi. Ang isang nakausap ko, tatlong bala nga daw ang palagi niyang dala, pero sa kasamaang palad pa rin, mahigit limang beses pa rin daw siyang naholdap sa Cubao! Kaya ngayon hinahanting na niya ang co-boarder niyang dating pulis na natanggal sa trabaho dahil sa katiwalian, upang pakainin ng mga balang ibinenta sa kanya! Dalawa daw sila sa boarding house nila ang binentahan ng mga bala ng ungas na dating pulis.

 

Kung anting-anting ang gusto dahil ang inaasam ay karagdagang “lakas”, ang dapat gamitin ay mga kristal, bato, o mga bahagi ng mga halaman. Balutin mo man ang katawan mo ng mga ito ay walang sisita sa airport o pantalan kaya walang mangingikil na taga-AVESECOM o OTS. Pwede ka lang sigurong pigilan sa pagsakay dahil baka isipin nilang sintu-sinto ka, kaya sa halip na i-detain ka o hingan ng pera, baka ihatid ka pa pauwi sa inyo dahil sa awa nila!

 

Totoo naman talagang may iba’t –ibang uri ng “lakas” na nanggagaling sa mga bato at kristal dahil sa taglay nilang mga mineral. Ang isang pruweba rito ay ang bato-balani (magnet), quartz, jade, lalo na ang hindi pa gaanong kilalang batong “tourmaline” na napatunayang humihigop ng dumi sa loob ng katawan. Ang mga bahagi naman ng mga halaman ay talagang gamot kaya nakakapagpalakas ng loob kung may dalang maski pinatuyong dahon, ugat o balat man lang. May mga dahon na maski tuyo ay pwedeng amuyin upang mawala ang pagkahilo o pananakit ng tiyan dahil sa kabag, at mga pinatuyong ugat o balat ng kahoy na kapag ikinunaw (dipped) sa kapeng iniinom ay nakakagamot din….yan ang mga anting-anting na dapat ay palaging nasa bulsa at bag!

 

Ang mga tao namang nauto kaya nakabili ng bala sa halagang Php1,500.00, magmuni-muni na, lalo na yong mga OFW na ang pamilya ay nagkandautang-utang, may maipanlagay lang sila sa recruiter at pambili ng tiket ng eroplano, at ang kabuuhang halaga ay katumbas ng mahigit sa isang taong pagpapa-alipin sa ibang bansa. Huwag magpakatanga dahil lang sa bala. Kaya nagkakaroon ng mga tiwaling kawani sa airport ay dahil sa mga taong matitigas ang ulo. Nakasilip tuloy ang mga kawatan sa airport ng dahilan upang sila ay kikilan. Kung mahuli naman, at marami naman ang umaming may dala nga ng bala, ay saka sila magngunguyngoy at magsisisi! Ang masakit pa ay nadadamay ang mga taong wala talagang kaalam-alam sa “anting-anting” na ito.

 

Dapat tandaang kung walang tanga, ay walang nagagantso o nalilinlang ng kapwa! Kung totoo mang may nagtatanim ng bala sa mga bagahe, ang tanong ay… SINO ANG MGA NAGSIMULA SA PAGBIGAY NG DAHILAN KAYA NAGING RAKET ITO? HINDI BA MISMONG MGA PASAHERONG TANGA NA AKALA AY LIGTAS SILA KUNG MAY BALANG DALA? DAHIL SA TAKBO NG ABNORMAL NILANG ISIPAN, NAGKAROON NG KIKILAN SA AIRPORT KAYA NADAMAY ANG MGA INOSENTENG PASAHERO. Patunay sa raketang ito ang report na sa kabila ng naka-log na kulang-kulang sa isang libong “nahulihan”, wala pang kalahati ang nakasuhan. Ano ang ang nangyari sa iba?…eh, di “napag-usapan”!!

 

At, ang pinakamahalagang paalala: malakas na pananampalataya sa Pinakamakapangyarihan ang pinakamagaling na anting-anting ng tao…wala nang iba! Huwag lang magdasal ng malakas habang nagpapa-inspection ng bagahe sa airport….hinay-hinay lang sa pagpapakita ng matiim na pananampalataya upang hindi mapagkamalang “jet-setter” na baliw!

 

The Abused Christian “traditions”

The Abused Christian “traditions”
By Apolinario Villalobos

“Tradition” has been abused by those who want to have a scapegoat for unreasonable spending, when all that was desired was to show off their financial opulence.

In countries where Christianity has become a solid foundation of the people’s lives, “traditional fiestas” become good reasons to spend the whole year’s scrimping on cash. Worst, the selfish desire not to be outdone by neighbors in feeding well-wishers, make some to run to pawnshops and loan sharks for the needed money. After the festivities, the doubled effort to save begins again.

Aside from fiestas, Christmastime is one tradition that Christian countries cannot let pass by, without having laid out festive fares on the table, new clothes, new toys, etc. The avaricious celebration of Christmas that has gone beyond excessiveness has lately, drawn the attention of the pope himself. Known as the poor people’s pope, Franciso has been calling on the faithful to observe and practice compassion rather than lavishness.

Earlier, traditions are supposed to have been incorporated in Christian rituals in order not to alienate the pagan converts from what they used to observe, but some enterprising parties have “commercialized” them. The supposedly beneficiaries of these effort have practically, been waylaid from their real purpose. As a result, these abused traditions have been passed down throughout centuries of observance, virtually making them integral components of the people’s lives.

Today, especially in the provinces, even the peasants who could hardly live on decent meals during ordinary days, have at least two special dishes prepared for guests during fiestas; some of them fatten pigs or goats to be butchered during fiestas; ordinary folks who could barely make a living out of an irregular source of income, have Christmas lights and colorfully-decked Christmas trees at home, and new clothes for the whole family for Christmas, forgetting that all they need to do is just attend Mass in anticipation of Jesus’ “coming.

The Church’s tolerance to this abusive observation is part of its laudable effort in keeping the Christian flocks intact. The same observed tolerance is given to the “branches” of Christianity, whose members have become fanatical in treading their new-found “path” towards Jesus. They untiringly raise their hands towards heaven as they sing praises – the same hands that some of them refuse to extend to their earthly brethren who need help!