Ang Pagsisikap sa Buhay…para kay Greg Andrew Palabrica-Balili

Ang Pagsisikap sa Buhay…
(para kay Greg Andrew Palabrica Balili)
Ni Apolinario Villalobos

Hindi madali ang pagpunyagi, ang pagsikap
Upang makamit ng isang tao ang kanyang pangarap
Maraming bagay ang isinasang-alang
Lalo na ang pagmamahal sa magulang.

Ang paglingon ay pagmahal sa mga magulang
Lalo’t nagpapasalamat siya at sa mundo’y isinilang
Dahil kung hindi nga naman dahil dito
Hindi niya mai-enjoy ang life sa mundo!

May Isang Mildred…

May Isang Mildred…
(para kay Mildred Palabrica-Balili)
Ni Apolinario Villalobos

May isang Mildred akong nakilala
Ngiti niya sa labi ay talagang kaaya-aya
Kaya hindi pagtatakhang kanyang mabighani
Ang mga binatang naghahanap ng isang mayumi.

Naging kaisang-dibdib ay mapalad
Hirap ma’y natamo ang “oo” na hangad
Kaya lahat, ginawa upang kanyang maipakita –
Na hindi nagkamali si Mildred sa pagpili sa kanya.

Pinuhunan nilang pagmamahalan –
Kapalit, masaya’t maaliwalas na tahanan
Puno ng buhay dahil sa matitikas nilang supling
Kaya sa panginoon, sila’y wala na yatang mahihiling.

‘Yan si Mildred, maganda’t masinop
Kaya sa swerte, siya’y hindi nagdadarahop
Ngayon, basta’t may pagkakataon ay namamahagi-
Panahon man o bagay na kaya niya, kahit ito’y tingi.