Ang Laptop Kong Bungi…ka-partner ko sa pagbatikos at pagpuri

Ang Laptop Kong Bungi

…ka-partner ko sa pagbatikos at pagpuri

Ni Apolinario Villalobos

 

Wala siyang teklado para sa letrang “M” subalit subok ang tibay dahil kahit bahayan ng langgam ang mga kalamnan ay hindi sumusurender maski pa maghapong gamitin. Ilang taon din siyang nagtiis sa pagtipa ko sa teklado ng kanyang mga letra at simbolo, yon nga lang, pagdating sa bunging bahagi para sa letrang “M” ay kailangang maingat ang aking pagpindot. Malaki ang utang na loob ko sa laptop na ito dahil lahat ng mga saloobin ko ay kinakaya niyang ipunin…i-absorb, kaya siguro kung mayroon lang siyang bituka baka palagi siyang nagsusuka, o di kaya kung may puso, ay matagal na siyang na-heart attack. Kahit halos mamuwalan na siya sa mga pinapakain kong nakakasuka at nakaka-heart attack na mga isyu, ay hindi siya nanghihina man lang.

 

Ang problema lang ay ang colonial niyang mentality dahil may mga salitang Pilipino na pinagpipilitan niyang baybayin sa Ingles kaya kailangan kong basahin nang paulit-ulit ang mga naisulat niya upang ang “namin” ay hindi maging “naming”, o di kaya ang “hindi maging” ay hindi maging “hind imaging”, ang “letra” ay hindi maging “letre”, at marami pang ibang salitang Pilipino na tinatarantado niya….sutil kasi.

 

Minsan ko na rin siyang nadunggol dahil sa sobrang antok nang bumagsak ang noo ko sa kanya, subalit hindi siya nagreklamo kahit sa pamamagitan ng pag-kuryente man lang sa akin. Nalaman kong nasaktan ko siya nang maramdaman ko sa aking pisngi ang kanyang pag-overheat makalipas ang dalawang oras ng pagkakatulog. Literally, I slept on my laptop! Siguro kung nakakatawa lang ang butiki ay hinalakhakan na ako dahil sa hindi kalayuan ay may nakita akong dalawa na halos hindi gumagalaw dahil siguro nagulat, pero nagpulasan nang tiningnan ko sila ng masama.

 

Hindi mitsa ng buhay ko ang aking mahal na laptop dahil old-fashion siya, luma na kasi, kaya kahit bitbitin ko siyang hubad, ibig sabihin ay hindi nakalagay sa bag, walang magkaka-interes. Parang babae rin na dahil naitatago ng pagka-old fashion ang kanyang ganda, siya ay malayo sa posibilidad na magahasa! Kaya ang mga babae ay hindi dapat magpakita ng motibo o pag-anyaya upang magahasa…magpaka-simple o magpaka-old fashion din kahit minsan….maliban na lang ang mga desperada!

 

Para ring tao ang aking laptop na nag-undergo ng operasyon at pagtapal dahil marami na rin siyang diperensiya maliban sa pagkabungi. Ang dating ayaw pumermanenteng pagtayo ng screen kaya nilalagyan ko pa ng suporta sa likod, ay naremedyuhan ng isang doktor ng mga laptop – may ginalaw sa kasu-kasuan o joints nito kaya nakakatayo na ngayon nang tiyeso. Ang dating sugat sa gilid dahil nabasag ay natapalan na rin ng karton kaya ngayon ay buo na siya – good as new!

 

Ang kuwento ng laptop ko ay maihahalintulad din sa kuwento ng alagang hayop na pinagkakautangan dapat ng loob ng nag-aalaga dahil sa dulot nilang therapeutic relief, o di kaya ay iba pang bagay na napakinabangan para sa araw-araw na pamumuhay. May utang na loob tayo sa kanila. Hindi sila dapat binabale-wala nang basta-basta pagkatapos pagsawaan o kapag nagkaroon ng bago, lalo na ngayong pasko.

 

Hindi din dapat ganyan ang mag-asawa na pagkalipas ng maraming taon ay basta na lang makaramdam ng pagkasawa sa isa’t isa, kaya nagkakanya-kanya na sa pagrampa upang maghanap ng ibang mapagparausan. O di kaya ay ibang mga anak na pagkatapos iluwal ng ina at palakihin ng ama ay walang pakundangan kung sila ay balewalain o ikahiya sa ibang tao dahil walang pinag-aralan o di kaya ay hindi maganda o guwapo tulad ng mga magulang ng mga kaibigan nila, o di kaya ay amoy pawis dahil sa pagtinda sa palengke, hindi tulad ng magulang ng classmate nila na nagtatrabaho sa aircon na opisina.

 

Pairalin natin ang utang na loob. Magbago tayo….bilang pasalubong sa bagong taong 2016!

laptop kong bungi

 

 

 

Michael Quirante: Tenacious and Resourceful Branch Manager of McDonalds-Hidalgo (Quiapo)

Michael Quirante: Tenacious and Resourceful

Branch Manager of McDonalds-Hidalgo (Quiapo)

by Apolinario Villalobos

Lately, MacDonalds has been hugging the limelight because of the incidents on food poisoning. This seems unlikely as the food chain is known for being finicky as regards their products and service. I had the chance to test the trademark for which it has been known one morning when I dropped by their Hidalgo Branch in Quiapo for breakfast.

As usual I ordered the pancakes but the Cashier, Love Castaῆares smilingly suggested their new product, launched just that morning, the cheesy egg pandesal. I gave in to her insistence, but I was disappointed as it came in the size which was not my type, so I rejected it. At this instance, the Branch Manager, Michael Quirante volunteered that I still try the pandesal if only to check its taste. I declined, and perhaps in an effort to prevent me from getting irritated, it was promptly changed with the pancakes.

While I was enjoying my pancakes, I saw Mr. Quirante slicing the sandwich into bite sizes, and offered them to the few customers at the time, as it was still early. He had such kind of persuading approach that no customer ever declined his offer, and all of them practically gave their thumb up, to confirm that their new product tasted really good. In just a couple of minutes all bite-sized pandesal slices were gone, and Mr. Quirante was smiling from ear to ear.

What touched me that morning was the persistence of Mr. Quirante in introducing a new product of the company, by personally, offering it to the customers. He was not downhearted with my rejection. Also, I supposed that such gesture was not really part of his routine, but rather his own kind of personal gimmickry that put his resourcefulness to the fore.

My interest in the attitude of Mr. Quirante made me talk to him for a few minutes before I left. I asked him if he was aware of the latest impression on their company due to the issue on food poisoning, to which he answered in the positive, that is why, he told me that they are trying their best to maintain their image. Just then, a service crew came in and greeted him. He told me that the guy was a Muslim. I was surprised because I thought only Christians were being hired by their company. At that, I was told that they want to be fair to all those who seek opportunity to help them with their studies, that is why their outlet has hired four Muslim staff. I was not surprised by what he told me as McDonalds is known for its penchant in helping working students. In fact, Mr. Quirante told me that he went through the same stage, as he was himself, a working student when he worked initially with the company.

Quiapo is one area in Manila, a historic one, yet, which is being shared by the Catholics and Muslims who live side by side harmoniously. MacDonalds contributes to this harmonious co-existence by hiring service crew members from the area, regardless of their religious affinity. Mr. Quirante’s attitude on the other hand, has enhanced the effort of the company in his own way, by doing his best as part of the company – being nice to the clients and his co-employees. He told me that his rising from the lowest position, that of a service crew, until he became manager, gave him the opportunity to understand the entire nature of his job.

While it is true that employees of service-oriented companies are mandated to smile their best to attract customers, the difference lies in the “sincerity” in how it is done. Being an employee myself that handled customer needs, I know if smiling is candidly done or words that are muttered are meant to help or appease irritated clients or not. Mr. Quirante did more than all those…he made use of his resourcefulness to help his company to show that the golden arc does not only symbolize excellent service, but superb products, as well.