Anything that We Do Has a Purpose

Anything That We Do Has a Purpose

By Apolinario Villalobos

 

 

Anything that we do has a purpose… a reason. We do not just do anything for nothing. Our heavenly mandate is to do good.  We eat to sustain our life so that even a morsel of food could be enough which is good, but if we go into binges of food tripping that could ruin our health, that is bad.

 

Students exert effort to finish their studies, with the financial support of course, of their parents. And, the reason for such is for them to earn later on, but in an honest way aside from making use of what they have learned for the good of their community and fellowmen.

 

Teachers are supposed to guide their students as their sole purpose and not just to earn. Dissertations of students in the form of thesis, a requirement in college and high school should have clearly cut objectives, especially, those that are supposed to be for the alleviation of communities. Along this line, professors should come up with topics for their students to work on, about community-centered endeavors. Employees of private entities are supposed to help their companies grow as their taxes are needed for the development of the nation.

 

Government officials are supposed to work FOR their constituents, and not exploit them for their own gainful interest because as viewed from different perspectives…THAT IS CORRUPTION!

 

Those are my SIMPLE views on why we live in this world…SIMPLY STATED, TOO.

Hindi Kailangang Magbasa ng mga Mamahaling Libro Upang Malaman ng Isang Tao ang mga Layunin niya sa Mundo

Hindi Kailangang Magbasa ng mga Mamahaling Libro

Upang Malaman ng Isang Tao ang mga Layunin niya sa Mundo

Ni Apolinario Villalobos

Nagtataka ako kung bakit kailangan pang bumili ng mga mamahaling na libro ang isang tao upang mabasa niya sa mga ito kung ano ang mga layunin niya sa mundo. Para lang masabi ng ibang nagbabasa sila ng mga librong isinulat ng mga dayuhan, ipinagyayabang pa ang mga titulo. Ang kayabangang ito ng tao ang isa sa mga hindi matanggal na mantsang nakabahid sa kanyang pagkatao.

Para sa mga naniniwala sa Diyos, ang isang simpleng tanong lang tungkol dito ay, “bakit ginawa ng Diyos ang tao?”. At, sa mga hindi naman naniniwala sa Diyos, “ano ang layunin niya o bakit siya nabubuhay sa mundo?” Sa mga naniniwala sa Diyos, bibliya dapat ang basahin dahil doon ay malinaw na sinasabing kaya ginawa ng Diyos ang tao ay upang may magsamba sa Kanya. Sa mga hindi naman naniniwala sa Diyos, ang pinakamagandang sagot, ay “malay ko, basta ako ay nabubuhay”.

Ang pagsamba ay nadadaan sa maraming paraan, kaya HINDI DAPAT IPILIT NG ISANG TAO NA TAMA SIYA AT ANG IBA AY MALI….DAPAT MAGRESPETUHAN SA GANITONG BAGAY DAHIL IISANG DIYOS LANG NAMAN ANG SINASAMBA – ANG ITINUTURING NA PINAKAMAKAPANGYARIHAN SA LAHAT.

Kaakibat ng paniwala sa Diyos at pagsamba ang dapat ay pagmamahal sa kapwa…na kung hindi gawin ay nagpapawala ng silbi sa pagsamba sa Diyos, dahil lumalabas na ang ginagawang pagsamba ay ka-ipokrituhan lang pala. Ang isa sa mga nakikitang kawalan ng pagmamahal sa kapwa ay ang pagpuna sa kanilang ginagawa upang palabasin ng pumupuna na siya lang ang tama. Dapat manalamin din paminsan-minsan ang mahilig mangpuna ng ibang tao.

Sa mga hindi naniniwala sa Diyos, kailangan nilang makisama sa kapwa man lamang upang mabuhay o maging ligtas. Kung hindi nila ito gagawin, baka isang araw na lang ay makita silang nakahandusay at duguan sa isang sulok. Dapat isipin ng mga taong ito na hindi man sila naniniwala sa bibliya ay mayroon pa ring kasabihang dapat gumabay sa kanilang buhay, ang: “huwag mong gawin sa iba, ang ayaw mong gawin ng iba sa ‘yo” na babala tungkol sa masamang gawin…o ang positibong “gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa ‘yo” na may kinalaman sa pagtulong at pagmamahal sa kapwa.

Ang nakatikim ng “masarap” na buhay sa mundo ay lalo pang naghahangad ng matagal na pamumuhay. Mangyayari lamang ito kung kabutihan ang dapat umiral sa mga kilos at pananalita…ibig sabihin, mamuhay ng marangal at may pagmamahal sa kapwa, lalo na sa Diyos! ‘Yan ang mga layunin ng tao…iilang kataga, na hindi kailangang basahin mula sa kung ilang daang pahina ng mga mamahaling libro na isinulat ng mga dayuhan!