Ode to the City of Angels…(Angeles City, Pampanga, Philippines)

Ode to the City of Angels
(Angeles City, Pampanga)
By Apolinario Villalobos

With the tarnish in your name now gone
you sparkle with splendor beneath the sun,
To rise in glory, proud but not with arrogance –
you finally succeed by dint of perseverance.

Oh, Angeles! Lucky are your diligent denizens
as they now live in tranquility under your wings,
No woe and fear, just pleasure fill them no end –
a blessing deserved by the fortunate like them.

Cities rise and instead of moving on, some stall
but not with you Angeles… you’ll rise still, not fall,
For time has proven your tenacity, your firmness –
that withstood scores of heart-breaking challenges.

Spread your wings, Oh, Angeles! Spread them wide
as their shadow, to more souls, solace they may provide,
Let those who long for comfort find it in your realm –
In you, let them savor the fulfillment of their dream!

(Angeles has practically made a turn-around, and
rose from a quagmire of bad impression as a “city
of sins” many years ago. Today, it is one of the
veritable tourist destinations in Luzon, located
at the northern outskirts of Manila.)

Ode to the City of Angels

For 50th Cityhood Commemoration of Angeles City, Pampanga:

Ode to the City of Angels

By Apolinario Villalobos

With the tarnish in your name now gone
you sparkle with splendor beneath the sun,
To rise in glory, proud but not with arrogance –
You finally succeeded by dint of perseverance.

Oh, Angeles! Lucky are your diligent denizens
as they now live in tranquility under your wings,
No woe and fear, just pleasure fill them no end –
A blessing deserved by the fortunate like them.

Cities rise and instead of moving on, some stall
but not with you Angeles… you’ll rise still, not fall
For time has proven your tenacity, your firmness –
That withstood scores of heart-breaking challenges.

Spread your wings, Oh, Angeles! Spread them wide
as their shadow, to more souls, solace they may provide,
Let those who long for comfort find it in your realm –
In you, let them savor the fulfillment of their dream!

Angeles…Lunsod ng Mga Pangarap

For the 50th Cityhood Commemoration of Angeles City, Pampanga:

Angeles…
Lunsod ng Mga Pangarap

Ni Apolinario Villalobos

Ang alindog niyang sa gabi ay napakarikit
Sa taal mang tagaroon o dayo’y umaakit,
Ang lunsod na noon pa man ay kilala na
Lalo pang tumingkad ang angking ganda.

Nagsimula bilang isang luntiang palanas
At animo’y nakatagong hiyas ng Pilipinas,
Siya ngayon ay nasa gitna ng kalakalan
Maging ng kultura ng mga Kapampangan.

Lunsod ng mga pangarap siyang maituturing
At sa kahi’t anong lunsod, maaaring ihambing,
Hindi pahuhuli sa ano mang uri ng pagbabago
Dahil ang Angeles, tuluy-tuloy ang pag-asenso.

Kung magagandang dilag ang pag-uusapan
Sa Angeles na yata, lahat sila’y matatagpuan,
May malasutlang kutis at kulay ng Pilipina –
Gandang kinikilala maski sa ibang bansa!

Maraming sa Angeles ay humabol ng pangarap
Hindi naman nabigo sa lunsod na mapaglingap,
Pangalan niyang sa mapagpalang anghel hinango
Hindi kataka-takang kinukuyog siya ng mga dayo!