What Jesus Taught…and what man advocates

What Jesus Taught
…and what man advocates
By Apolinario Villalobos

Jesus taught charity, but man advocates selfishness
Jesus taught love, but man advocates hatred
Jesus taught compassion, but man advocates indifference
Jesus taught mercy, but man advocates cruelty
Jesus taught tolerance, but man advocates aggressiveness
Jesus taught piety, but man advocates wickedness
Jesus taught kindness, but man advocates thoughtlessness
Jesus taught humility, but man advocates arrogance

Unless man frees himself from the shackle of pride
Till death, to righteousness, he will be blind
And, limitless desire for worldly comfort
Will be in his heart, for all its worth!

Senator Bam Aquino is Barking at the Wrong Tree

Senator Bam Aquino is Barking

At the Wrong Tree

By Apolinario Villalobos

In his effort to show that he is heeding the call of the pope to eradicate graft and corruption in the country, immediately, senator Bam Aquino calls on the Filipinos. He is obviously barking at the wrong tree. The tree of graft and corruption is the government which is deeply- rooted. The tree of graft and corruption has hideously developed robust branches, twigs, leaves and fruits. The Filipinos are the victims. Through his message, the pope knows this when he called on the government to stop diverting the resources from the poor Filipinos. Aquino should stop tweeting out of tune rather than pretend that he does not know from where corruption is overflowing.

This early, the neophyte senator should know that Filipinos of today are no longer the foolish kind. If he wants to maintain a seemingly clean image, he should instead, open his eyes to what are happening right around where he works – the Senate. He should tell his staff to research on the causes of unpopularity of lawmakers and make them as his basis for his moves to avoid being further engulfed in the mire of corruption. He need not look beyond the walls of the Senate and point an accusing finger at the Filipino populace, as if the latter is the cause of corruption in the country.

He should deliver a privilege speech in the Senate and call on his colleagues, and in so doing, use the pronoun “we” while quoting the pope in his call for the government to make a stop to graft and corruption by not diverting the resources from the poor. It is that simple – a call with a tinge of regret, and without washing of hands.

The Filipinos have enough of one Aquino at the helm of the government who seemed naïve to their sufferings. Bam Aquino has ears and eyes for him to know that his cousin president is not popular, and he should be very careful about this matter. If he wants to further his political career, he should tread the road of politics with much care, unless he will join the bandwagon of graft and corruption by mumbling nonsensical and hypocritical face-saving statements just like his colleagues in the Senate.

He should not wait for the day when his name will be changed by political observers from “Bam Aquino” to “Ban Aquino”. He should change his tactics. He should remember the pedestrian saying “less talk, less mistake”.

Ang Pagkikita sa Vitaliz Compound….tungkol ito kay Guate

Ang Pagkikita sa Vitaliz Compound

…tungkol ito kay Gaute

Ni Apolinario Villalobos

Ang pangyayaring ito ay maaaring mangyari sa kahit kaninong grupo ng magkakaibigan na sa tagal ng panahon ay hindi nagkita. Ang kaibahan lang dito ay mga pangalan at lugar na pinangyarihan, at ang dahilan ng pagkikita. Subalit ang hangaring magkita ay nananatiling nag-iisa sa bawa’t puso ng magkakaibigan. Sa pagkakataong ito, ang dahilan ng pagkikita ay si Guate at nangyari sa payak niyang tirahan sa Vitaliz Compound, Baltao, sa Pasay City.

Nagkita muna ang magkakasama dati sa Philippine Airlines sa isang restaurant malapit sa lumang domestic airport upang doon ay sariwain ang mga nakaraang araw nila sa nasabing airline at upang makakain na rin dahil sa susunod nilang pupuntahan ay walang makakain. Kasama sa pinag-usapan si Guate na mahalagang bahagi ng kanilang samahan mula sa Administrative Offices Building (AOB), tapat ng lumang domestic airport, hanggang sa Vernida Building, Legaspi St., Makati.

Hanggang sa pagiging paksa na lamang si Guate dahil nakaratay ito at hirap nang kumilos. Isa sa pinag-usapan ng magkakaibigan ay kung paano silang makatulong sa kanya, sa pamamagitan ng pera o bagay. Sa madaling salita ay nag-ambagan sila ng pera upang mapandagdag sa araw-araw na gastusin ni Guate na ang SSS pension ay wala pang Php8,000.00 – kulang pang pambili ng gamot at gasa(gauzed) para sa kanyang bedsore.

Pagkatapos mananghalian ay pumunta na sa Vitaliz compound sina Gil Carolino, Rosy Dizon at kanyang anak, Tess Bulatao, Corrie Aguirre, Joe Clemente, mag-asawang Rudy at Lita Magsino na galing pa sa Legaspi City, Roam Farol na galing pa sa Estados Unidos at bitbit ang oxygen tank na hugis shoulder bag na ang dulo ng tubo ay permanenteng nakakabit sa ilong, Alice San Juan, Boy Reyes na lumiban pa yata sa isang importanteng appointment, ganoon din si Arnul Pan, at siyempre si Mai Jovida na siyang pinaka-“ina” ng tropa at nagsisilbi ding leader ng “Prayer Warriors” ng PAL. Ang wala sa grupo subalit nagpaabot ng tulong ay si Lino Zapanta na dating presidente ng PAL, Jam Ang ng PESALA, at Perla Parales-Onrubia na nasa Amerika. May nag-abot din ng tulong kay Cathy, ang matiising “caretaker” ni Guate.

Tiniis ng grupo ang alinsangan sa loob ng maliit na tirahan ni Guate, at dahil sa liit nga ay tatlo lamang ang nakaupo, ang iba ay nakatayo na. Sa kagustuhan ng lahat na hindi makalimutan ang makabagbag-damdaming pagkikita, ay nagtiyagang magkodakan sila kahit na nagkakabanggaan ang mga siko.

Sa ginawang reunion ng grupo ay talagang todo tiis ang bawat isa dahil sa trapik na sinuong makarating lang sa restaurant muna at sa Vitaliz Compound. Si Rosy ay nakiusap sa anak na ipag-drayb siya, at si Gene naman ay may kalabuan ang mga mata kaya palaging kasama si Maggie ang magandang asawa. Si Mai ay sa Antipolo pa nakatira. At, si Gil ay may inaalagaang asawang nakaratay din tulad ni Guate. Kaya, pagkagaling kay Guate, ang grupo ay dumiretso na rin sa bahay ni Gil upang asawa naman niya ang bisitahin.

Gusto ko lang ipabatid na ang mga naglagareng magkakasama sa grupo ay hindi na kabataan ang mga edad at dapat ay nagpapahinga sa kani-kanilang bahay. Subalit dahil sa hila ng pagkakaibigan, nagawa nilang tiisin ang init, alikabok, at trapik upang hindi mabura sa isipan nila at bagkus ay masariwa ang nagdaang samahan.

Walang katumbas na pera ang magandang samahan, kaya ang mga hindi nagkikita nang personal ay nagpapasalamat sa social media tulad ng facebook na siya nilang ginagamit upang makipag-ugnayan sa isa’t isa.