Ang Kadakilaan ng Pag-ibig (para kay Emma Tronco)

Ang Kadakilaan ng Pag-ibig

(para kay Emma Tronco)

Ni Apolinario Villalobos

 

Sa kaibuturan ng puso’y bumabalong ang pag-ibig

Mahiwagang damdamin, minsa’y hindi maunawaan

Nag-udyok sa Diyos upang buhayin ang sangkatauhan

Nagpaubaya na Kanyang palampasin, unang Kasalanan.

 

Ang kadakilaan ng pag-ibig ay hindi kayang sukatin

Ng mga pagsubok dahil sa pagduda’t pag-alinlangan

Hindi ito saklaw ng mga pasubaling minsa’y nabibitiwan

Na sa mga labi ay namumutawi, dala ng magulong isipan.

 

Sa mundong ibabaw, habang buhay ang magsing-irog

Na sa harap ng altar nagsumpaan, taimtim na nagdasal

Saksi ang pari, magulang,  iba pang sa buhay nila’y mahal –

Tiwala’y pairalin hanggang huling sandali sa kanila’y daratal.

 

Tanikala ng pagmamahal ang nagbuklod sa magsing-irog

May bendisyon ng Diyos, nagpapatibay, nagpapalakas nito

Di dapat makalas o maputol sa pagkatali ng dalawang puso –

Anumang panahon o kalagayan, umaaapaw man ng siphayo!

 

images (2)

 

 

Hindi Matawarang Pagmamahalan…nina Gene at Maggie (Asuncion)

Hindi Matawarang Pagmamahalan
…nina Gene at Maggie (Asuncion)
Ni Apolinario Villalobos

Puno ng bantulot at alinlangan ang mga araw ng ligawan
Napapalitan naman ng abot-langit na saya kung “oo” ang kasagutan
Ang iba’y gumugol ng mga taon sa panunuyo
Mayroon namang inabot lang ng ilang linggo!

Iba ang ligawang hindi minadali, bagkus ay pinagtiyagaan –
Hindi malasado, hindi malabsa, tama lang, dahil ito ay pinaghirapan
Ganyan ang magsing-irog, sina Gene at Maggie-
Ilang dekadang pagmamahalan nila’y tumitindi!

Nagkaalaman ng gusto kaya’t nagbibigayan sila sa isa’t isa
Ano pa nga ba’t kahit sa pagkain, hindi sila nagkaroon ng problema
Hindi tulad ng ibang mag-asawa na nagkahiwalay
Dahil si babae, sa pagsaing lang ay walang malay!

Napatunayan nilang dalawang mahalaga sa buhay ang Diyos
Kaya’t walang paglibang ginagawa sa pagsamba, pilit nilang iniraraos
At kahit ang Christian fellowhip ay sa malayong dako
Pilit pa ring pinupuntahan, sa del Pan, doon sa Tondo!

Hindi nakakalimot makibahagi ng mga natamo nilang biyaya
Dahil sa anumang paraang abot- kaya nila ay talagang pilit ginagawa
Pagkain man, damit o kung anong bagay, pati mga libro
Inaabot sa mga nangangailangan, taos sa kanilang puso!

Dahil ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa ay nasa puso nila
Pinaigting nito ang pagmamahal na nahinog ng panahon para sa isa’t isa
Hindi matawarang pagmamahalan ay naipagmamalaki
Silbing inspirasyon ng iba upang makamit ang minimithi!