Tayo ang Nagpaparusa sa Ating Mga Sarili

Isang Paalala sa Pagsimula ng 2018…

 

Tayo ang Nagpaparusa sa Ating Mga Sarili

Ni Apolinario Villalobos

 

 

Kung malalim na ang inabot ng ugat ng isang tanim, mahirap na itong bunutin. Ang magagawa na lamang ay bawasan ang kayabungan ng mga sanga at dahon sa pamamagitan ng pagputol o pagtabas (trim). Ang siste nga lang, nabawasan man ang mga sanga nito, hindi naman ito mamamatay at napipigilan lamang pansamantala ang lalong paglaki nito. Dapat talaga ay bunutin ang ugat kung ang layunin ay patayin ang tanim.

 

Ganyan din ang masamang tradisyon o kaugalian ng tao. Kung hindi sasawatain sa simula pa lang ang isang maling kaugalian o tradisyon, sa katagalan, makakasanayan na at aakalain, lalo na ng mga bata na ito ay tama. Maaaring may simpleng pagsaway subali’t hanggang doon lang, kaya ang kaugalian ay nagpapatuloy. Sa pagkawala ng mga magulang, maiiwan ang mga anak na siyang magpapatuloy ng nakalakhang gawi na akala nila ay tama. Maipapasa nila ito sa mga susunod pang mga henerasyon. Sa ganitong paraan, lalong nadadagdagan ang kamalian sa mga kaugalian.

 

Kung Mahal na Araw, ang biglang papasok sa isip ng karamihan ay magbakasyon sa halip na mangilin at magnilay-nilay dahil sa mga kasalanang ginawa. Bakasyon ang gusto nila dahil tag-init, pupunta sa tabing dagat at magpiknik. Nawala ang kahulugan ng paggunita na dapat sana ay pagkakataong magsakrispisyo upang maski papaano ay mabawasan man lang ang mga nagawang kasalanan. Siguro kung may malunod sa nagpipiknik, pwede nang sabihing may isinakripisyo sila….at, magsasakripisyo pa dahil sa gagastusin sa lamay at pagpapalibing.

 

Kaakibat ng kaugalian ang pangangailangan. Noong unang panahon, ang pangangailangan lamang ng tao ay pagkain, saplot sa katawan at bubong na masisilungan. Ngayon dumami na ang mga pangangailangan upang ang tao ay masiyahan. Dahil sa mga pangangailangan, ang mga payak na ugali ay naging marahas, mapusok at makasarili. Upang makamit ang mga pangangailangan, umaabot ang iba sa sukdulang paggawa ng hindi mabuti sa kapwa gaya ng pagpatay at pagnakaw.

 

Noong unang panahon, pumunta lang sa gubat ang tao ay may mahuhuli nang hayop upang makain, di kaya ay pumunta lang sa dagat o ilog ay may mahuhuli nang isda, di kaya ay pumunta lang sa mga bukirin ay may mapipitas nang mga prutas at makakaing dahon at talbos.

 

Ibang-iba ang panahon ngayon dahil kung walang trabaho, walang pera, walang pagkain; upang malamnan ang sikmura ng iba, kailangang mangalkal sa basura upang may madampot man lang na tira-tirang pagkain; at ang matindi, kailangang magnakaw na siyang pinakamadali subali’t maselang paraan upang kumita.

 

Noong unang panahon, dahon, prutas o talbos lang ng tanim, balat ng kahoy o mga ugat ng mga damo, nakakagamot na ng mga sakit ng tao. Sa panahon ngayon, kailangang may perang pambili ng mga gamot sa botika; kailangang pumunta sa isang doktor o ospital upang makapagpagamot na nangangailangan pa rin ng pera. Subali’t kung wawariin, ang mga gamot ngayon ay galing din sa mga tanim na dinagdagan lamang ng kung anu-anong kemikal upang tumagal sa pagkakatabi (storage) habang hindi pa ginagamit. Alam na ito ng marami subali’t dahil sa katamaran ay ayaw maglaga ng dahon o ugat upang magamit na gamot. Ang masaklap, may mga gamot ngang itinuturing na nakakapagpagaling subali’t kailangan pa ang reseta upang maging maayos ang paggamit at hindi maging lason sa katawan.

 

Noong unang panahon, walang sine, telebisyon, radyo, cellphone, bisikleta, kotse, barko, eroplano at kung anu-ano pa. Sa pag-usad ng panahon, naging malikhain ang tao at nagkaroon ng mga nabanggit na bagay. Nadagdagan sa mga nilikha ng tao ang bomba, granada, matataas na de-kalibreng baril, mga nakakapinsalang kemikal, sasakyang panghimpapawid na nakakarating na rin sa iba pang planeta…marami pang iba. Natuklasan ang panggatong na galing sa matagal nang nabulok na halaman at mga organismo – ang langis at natural gas. Natuklasan din ang ilang klaseng panggatong na mas nakakapinsala sa halip na makatulong, tulad ng plutonium, hyrdrogen, etc.

 

Ang tao ay natutong kumilala ng mga pagkakaiba ng iba’t ibang komunidad kaya nagkaroon ng iba’t ibang bansa. Natanim sa isip ng tao na upang mabuhay, kailangang matatag ang kabuhayan, kailangang maraming nakaimbak na kayamanan, kailangang napoproteksyunan ng mga sandata, etc.. Nagtakda ang tao ng mga hangganan ng nasasakupan sa kalupaan, karagatan, at sa kalawakan. Ang lumampas na unauthorized ay pinsala ang aabutin dahil sa ginawang “trespassing”.

 

Nalango ang tao sa kaalaman. Naging sakim. Naging makasarili. Nakalimutan niyang siya ay inilagay sa mundo ng isang MAKAPANGYARIHAN upang mangasiwa lamang sa mga likas na yaman. Nakalimutan ng tao na ang lahat ng bagay sa mundo ay hindi niya pag-aari. Akala niya, habang buhay siyang masaya kung nakalubog siya sa yaman at ligtas kung napapaligiran ng may matataas na kalibreng mga sandata. Akala niya, sa paglisan niya sa mundo ang kayamanan ay kanyang madadala.

 

Nakakaalala lamang ang taong tumawag sa KANYA sa panahon ng pangangailangan. Nakalimutan niyang magpasalamat man lamang sa mga biyayang ibinigay NIYA, at kadalasan ay hindi pa siya kuntento! Ang tao ay naging mapagkunwaring maka-Diyos at nagkunwaring siya ay hindi NIYA nakikita habang gumagawa ng mga katiwalian.

 

Pati ang babaeng may timbangan na tinawag ng tao na “Hustisya” ay may piring sa mata, kaya hindi niya nakikita ang mga katiwaliang ginagawa ng mga abogado at huwes na natatapalan ng pera. Mali ang sinasabing “pantay-pantay ang lahat sa harap (hindi mata, dahil may mga piring nga) ng Hustisya”. Bakit ipapantay ang mali sa tama? Kaya tuloy sa kawalan ng perang pambayad sa isang “magaling” na abogado, marami ang nabubulok sa kulungan na walang kasalanan. May katumbas na pera ang pagpapatunay ng kawalan ng kasalanan ng tao. Sino kayang hangal  ang nakaisip na gawing bulag sa katotohanan ang Hustisya? Bakit hindi siya bigyan ng mabalasik na mga mata upang ang may kasalanan na tumingin sa kanyang mukha ay makonsiyensiya?

 

Tao at hindi Diyos ang nagtatakda ng kanyang pagbagsak at pagkawala sa mundo. Patunay dito ang mga giyera na nangyayari sa ating kapaligiran na ginagamitan ng iba’t ibang sandata upang magpatayan, mga makabagong gamit na sumasabog at nakamamatay, mga nakalalasong kemikal na pumapasok sa katawan sa pamamagitan ng pagkaing nabibili sa mga grocery at palengke,  mga sasakyang bumubuga ng lason sa kahanginan, o pumapalya na nagreresulta sa disgrasya. At ang pinakamatindi ay ang pagsira ng tao ng kalikasan na nagdudulot ng iba’t ibang trahedya gaya  ng baha at bagyo.

 

Ngayon, may karapatan ba tayong magtanong sa Diyos kung bakit tayo ay para NIYANG pinarurusahan? Sino ang may kagagawan ng lahat ng mga ito? Di ba tayo?

 

 

 

Ang Self-Destruction ng Mga Tao

Ang “Self-Destruction” ng Mga Tao

Ni Apolinario Villalobos

 

Kahit hindi giyera ay nagkakamatayan sa mundo dahil ang mga tao ay…

 

  • Nagpapatayan sa inggit.
  • Naghahalo ng chemical preservatives kuno sa mga de latang pagkain.
  • Nagi-spray ng mga gulay at prutas.
  • Nag-aabono ng mga pananim na sumisipsip ng nakakalasong kemikal.
  • Gumagawa ng mga gamot kuno na nakakamatay din pala.
  • Gumagawa ng mga gadgets na ang radiation ay nakakamatay din pala.
  • Nagiging cannibal dahil sa inggit kaya nagkaroon ng kantiyaw sa Ingles na “eat your heart out”.
  • Gumagawa ng mga sasakyang mabilis na inaabuso ng mayayabang.

Ang Tao, Kalinisan, Pagkain, at Iba Pa

Ang Tao, Kalinisan, Pagkain, at Iba Pa

Ni Apolinario Villalobos

 

Hindi maganda sa isang tao ang sobra-sobrang pagiging malinis, kaya makakita lang ng pagala-galang inosenteng ipis ay animo naholdap na kung magsisigaw. Hindi masama ang maging malinis sa paligid, lalo na sa tahanan at katawan. Dapat lang nating alalahanin na lahat ng bagay, mabuti man, ay may limitasyon, tulad ng pag-inom ng gamot at pagkain. Ang binabakuna sa katawan ng tao upang magkaroon ito ng panlaban sa virus na nagiging sanhi ng iba’t ibang uri ng sakit ay virus din, kaya ang unang epekto nito ay pagkakaroon ng lagnat hanggang “masanay” ang katawan sa pagkakaroon nito. Ibig sabihin, may mga mikrobyo ding napapakinabangan ng tao, kahit ang mga ito ay itinuturing na marumi at salot.

 

May isa akong kaibigan na sa sobrang kalinisan sa bahay ay palaging pinapansin ang nalulugas na buhok ng kanyang misis kaya tuwing magsusuklay ito ay sinusundan niya at pinupulot ang mga buhok na nalalaglag sa sahig. Isang beses sinabihan uli niya ang kanyang misis ng, “o, marami na namang buhok ang nalugas mula sa ulo mo”. Napuno na yata ang misis kaya sinagot niya ang mister ng, “mabuti…ipunin mo para maihalo sa scrambled eggs bukas!”. Pinayuhan ko ang kaibigan ko na hindi tinatanggap sa korte ang nalulugas na buhok ng asawa na kumakalat sa sahig bilang dahilan ng annulment ng kasal, nang minsang humingi siya sa akin ng payo. Sa halip ay sinabihan ko siyang kumbinsihin ang asawang magpakalbo upang maibili niya ng maraming wig na iba’t iba ang pagkaayos at kulay para umayon sa kanyang mood! Hindi ko na nakita ang kaibigan ko… sana hindi sinaksak ng misis!

 

May mag-asawa naman akong kilala na dati ay bugnutin pero hinayaan ko na lang dahil parehong mahigit 70 na ang edad. Pero nang makita ko uli ay sila pa ang unang bumati sa akin. Nang tanungin ko kung ano ang pagbabago sa buhay nila, ang sabi nila, “hindi na kami madalas maglinis ng bahay”. Noon kasi habang naglilinis sila ng bahay ay minumura nila ang alikabok, at maghapon silang nakasimangot lalo pa at nakikita nila ang pagkakalat ng dalawang apo. Nadiskubre din nila na mula noong hindi na sila madalas maglinis, tuwing umaga ay may dalawa hanggang tatlong ipis silang nakikita na nagkikisay. Sabi ko sa kanila ay malamang na-“suffocate” o nalason ng naipong alikabok sa sahig ang mga ipis na ginagapangan nila. Dagdag- paliwanag ko pa ay, kaya siguro mas gustong manirahan ng ipis sa cabinet at mga sulok ay dahil wala halos alikabok sa mga ito. Bilang payo, sinabihan ko silang mag-ball room dancing na rin.

 

Maraming ospital na hi-tech ang naglilipana ngayon saan mang panig ng mundo, kasama na diyan ang Pilipinas at nagpapataasan pa ng singil. Dahil sa kamahalan ng kanilang singil, ang nakakakaya lang magpa-admit ay mayayaman, na ang kadalasang sakit ay sa puso, kanser at iba pang sakit na pangmayaman.  Subali’t hindi maipagkakaila na ang mga sakit na nabanggit ay nakukuha rin sa mga “maruming pagkain”. Ito yong mga pagkaing ipinagbawal na nga ng doctor ay patuloy pa ring kinakain. Alam na ng lahat kung ano ang mga “maruming” pagkain kaya kalabisan na kung babanggitin ko pa. Upang pabalik-balik sa mga doktor ang mga pasyente, siyempre dahil sa kikitain mula sa mahal na konsultasyon, sinasabihan na lang nila ang mga ito na kumain ng mga dapat ay bawal na pagkain “in moderation”, o hinay-hinay, o paunti-unti. Obviously, ay upang hindi bigla ang pag-goodbye sa mundo….at tulad ng nabanggit na, tuloy pa rin ang mahal na konsultasyon!

 

Ang industriya sa paggawa ng mga pagkaing dapat ay “moderate” lang daw kung kainin ay tuloy sa paglago at pagkita ng limpak-limpak upang  masupurtahan naman ang gobyerno sa pamamagitan ng buwis na binabayad nila. Ang ilang mababanggit na produkto ay processed foods na may salitre o preservative, maraming asin, food coloring, na tulad ng hot dog, corned beef,  bacon, ham, smoked fish, at mga inuming may kulay at artipisyal na lasa.

 

Sa puntong ito, gustong ipakita ng mga Tsino na nangunguna sila sa lahat ng bagay kaya pati ang paggawa ng nakalalasong artificial na bigas, sotanghon, alak, at pati ang itinanim na ngang bawang ay inaabunuhan din ng isang uri ng fertilizer na nakakalason sa tao, upang maging “matibay” at hindi mabulok agad sa imbakan. Ang masama lang, artificial at nilason na nga ang mga pagkain ay nakikipagsabwatan pa ang mga Tsino sa mga walang puso at konsiyensiyang mangangalakal sa Pilipinas upang maipuslit ang mga ito kaya hindi napapatawan ng karampatang buwis. Kung sa bagay, paano nga namang maipapadaan sa legal na proseso ang mga produktong bawal?  Maliban lang siyempre…. kung palulusutin naman ng mga buwaya at buwitre sa Customs!

 

Ang legal namang buwis na nalilikom ay ginagamit ng gobyerno sa mga proyektong kailangan ng bansa at mga mamamayan sa pangkalahatan. Kaya masasabing may pakinabang din pala ang paggawa ng pagkaing unti-unting pumapatay sa tao…. isang paraan nga lang ng pagsi-self annihilate o pagpapakamatay…. upang makontrol ang paglobo ng populasyon…na ang ibang paraan ay giyera, kalamidad tulad ng bagyo, baha, lindol, at matinding tag-tuyot!

 

Kung hindi dahil sa nabanggit na mga paraan, baka pati sa tuktok ng mga bulkan ay may mga condominium at subdivision dahil sa dami ng mga taong aabutin ng mahigit 100 taong gulang bago mamatay…at  baka biglang mawala ang wildlife na magiging delicacy na rin dahil sa kakulangan ng pagkain…at baka magiging bahagi na rin ng pagkain ng tao ang minatamis na mga dahon at balat ng kahoy!

 

Sa Tsina ay delicacy ang talampakan ng oso o bear. Sana ang magagaling na Tsinong chef ay makadiskubre ng masasarap na recipe para sa buwaya, buwitre, at hunyango…marami kasi nito sa Pilipinas para mapandagdag sa pagkain ng mga Pilipinong nagugutom dahil ninanakaw ng mga walang kaluluwa ang pera ng bayan!

 

On Extra-Terrestials, Man’s Evolution, His Toxic Food and Self-Destructive Habits

On Extra-Terrestials, Man’s Evolution,

His Toxic Food and Self-Destructive Habits

By Apolinario Villalobos

I believe that man went through evolution to become what he is now, but via genetic manipulation by the ET’s who came to earth thousands of years ago, and not through the “natural” process as Charles Darwin alleged. When before, scientists were skeptical and avoided discussion about the issue, today, they are more than open and willing, even going to the extent of bringing out to light long-kept dissertations and clippings. Even the Vatican has dipped her finger into the issue, as there are sketches and paintings with religious themes, and with landscapes that include controversial spherical objects hovering in the background. Some painted Nativity scenes are depicted with UFOs as the source of the light illuminating the manger, instead of a star. Even the “angels” whose ability to fly is symbolized by feathered wings are now presumed as ET spacemen equipped with flying gear.

Images from the past in the form of sculptures, paintings, and embossed renditions used “symbols” to indicate different qualities of leaders and gods, represented by animals, such as lion, leopard, cat, dog, eagle, bull, etc. These representations were made by early earthlings, who were artistically skilled but limited in scientific knowledge. The symbols, then, literally manifested the physical characteristics of gods being presented without the need for text in any form.  Along this line, the bull horns and lion have been, since the early time, used to represent power and strength, that is why, most gods are shown wearing headgear with horns, or whose head is that of a lion. These images purportedly represent visiting ETs.

Different ET’s that may have landed on different regions of the earth, could have “developed” their “own people” out of the upright walking creatures that they found, particularly the apes. This process could have involved the use of their (ET) own genes to modify or improve the earthlings’ characteristics. For doing this, the ETs may have selfish motives. It should be noted that apes are not just of a single kind, and their characteristics depend on the region where they thrive. The gene modification could have resulted then, to early earthlings with different characteristics depending on their region, and which have manifested in the color of their skin, height, shape of the face, kind of hair, etc. In the Old Testament of the Bible, there are mentions about races or tribes that suddenly appear from nowhere.  I thought of this because different races in the Bible kept on insisting about the power of “their own” god ….a recognition that they give to the power of their “creator”.

Each race even had a name of its own god. This is how I reconciled the differences of races that are populating different regions of the earth, such as the blacks in Africa, the white-skinned and blond-haired in the western and northern hemispheres, the chinky-eyed with white skin in the east, and the slightly to dark brown, short people in the south, and southeast. Obviously, they did not evolve from fish, lizards, etc that Charles Darwin had insisted in his theory of “natural” evolution, more so from apes, otherwise, today there should already be hairless, pretty and handsome apes with curly or straight hair, black or blond hair,  broad or aquiline nose, or walking fish and lizards. On the contrary, the apes of the thousand years ago are still the same apes that we find today.

In laboratories today, gene modification, cloning, and organ transplant are being done, as if scientists are dissecting frogs…meaning, the three mentioned processes are being done with ease because of modern medical technology. Where did such knowledge and ability come from? Of course, not from the early earthlings!  It is a big question that the religious and the overly skeptics still hate to hear. But for sure, they did not come from apes!

The health-conscious of today are against the scientific process of gene modification when applied to vegetables, grains, and fruits. They forgot however, that the modern fruits and grains are the result of this process to make them juicier, seedless, soft, sweeter, etc. The corn that we know today did not come in cobs, thousands of years ago. The corn of long ago had grains, instead of the big and chewable kernel. Corn is among those mentioned as food in the Bible, but they did not come in cobs, that is why nothing can be found in the Bible about “roasting of corn cobs”, but “baking of corn grits”, when what they meant actually were “corn grains”.

Other grains that were supposed to have originated in a region, somewhere in Turkey, were developed to improve their size, and even rice originally grew in swamps not on land. It should be noted that Turkey is among the regions purportedly used by the ETs as their landing ports, according to myths in the Bible.  In some regions of America, wild rice is still being harvested from swamps. Today, there is an effort to make rice resistant to floods, short of saying that it is being returned it to its former watery habitat.

Cross-breeding is one way of altering the genes of plants and animals, and this process still fall under the process of gene modification. There are many other genetically modified organisms (GMO) that are discreetly introduced. Lately, however, just because scientists would like to make vegetables last long and resistant to pest, health-conscious groups, are overreacting by  declaring them dangerous as they could alter the “characteristics” of man, and worse, even as unhealthy. When did man start living healthily, anyway, when all these claims for healthy living are full of deception?

These western groups are the ones that flood the social media with the contra-indications of natural substances and drugs. They feed the internet with information about fruits that should not be eaten together with certain meat or fish. They even come out with “findings” about certain fish not fit for consumption, such as tilapia because of the level of toxic substance in its meat, when practically all fish that thrive in the oceans have high toxin level, especially those in the European waters that have become dumping ground of toxic materials.  Why single out tilapia? Because of their allegations, all fishes should better be banned as they are poisonous!

These groups promote “organic food” – vegetables, fruits and meat that are not supposedly fertilized and fed with the harmful synthetic chemicals, but they forgot that the air is replete with toxin. In other words, the “organic food” that these groups allege to be safe are still contaminated due to the toxin from the atmosphere that they absorb since the first day of their growth.

Ironically, man continues to fill the air, the oceans, lakes and streams with the sediments of modern technology that he invented to be used for his survival….an unconscious(?) self-destruction. No food in its “pure” state can be found anywhere on earth. The quantity of toxin, though, that is taken in by man, depends on the region where he lives, thus, determines the length of his stay on earth….of course, with special consideration to available modern medical technology. In this regard, the third-world countries that have become the “catch basins” of these toxins, but without modern medical facilities are at the mercy of the highly progressive nations due to their factories that spew toxins in various forms …while their people enjoy the protection of their modern medical facilities.

This blog is not meant to destroy the faith in God. I believe that the universality of God is such that whatever faith we have in Him, could have just been passed on to us by the “better kind” of visiting ETs thousands of years ago. And, as regards the issue on creation, the ETs could also be the creations of God and who just delved in science to modify other creatures to suit their needs, hence, the evolution of the earthlings from the modified ape. This is what the highly intelligent earthlings are doing today…modifying creations to improve their “quality” and maximize their usability. So, why make the issues on UFOs, ETs, God, Creation, and Man very complicated that just result to unnecessary confusion? Are the religious and scientific authorities hiding information from the rest of the earthlings….though, may be divulged at the most appropriate time?

The Self-Destruction of Man

The Self-Destruction of Man

By Apolinario Villalobos

The uncontrolled greed of man is manifested in his acts of self-destruction. Despite incessant reminder that what is too much is deadly, man still goes on with his caprices for overindulgence in everything he thinks is for his comfort and survival.

Man invents gadgets, tools, and equipment. Also develops new breed of vegetables, marine foods, livestock, even concoct supposedly healthy substances in laboratories as food supplement to prevent sicknesses. Healing properties of plants are cloned to assume long-lasting elements so that they can be packed as “medicines”. Unfortunately, all the good intent has been overshadowed by man’s evil greed and desire that practically made all the aforementioned into killing devices, instead of healing resources.

The microwave oven is lately found to cause cancer because of the radiation it emits that cooks or heat food at a speedy rate. Expensive antibiotic drugs are found to impair the kidney. Even so-called helpful aspirin can eventually destroy the guts. Most drugs cannot be used at the same time at the onset of complications because of counter-indications. Some drugs do not even allow the imbibing of herbal drinks, still because of counter-indications.

It is true that misuse and abuse can cause the deadly effects of inventions of man. But because of selfishness and pride, man has totally forgotten to observe precaution. Man thinks that he is intelligent enough to know what he is doing. Man concocted synthetic drugs in laboratories to be sold to unsuspecting patients who practically gobble them up with the help of medical practitioners. Man invents gadgets that send out fatal electronic waves that destroy his brain. And, man invents instruments of destruction guaranteed to wipe out the entire population of a city!

Greed and pride push man not to be outdone by his intelligent fellow creatures. This nasty attitude spells the rule: survival of the fittest…and eventually, destruction!