Ang Kahinaan ng Social Security System (SSS) ng Pilipinas

ANG KAHINAAN NG SOCIAL SECURITY SYSTEM (SSS)

NG PILIPINAS

Ni Apolinario Villalobos

 

 

SA INTERBYU NA GINAWA SA ISANG OPISYAL NG SSS, INAMIN NITO NA 40% LANG NG DAPAT SINGILIN ANG TALAGANG NASISINGIL O NAGRE-REMIT NG CONTRIBUTION, KAYA ANG IBIG SABIHIN AY 60% NA CONTRIBUTION O MGA REMITTANCE ANG “NAPABAYAAN”. ITO ANG DAHILAN KUNG BAKIT DELIKADONG LAKIHAN ANG DAGDAG SA PENSION, DAHIL SIGURADONG MAKALIPAS LANG ANG ILANG TAON AY MAUUBOS NA ANG PONDO. MALINAW NA TINUTULUGAN NG SSS ANG DAPAT NILANG GAWIN, LALO PA AT TILA NAKIKITAAN ITO NG PALPAK NA SISTEMA. SANA INAMIN NA LANG NG ININTERBYU NA INUTIL SILANG MGA OPISYAL NG SSS DAHIL SA KAHINAAN NILA SA PAGGAWA NG MAGANDA AT EPEKTIBONG SISTEMA AT PAGPAPATUPAD NG MAHIGPIT NA PANININGIL.

 

UPANG MABAWI DAW ANG KAKARAMPOT NA DAGDAG NA 2THOUSAND PESOS NA IBIBIGAY NG TWO INSTALLMENTS SA MGA SENIOR CITIZENS, KAILANGANG MAGDAGDAG NG CONTRIBUTION. ITO ANG PINAKATANGANG SOLUSYON DAHIL ANG DAPAT GAWIN AY PILITING MASINGIL  ANG MGA HINDI PA NASISINGIL NA 60%. SA HOUSING PROGRAM NITO, MARAMING FORECLOSED PROPERTIES, BAKIT HINDI RIN ITO BIGYANG PANSIN, PATI ANG MGA NAKATIWANGWANG NA LUPAIN BILANG ALTERNATIBONG PANGGAGALINGAN NG PONDO?

 

ANO ANG MANGYAYARI KUNG MAGDAGDAG NA NAMAN NG CONTRIBUTION?…EH, DI SIGURADONG HINDI RIN MAKAKASINGIL NG BUO DAHIL SA PALPAK NA SISTEMA AT KATAMARAN NG SSS!

 

SIGURADONG HANGGANG 40% NA NAMAN LANG ANG MASISINGIL KAYA ANG KAWAWA AY ANG MGA AKTIBONG MIYEMBRO LALO NA ANG MALILIIT DAHIL ANG MGA PROBLEMA AY ANG MGA KAWATAN NA EMPLOYERS AT ANG SSS MISMO!

Social Security System (SSS) is trying its best, except in one policy

SOCIAL SECURITY SYSTEM (SSS) IS TRYING ITS BEST,

EXCEPT IN ONE POLICY

By Apolinario Villalobos

 

The one policy of the SSS that applicants abhor is on the release of membership ID cards. For one thing, it takes a very long time before an applicant receives his or her membership ID card. Another thing is the rule about sending them to the address of the applicant by mail. Now, that’s where the problem lies because due to poverty, many applicants cannot afford a decent boarding house with postal address. Many of them live in slums where hovels are makeshift and unregistered, hence, not numbered for postal reference. Some even live under bridges and beside creeks. So what address does the SSS expect from these impoverished applicants who join long queues to get an SSS membership number that they need, being required by all employers?

 

SSS should assign a dedicated desk for the release of cards or integrate the function with that of their Help Desk if they have any. If the applicants have been patient in toeing the line to apply for the membership number, they surely has time to go back to pick up the card at the same office where they filed their application. The agency can also post a list of cards ready for pick up, at a designated area within the lobby or the reception area or anywhere the agency wishes, within their premises. The list may also be published in their website, to avoid unnecessary personal query on the part of the members.

 

 

 

Mga Lubak at iba pa…sa Tuwid na Daan

Mga Lubak at iba pa…sa Tuwid na Daan

ni Apolinario Villalobos

 

Maihahalintulad ang buhay sa binabagtas na daan

Maaring ito ay tuwid, liku-liko, paahon o palusong

Sa araw-araw nating pamumuhay sa mundong ito

Bumabagtas tayo ng daan…hindi alam saan patungo.

 

Sa pakikibaka sa buhay ay para rin tayong tumatahak

Ng daan na hindi lang baku-bako dahil sa mga lubak

Marami ring mga sagabal – mga bato at minsa’y tinik

Na kung di maiwasa’y magdudulot ng sugat…masakit.

 

Kung minsan naman, ang daang tinatahak ay liku-liko

Para ring buhay na maraming dinadaanang pagsubok

Kung minsan ay mga pasakit na pabigat sa ating balikat

Na kailangang tiising pasanin, kahi’t dusa ang kaakibat.

 

Minsan nang may taong nag-anyaya, samahan daw siya

Sa pagbagtas sa tuwid na daa’t sinabi pa niyang nakangiti

Pangako’y puno ng kaginhawahan sa buhay, animo totoo

Subali’t kalauna’y nabatid, daa’y may lambong na siphayo!

 

Ang daa’y diretso nga, nguni’t tadtad naman ng mga lubak

Marami ring bato, tinik ng mga damo, ipot, at kung ano pa

Marami na ngang sagabal, umaalingasaw pa sa kabantutan

Kaya sa pagbagtas nitong daan daw niya, sinong gaganahan?

 

Hindi na lang sana siya nangako, dahil lahat ng daa’y masukal

Maraming sagabal dahil ito ay parang buhay, hindi matiwasay

Upang makaraos, depende na sa pagkapursigido ng isang tao

Kaya, kung Diyos nga ay hindi nangangako ng tuwid na daan –

…ito pa kayang isang tao na wala pang napatunayan?