Footprints of a Friend…

Footprints of a Friend….

(Tribute to Ruel Lucentales)

By: Apolinario B Villalobos

 

When we were young

He said, “I will be great someday”

I said, “I have the same dream.”

He was diligent in his studies

And even excelled in other fields

Despite odds that limited our quest

That we hurdled to satisfy our needs.

 

After graduation in college

He said, “I want to raise a family”

I said, “Go ahead, get a wife oozing with beauty and sanity.”

He got a beauty and both raised two children

Who grew to be caring and responsible

Making them both happy and they did not ask for more.

 

When we met again

He said, “Somehow, I will try my best to help others”.

I said, “That, I hope to see”.

He was braving the danger along the way

As he visited settlements of evacuees.

With him was a jolly entourage clad in blue chalico –

Brave men and women, pride of then Region XI’s DSW.

 

When he was to be promoted

He said, “Friend, I will be transferred to Manila, what do you say?”

I said, “Go ahead, consider it as part of your destiny”.

Then I saw him on TV braving the thick ashfall of Mt. Pinatubo.

Skipping meals and being away from his family for days

Became just part of daily routine enjoyed by him –

And all these he did without a single complaint.

 

When told about our class reunion in August 21, 2010

He said to a classmate, “Ed, I will surely be part of our homecoming in Notre Dame.”

Ed said, “You must, as the rest are expecting you to be there.”

Others were told and were elated that at last, he could make it, come what may.

He was excited, of course, to meet classmates last seen more than twenty years ago.

 

But, a slight twist of his destiny changed all these

When on a fateful day he breathed his last

The day that bore his final footprint on the sands of life

That bore witness to his greatness –

As a struggling youth with a dream

As a patient brother to his siblings

As a loving husband to a beautiful wife

As a doting father to two caring children

As a worker who cares for his colleagues and those in need

As a man who did not fail to look back

To his footprints while on his way to greatness

To fulfill his destiny…

 

To you Ruel, our friend, our brod, we say:

YOU ARE, INDEED, GREAT!

Advertisements

Lagrimas Pamposa…the Unsung Intellectual of Tacurong City

Lagrimas Pamposa….the unsung

Intellectual of Tacurong City

by Apolinario Villalobos

 

Her family arrived from Passi Iloilo to settle in Tacurong city in 1951, particularly in a corner lot of what is Malvar St. today, but which was sold not long after they settled for good in what is now the barangay of New Passi. She finished her Grades 1 to 4 in Tacurong Elementary School, today, Tacurong Pilot School. She was in Grade 5 when they transferred to New Passi Elementary School, today, Elisa P. Bernardo Elementary School, and which during the time had a 10-room building including the office of the principal who was Pio Sustiguer at the time. When she graduated (1955-56), she was the class valedictorian. As she could recall, when Mr. Sustiguer was transferred to the Rajah Muda Elementary School, Mr. Aguacity took over his post as Head Teacher. Those who spearheaded the school later were Elsa Bernardo and her husband, Jaime Tolentino. Ms. Pamposa also recalled Mrs. Emma Bernardo, as among the teachers during her time.

 

In high school she entered the then, parochial school of Notre Dame for Girls where she graduated also, as valedictorian, while their salutatorian was Azucena Hojilla. Their honorable mention was Florinda Pabunsan, who is now the College Dean of the Quezon Colleges of Tacurong City.

 

For her college education, Ms. Pamposa entered the Notre Dame of Marbel, today, Notre Dame of Marbel University. She took Bachelor of Sciend in Elementary Education and was again the class valedictorian when she graduated in 1966. The salutatorian was Leonor Palabrica Arzagon-Pagunsan, and who later taught at Notre Dame of Tacurong Boys’ Department, and during the latter part of her career, went back to Notre Dame of Marbel as President.

 

After her graduation, Ms. Pamposa went back home to New Passi in 1966 to teach Grade Four in her alma mater and later transferred to Baras Elementary School. Before her retirement age, she tried her luck in Cavite where she found job as Principal of the Basic Education at Southern Luzon College which has been integrated later into the AMA Education System. She left the school in April 16, 2016.

 

After a short rest, she was urged by their class salutatorian, Florinda Pabustan to join the Quezon Colleges of Tacurong City, formerly, Lyceum of Southern Philippines, and where she was the College Dean. Ms. Pamposa was given a post as BSEEd Chairperson.

 

Today, Ms. Pamposa lives with a niece in her home along the main road of New Passi. She commutes every day from her home to Quezon Colleges in the city, early in the morning and back home late in the afternoon. When I met her for an interview, she doesn’t look her age of 71 as she spritely moves around. Amazingly, she still receives an invitation or two from educational institutions to be part of their teaching force, an indication that to date, those who know her still acknowledge her intelligence. She confided that she never stops her learning endeavor every time there is an opportunity that comes her way….despite her being in a barrio and her age!

Lagrimas

 

Pagpupunyagi (Kuwento ng buhay ni Elmer Festin)

Happy Fathers’ Day!

 

 Pagpupunyagi

(Kuwento ng Buhay ni Elmer Festin)

 

By: Apolinario B Villalobos

 

Ang landas ng buhay na ating binabagtas

Mahirap tahakin lalo na kung tayo’y nakayapak –

Mga lubak na hindi mapansin ay ating natitisod

Matatalas na batong di maiwasan ay nayayapakan

Pati tinik ng dahong mariang sumusugat sa ating talampakan.

 

Ang taong hindi handa sa pagtahak nitong landas

Sa ilang hakbang pa lamang niyang magawa –

Kahihinaan na ng loob at pangangatugan na ng mga tuhod

Hindi malayong babalik sa pinanggalingan

Di kaya’y mangingipuspos at sasalampak na lamang sa daan.

 

May isang taong sa murang gulang ay naglakas-loob

Nagpakatatag at taimtim na nagdasal sa Panginoon

Na harinawa sa paglisan sa sinilangang Bantoon, isla ng Rombon

Patnubayan siya sa kanyang paglayag at tatahaking landas

Bigyan din ng malinaw na pag-iisip at katawang malakas.

 

Masakit iwanan ang isang bayang tulad ng Bantoon

Islang animo’y tuldok sa mapa ng Romblon

Di man pansinin, ito’y mahalagang itinuring

Ng mga Kastilang dumating noong unang panahon sa ating bansa

Kaya’t sa aklat ng ating kasaysayan siya’y naitala.

 

Ito ang kuwento ng buhay ni Elmer Festin

Isang taong may ngiting agad mapapansin

Napadpad sa Cebu kung saan siya’y nahikayat

Suungin ng buong tapang, masalimuot na buhay –

Na wala namang pag-atubili at matatag niyang hinarap.

 

Ilang taon din siyang dito ay nagturo

Naglinang ng dunong ng mga kabataan

Hanggang sa siya ay kawayan ng kapalaran

Na nangako sa kanyang sa dakong katimugan

Siya ay makakatamo ng pinapangarap na kasaganaan.

 

Dala ay kakaunting pera na sa bulsa ay kakalog-kalog

Pilit winaglit ang pag-aalala at takot sa dibdib na kakabog-kabog

Hindi rin alintana ang mga tuhod na nangangatog

Siya ay naglakas-loob na pumalaot at tumango’ sa tawag ng kapalaran –

Ipinasa-Diyos na lamang, magiging bunga ng kapangahasan.

 

Sa Notre Dame, sa Tacurong siya ay napadpad

Paaralang sa bayang ito ay pinagkakapitagan

Limang mga gusali nang panahong iyon ang kanyang nadatnan

Pinangangasiwaan ng mga pare at madre na Oblates of  Mary kung tawagin

At katulad ni Elmer, pagtulong sa kapwa ang sinusunod na adhikain.

 

Nakitaan siya ng kakaibang sigla sa pagturo

Dahil hindi lang sa mga aklat, mga estudyante niya ay natuto

Naibahagi rin niya ang kaunti niyang kaalaman

Pati sa gymnastics na para sa mga estudyante’y bagong larangan

Kaya napasigla niya ang dati’y matamlay na kapaligiran.

 

Anupa’t si Elmer ay nakilala hindi lang sa loob ng Notre Dame

Dahil ang galing niya sa pagturo, sa iba ay nakatawag pansin

Kaya nang magkaroon ng Polytechnic Institute sa bayang ito

Binuksan nila para sa kanya ang kanilang pinto

Upang makibahagi sa kagalingan ng kanyang pagturo.

 

Sa bago niyang malawak na kapaligiran at hitik sa iba’t ibang halaman

Lalo pang sumidhi ang kanyang hangad na makahubog ng kabataan

Hindi naman nasayang ang marangal niyang adhikain

Dahil taos-pusong pasasalamat ay kanyang naramdaman at natanggap

Mula sa mga estudyanteng binigyan niya ng pag-asa ang mga hinaharap.

 

Natupad ang pangarap ni Elmer na maibahagi ang kanyang kaalaman

Napatunayan niya na kakapusan sa pera ay hindi hadlang

Hindi rin nasayang ang kanyang pagpunyagi magmula pa sa kanyang kabataan

Kahi’t sa pagtahak niya sa landas ng buhay siya’y nakayapak lamang

Dahil alam niyang sa dulo nito’y mayroong walang hanggang kapayapaan.

 

 

(Si Mr. Festin ang nagbigay ng pagkakataon sa may-akda upang mahasa niya ang kanyang kakayahan sa pagsulat. Hinirang siya ni Mr. Festin bilang patnugot ng “The Green Ember”, pahayagan ng high school department ng Notre of Tacurong noong 1966, kahi’t siya ay nasa first year pa lamang. Ang tiwala at dagdag kaalaman sa pagsulat na ibinigay sa kanya ni Mr. Festin ang naging kasangkapan niya sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Kulang ang mga kataga ng tula upang maipadama ng may-akda ang taos-pusong pasasalamat.)

elmer festin

Emma (tula para kay Emma P. Jamorabon)

EMMA

(para kay Emma P. Jamorabon)

Ni Apolinario Villalobos

 

Sa mga mata niyang animo ay nangungusap

Walang katapat na kasiyahan ang mababanaag

At sa matinis niyang boses, ang kausap na nagagalit

Huhupa, sa damdami’y nag-uumapaw na pagngangalit.

 

Mapagmahal na kabiyak, inang walang katulad

Sa mga kaibigan ay mapagbigay, kahit siya’y kapos

At handang magsakripisyo sa abot ng makakaya niya

Kapalit na pagtitiis ay buong puso niyang hindi alintana.

 

Mga huling yugto ng kanyang buhay na nauupos

Inalay sa mapagmahal na Inang Mariang sinandalan

Kaya kahit sa pagkaratay, hirap man siya sa paghinga

Katiwasayan ay maaaninag sa mala-birhen niyang mukha. 

 

Sa kanyang maaliwalas na pamamaalam sa mundo

Ipinahiwatig niyang sa Diyos tayo ay dapat magtiwala

Dahil sa buhay nati’y Siya lang ang nakakaalam ng lahat

Lalo na ang mitsa nito’t sinding may taning ….

Kung hanggang kaylan lamang sapat.

 

(Alay ng nagmamahal na pamilya, mga kaibigan at naging estudyante, lalo na ang NDTC Boys’ High School Batch ’70.)

 

 

Faded Photographs

Faded Photographs

By Apolinario Villalobos

(Photos from the family library of Ed Collado)

 

A picture can paint a thousand words, so goes the line of the son, “If”. And, faded photographs can bring memories that for the present are testimonies of how successful people struggled in the past. Faces exude aura of innocence…with their eyes that eagerly stared at the camera, unwary of what the future held for them.

 

Ed Collado’s mother was among the pioneer teachers of Tacurong Pilot Elementary School while his father was the District Supervisor who painstakingly visited schools in the barrios connected to the town of Tacurong by foot trails winding through rice, corn, and sugar cane fields. Other teachers I could recall during their time were, Mr. and Mrs. Jordan, Mr. and Mrs. Gatumbato, Mrs. Domider, Mrs. Paradero, Mrs. Sucaldito, Mrs. Ramos, Mrs. Lechonsito, Mrs. Del Campo, Mr. Barber, Ms. Davala, Ms. Paclibar, Ms. Ines, Ms. Paragas, Mrs. Lucentales, Mr. Palencia, while the Principal was Mr. Ben Nicolo. According to Ed, her mother took the pains in keeping photos taken during her time in Tacurong Pilot School.

 

Children of prominent families went to the school in slippers and shoes with socks, while the rest were barefooted. Free snacks consisted of gruel made from yellow corn grits. Those who failed to bring cups or bowls ate their share using pad paper folded origami style in the shape of a cap.  If there were extra bags brought by the Peace Corp Volunteers, the grits were distributed among the pupils to be brought home. Aside from yellow corn, those that were regularly donated to the school was bulgur wheat, oat meal, and powdered milk.

 

When I was in Grade Four, Ikea Seki comet appeared which became visible at dawn for almost a week. I could vividly recall the event as the appearance happened during our Boy Scout camping on the track and field of the school. During the time, we almost lost a good friend, Baltazar Subando when he fell from the “monkey bridge” built for the contest among the troops. Among the schoolmates I could recall were, Febe and Lilieth Ancheta, Betty Cu, Rodina Ballena, Ninfa Loot, Gloria Sangke, Catalino Ines, Nonito Bacus, Jaime Bides, Angel Collado, Apolonio de la Peἧa, Cornelio Alegre, Jaime Mariἧas, Elsie Dajay, Homero Palatolon, Hernanie Baclaan, Domingo Cargo, Eleanor Fajardo, the late Chrito Lacanaria, Rey Mijares, Julius Lechonsito, Jimmy Uy, Dani Pendatun, the late Reynaldo Mosqueda…(more names to be added as recalled).

 

In High School, we became Notre Damians who wore khaki pants with green stripe on the side.  On very special occasions, the Dominican Sisters of the Girls’ Department allowed joint activities with the Boys’ Department during which the musical talents of the students from both departments were exhibited. Ed Collado, Ted Lapuz, and Virgilio Guillermo provided music to the dancing girls, such as Rodina Ballena, Ninfa Loot, and others.

 

Debating Club was among the most popular organizations in the Boys’ campus aside from the Choreographers’ Club. The members of the Debating Club such Jovino Morte, Cirilo Baldonado, Andres Jordan Jr., Rommel Angel, Nonie Amar, Antonio Hojilla, Eduardo Palomado, Rodolfo Gallega, Virgilio Guillermo, Ed Collado, Felizardo Lazado, Leo Villalobos, Jose Lim III, a certain Cabico, were coached by Mr. Gabertan. The Choreographers’ Club on the other hand had Mrs. Ching Romero and former Ms. Leonor Palabricas as advisers, with the members such as, Dominador Barnachea, Homero Palatolon, Cirilo Baldonado, Ruel Lucentales, Domingo Cargo, Hernanie Baclaan, Eddie Travilla, a certain Nanales, and Ed Collado. The Choreographers’ Club had one successful fund-raising show, the “Rainbow of Rhythmn”.

 

Today, those caught in the historic frame of time are successful in their chosen fields. Some are entrepreneurs, overseas professionals, military officers, engineers, nurses, and educators.

 

 

The Blissful Family of Luis and Paciencia Garcia of Tacurong City

The Blissful Family of Luis and Paciencia Garcia

of Tacurong City

By Apolinario Villalobos

 

The couple, Luis and Paciencia Garcia (Tatay Luis and Nanay Pacing) opened the first bakery in our town during the 1950s. It had a big wood-fired oven fed by big chunks of wood, usually, “enyam” or “bignay” and acacia which grew in abundance throughout the extent of the town. I would play on stacked logs in front of the bakery in the afternoon before finally making it home from the dried fish stall of my parents in the market. Practically, every able-bodied member of the family took part in its operation, especially, in manning the counter and the cash box. The Garcias were close to our parents and sometimes our mother would linger awhile in front of the bakery on her way to the market, to chat with both Nanay Pacing and Tatay Luis. In my desire to earn at an early age, I peddled their pan de sal around the town at dawn before I went to school, using a box of Darigold, a popular brand of milk during the time. I was in Grade Three at the time.

 

During the regular Sunday singing contest held at the town plaza, courtesy of the late mayor, Jose Escribano, paper bags of bread from the bakery were among the prizes. The judges were so strict that at the hint of an off-key, the contestant was disqualified at the sound of a bell. A Levita girl with her golden voice was the consistent winner. The couple also used to donate cookies for the yearly “Flores” celebration held every May. The cookies were served as snacks to the kids who participated in catechetical sessions during which Marian songs and prayers were taught. At the height of evacuation to our town of families displaced from the surrounding areas during the 70’s, they gave the local office of the Department of Social Welfare and Development (DSWD) specially-discounted price for the bread that the agency purchased.

 

Tatay Luis had the opportunity to delve into the local politics with successful attempts, but he did not pursue this particular calling, as it got stinky, the height of which was the assassination of the town judge inside the church while he was attending the Sunday Mass. Free from the political clutch, Tatay Luis and Nanay Pacing devoted their time instead, to religious and civic activities of the town, especially, during fiestas.

 

All members of the Garcia family are achievers, successful in their chosen career and enjoying the fruit of their labor, except for one whose advocacy brought her to her untimely demise. She was Marlene (Esperat), the youngest in the brood, and who worked for the government, particularly, as the Action Officer of the resident Ombudsman of the Department of Agriculture, but left it posthaste, when she discovered unbecoming activities. She later found a niche in the field of journalism, both broadcast and print. In her paramount desire to help her country, she later exposed the anomalies that she stumbled upon at the cost her life. She was murdered, obviously, by a hired killer right inside her home. It took more than 5 years before the Ombudsman finally filed a solid case against the suspects, the then, Agriculture Secretary Luis “Chito” Lorenzo, Undersecretary Joselyn “Joc-Joc” Bolante and three others.

 

Practically, the Garcia siblings were popular campus personalities at the Notre Dame Boys and Girls Departments, what with their strong personality characterized by inherent leadership quality that made them shine in scholastic and extra- curricular activities. The family was known for their closeness that brought them together almost every year during a reunion, in which cousins were also in attendance. Other special occasions were also reasons for them to be together. That was how the good-natured though strict patriarch and the jolly matriarch brought up the family. The eldest of the brood, ultra-active, Valmie, with her crown of thick curly hair, was always the life of any occasion as she let out her antics and biting, though, funny remarks.

 

I was fortunate to meet Bong (Larry) and Pangkek at Dagat-dagatan, Malabon many years back when I visited another town mate, Judith Bides-Ramiscal who excitedly told me that they were neighbors. After having told of their address I immediately surprised them with my visit. My path crossed with that of Valmie’s during the 50th foundation anniversary of our school, the Notre Dame of Tacurong. At the closing ceremony of the reunion highlighted by a community dancing on the school grounds, she was among the alumni who gleefully bumped shoulders to the beat of the festive music, still the spritely gal that she was during her high school days.  We were practically exchanging shouts of greeting above the din of the ear-splitting non-stop disco sound. And, the next time we again met after many years, was via the internet – the facebook. That social medium also got me  touched base with her younger brother, Bong.

 

The Garcias have definitely impressed the mark of their own legacy on the hefty foundation of the City of Tacurong while she was going through the challenges from simple politics gone stinky and threats of cultural unrest. And for that, Valmie and her siblings have their courageous and generous father, Luis, as well as, jovial mother, Paciencia, to thank!

 

 

Marlene Garcia-Esperat and the Plight of other “Whistle Blowers”

Marlene Garcia-Esperat

and the Plight of Other “Whistle Blowers”

By Apolinario Villalobos

 

When I saw the photo of the late Marlene Garcia-Esperat who was murdered because she exposed the anomalies at the Department of Agriculture, I was overwhelmed with a feeling of devastation and palpitated with anger. She was so young and unfortunately, her ideals cut short her dreams. She exposed the anomalies at the Department of Agriculture which was then under Secretary Luis “Chito” Lorenzo whose cohorts were his Underscretary Joselyn “Joc-Joc” Bolante and three more personalities, involving the purchase of millions of pesos worth of fertilizer.

 

Marlene made the exposế when she left the Office of the Ombudsman where she was the Action Office of the resident Ombudsman of the Department of Agriculture.  Not long after, she was silenced by a hired gunman right inside her home on the fateful 24th day of March, 2005, as she was obviously, unprotected. She should have been moving around with a security because of her exposếs, but she was not. At the time of her death, she was living with her family in the City of Tacurong, her birthplace. The proud parents are Luis and Paciencia Garcia.

 

The “whistle blowers” risk their career and security of their family after making the painful decision to spill out the proverbial beans of anomalies that they accidentally discover. Some of them make the crucial decision on their own volition while others had to be coaxed into cooperation, and even intimidated by eager prosecutors. Promises of security and financial assistance are made by the government, but are unfortunately, short-lived as the “agreement” had to be “renewed”.

 

Sandra Cam who stands out among the “whistle blowers” organized them for the convenience of the NGOs which are helping them. Also, to make them cohesive every time they make demands in one voice. Unfortunately, the last time that this group was heard was when Cam surfaced during the celebrated hearings of de Lima at the Senate….perhaps, only because, de Lima is her mortal enemy. The big question is where are the rest of them? Have they finally recanted their statements in exchange for big sums or unfortunately, silenced forever?

 

The “whistle blowers” are actually witnesses, who got tagged with such reference because they are supposed to have blown the whistle to alert the government about certain anomalies. But, for how long can they blow the whistle with the kind of government that we have? The expense for their protection is dependent on the budget of the concerned agencies, but the approval of which is also dependent on the whims of the Senate. Worse, the approval of the protection sometimes is granted long after witnesses has put their security in jeopardy when they divulged information at the hearing venue.

 

How many more Marlene Garcia-Esperats will make a sacrifice to make the government realize the loop-holes of its “witness protection program”? How could the Duterte administration use this program to enhance his drive against illegal drugs if prospective witnesses have lost their trust in such program? What is their chance of still standing alive and kicking after his six-year term? …AND, WHAT IS THE GOVERNMENT’S DEPARTMENT OF JUSTICE DOING ABOUT IT?

marlene-esperat