Mga Suggestions na Wild Ideas

Mga Suggestion na Wild Ideas

Ni Apolinario Villalobos

 

 • Ilibing ang mga namayapang mahal sa buhay, sa madaling araw, pagkatapos ng huling lamay sa gabi. Sa ganitong paraan ay magiging tuluy-tuloy na ang pagpapagod ng mga namatayang kaanak at ng mga nakikiramay na mga kaibigan. Kapag sa araw kasi ang libing, lalo na sa hapon, babalik pa ang mga nagpuyat sa huling lamay para makipaglibing naman. Para sa malalaking lunsod, malaking kabawasan ito sa trapik. Kasama sa serbisyo dapat ng punerarya ang pailaw sa prusisyon papuntang sementeryo at sa sementeryo mismo kung saan ilalagak ang labi ng namayapa.

 

 • Gawing renewable ang marriage contract, civil man o ginawa sa simbahan, at bigyan ng option ang mag-asawa kung ire-renew nila o hindi. May “renewable of vows” nga pero talagang renewal lang na purely ceremonial. Ang choice ay para sa kapakanan ng mga gustong maghiwalay nang legal pero hindi magawa dahil sa kamahalan ng proseso na inaaabot halos kalahating milyong piso. Ganoon din naman kasi ang nangyayari sa mga nagkasawaan na….kanya-kanya sila ng diskarte sa pagli-left turn na may kasamang patay-malisya. Ang umabot sa 50 years o mahigit pang pagsasama ay bigyan ng lifetime na supply ng asin na traditional na symbol ng preservation, pero yong pink salt na galing sa Tibet para may class.

 

 • Ikulong sa Muntinlupa o Bilibid ang mga pabayang huwes na naipunan ng mga kaso, na ang iba ay kinamatayan na ng nagreklamo o inireklamo. Magsasama sila doon ni de Lima na nang tumakbo bilang senadora ay kinalimutan na ang pangakong aaksyunan niya ang mga nakabinbing mga kaso, lalo na ang Ampatuan case.

 

 • Pakainin ng shabu na nilutong pulburon ang mga drug lords 3 times a day kapag sila ay nahuli, at sa halip na asukal, apog ang ihalo.

 

 • Ang mga mahuling kabataan na nagdo-droaga ay dapat ipasailalim sa seminar na ang magka-conduct ay MISMO mga matatandang obispong Katoliko na bumabatikos kay Duterte. Saan man ang mga kabataang nahuli ay dapat puntahan ng mga obispong ito… kahit sa Tawi-tawi o Batanes o Marawi. Sa ganyang paraan ay madanasan nila MISMO kung gaano kahirap ang gumawa ng hakbang upang mawala ang bisyong droga sa Pilipinas.

 

 • Tanggalin ang separation ng simbahan at pamahalaan upang pati mga tauhan ng iba’t ibang simbahan ay magkaroon pagkakataong mamuno. Dapat bigyan sila ng pagkakataon upang patunayan ang kanilang kakayahan sa pagpapatakbo ng gobyerno mula sa barangay hanggang national level upang maiwasan na ang sisihan. Kung noong panahon ng Bibliya, ang mga “patriarch” ay namumuno sa taong bayan…bakit hindi ulitin ngayon?

 

Kung minsan, makakaisip ng maraming bagay na sa panahong kasalukuyan ay imposible, subalit, sa mga susunod na dekada, imposible pa rin kaya ang mga ito?…ganyan ang nangyari sa inimbentong eroplano at barko na pinagtawanan sa simula dahil paano raw lulutang ang eroplanong sa hangin at barko sa tubig dahil sa bigat nila?

My Own Bold Prediction of Things that Will Come in the Future

My Own Bold Prediction

of Things That Will Come in the Future

By Apolinario Villalobos

 

 • Cars shall be operated by powerful and intelligent chips that contain maps of all countries all over the world. These chips can also be fed with directional information so that by just touching addresses, they could glide on their own towards them.
 • Gliding vehicles shall be equipped with a feature that could automatically avoid obstacles.
 • The vehicle of the future shall, practically, be an intelligent robot that could also detect the “malfunction” of the body of passengers, such as, onset of high blood pressure, heart failure, etc.
 • The vehicle of the future shall have a body with multi-layered “scale-like” cover to allow it to extend or expand as necessary, and could travel on land, water and air.
 • Changing of body organs with synthetic ones made of a super lightweight metal that would not rust and would be much lighter and stronger than titanium would become an ordinary clinical procedure. Today, it is being done, but more are coming.
 • Ulcer shall be a disease of the past as affluent patients shall have an option to replace their intestines with some kind of absorbent foam-like material equipped with processors of synthetic, though, highly energetic foods contained in capsules which shall become a fad among the rich.
 • Intelligent robotic homes of the future shall be equipped with gadgets that could “repel” human intruders with bad intention, as well as, accidental fire. Gates shall have chips that could store information on faces of frequent or unwanted visitors.
 • In the future, different colors of the body aura could be interpreted by a super scanner. Colors of diseases could also be identified, same as with the colors of various characters. In this regard, people with criminal intention could already be intercepted at the gates of subdivisions or entrances of malls and condominium buildings, as they shall be provided with these scanners as a requirement.
 • A gadget that could be strapped around the head to read the mind of the wearer shall be developed. It could be programmed to have compatibility with TV, radio, and phones, and could be connected to an “amplifier” to allow the invalid and bed-bound persons to communicate with people around them.
 • Televised religious service shall prevail over the “personally” conducted at the traditional venues such as churches and mosques or masjids.
 • Priesthood shall evolve further to have a more professional character, with priests allowed to marry, and nuns allowed to say Mass, but shall definitely not be allowed to marry. Priests and nuns shall be required to have IDs and their profession regulated by a “federation of religious groups” in coordination with the Professional Regulation Commission (PRC). Today, the Roman Catholic church observes a “rotation” of 6-yearterm for each parish priest, and “some kind” of a “rest day” but spent in “some kind” of “weekly meeting” of parish priests at the Diocesan centers, but which unfortunately, I viewed by the uninformed as “day off”.
 • Mind scanning equipment will be invented complete with a feature that could print texts and images straight from the mind.
 • Grasses, leaves and twigs shall become processed food “extenders” and flavorings.
 • More fake foods shall be invented in China, aside from rice and eggs.
 • The sun, wind, and ocean current shall become popular as alternative sources of energy and shall cause many of the gas stations to close. Even the motion of the body shall become a source of energy for small gadgets such as cellphone, radio, hearing aid, etc.
 • Developers of condominium buildings shall be required by the local governments to utilize their rooftops as prep-school facilities before the building permit could be issued to them.

 

Viewers may call me crazy but the inventors of cars and the Wright brothers who invented the airplane were called such during their time.

Fearless Predictions for a Comfortable Life

Fearless Predictions for a Comfortable Life

By Apolinario Villalobos

I know that I will be exposing myself to ridicule with the ideas that I will share in this dissertation, as viewers will perceive me as a trying hard Nostradamus. But I don’t mind because I espouse freedom of expression. I am emboldened with the questions such as, was not TV used to be called “idiot box” before it was finally accepted? …and was not the cellular phone just a crazy idea, far from being realized because there was no connecting cable involved?

When I was young, during which the only cordless communication gadget that I knew was the walkie-talkie radio units, I was already imagining about phones not connected with cords and wires. I had my first glimpse of a phone from the pages of the National Geographic when I was in high school. Later, I saw pictures of phones installed in cars. Later, the pager came, and finally, the cellular phones that are being manufactured today with different shapes. There was a time when I imagined a typewriter that could store typed words; small flashlights and radios that can fit pockets; pencils that double as ballpoint pens.

Today, I do not tire of imagining things to come as a result of never-ending quest of man for things that will satisfy his whims and comfort. Although there is a popular view is that, newly-invented gadgets are nothing but ridiculous contraptions until their use have become widely accepted.

Along this line, I imagine the day when a slim duplicating machine will become an integral part of laptops. A few stack of copying paper, brought along in the laptop bag, can be fed to it one at a time. Bulky? No!…because the design I imagine shall revolve around the principles of slimness and lightness. On the other hand, the prototype of a laptop that can be rolled and which I have been imagining for many years has already come out in the internet.

I also imagine, a set of 3 ball pen-sized contraptions that beam laser images of computer keyboard on a table, screen on the wall, with the third serving as modem that stores beamed images and texts, and with the contraptions operating on a very compact battery.

Other innovations that I am imagining are:

 • Cellphones, laptops, i-pads, and other gadgets that run on motion-charged batteries (this concept is already used in automatic writswatches, but not yet on big gadgets)
 • “Perpetual” vibrating cellphone restpad/charger for units with motion-charged battery; the restpad/charger shall also be self-charging from its motion, with the initial charge from few minutes of shakes given to it
 • Cellphone units that can convert received verbally transmitted messages into text, as well as, vocalize received text messages for the benefit of the deaf and blind
 • Cellphone units that automatically prevent electrical transmission of chargers when batteries are already full to prevent overcharging
 • Batteries for laptop and cellphone that can last for one week despite regular daily use
 • Cellphones that can be unfolded four times into a mini-pad
 • Intelligent cars installed with application readers, to enable them to read applications, for instance, on geographical make up of a town, city, province, and direction to tourist destinations, so that a tourist can just go to a car rental agency, choose an application depending on the number of destination wanted, and let the car do the rest – without even being driven; the intelligent cars shall also read applications on reminders about the fuel status of the car, spare parts that need to be replaced, etc.
 • Cars that can reverse magnetic attraction to a certain level, so that they can be driven over flooded surface
 • Airport cars that are remote- controlled so that after bringing clients to destinations, they can be electronically guided back to the airport garage
 • Wheelchairs that can float and be driven, with battery powered by motion
 • Edible food container as replacement for styros
 • A chemical that can disinfect and convert human waste into an odorless consistency free from germs, and can be molded into hardy boards and roofing sheets that can be used for low-cost housing
 • A chemical that can convert waste from the kitchen into liquid fertilizer
 • Hybrids of fruits such as seedless jackfruit and durian with smooth skin, kiwi fruit with edible skin, seedless avocado with edible skin, round banana with edible skin, seedless mango with edible skin, grapes that can grow into the size of pomelo
 • Hybrids of vegetables such as seedless gourds, seedless tomato, seedless cucumber, seedless squash, elongated cabbage that can grow like vine
 • Hybrids of flowers such as roses that can bear flowers as big as cabbage and can last for at least one year, and when cut, for at least three months
 • A glowing paint with pigments that can illuminate walls and ceilings, with the degree of illumination depending on the color of the paint, to drastically reduce, if not eliminate the use of light bulbs in some areas of the house or building
 • Gadgets that can capture electricity from a source at least fifty kilometers away so that electric cables shall no longer be necessary to transport the power to the homes and other structures; the principle to be used here will be similar to the one used in the cordless mouse of computers and cordless chargers of cellphones
 • A gadget that can be plugged into a socket and can send power to an equipment such as copying machine, refrigerator, TV, radio, and music station, while another gadget shall be attached to the equipment to receive the power; this way the clutter of cables and wires is eliminated and the equipment can be moved anywhere in the house or building but within the range of the relaying and receiving gadgets
 • Umbrellas with extra thin extension that can be unrolled into a tarp and can accommodate 4 more people
 • CCTV cameras that are programmed to detect harmful actions of captured images so that an alert can be received by the monitor and which shall send out a signal; this way the CCTV can maximize its use even if the monitor is not watched 24/7

The modern world thrives on some crazy ideas and I would like to contribute some of my own. I am asking the indulgence of viewers in this effort. This is better than thinking of ways on how to evade a CCTV while robbing a bank, kill someone with a deadly look, break eardrums with horrid songs, or concoct herbal preparations that can induce conception of quadruplets or quintuplets.

Philippine Center for the Arts and Sciences

Philippine Center for the Arts and Sciences

…a suggestion

By Apolinario Villalobos

Being a third world country, the Philippines’ only other resources aside from the natural endowments such minerals, wildlife, forests, marine life, and rich agricultural land, that it can be proud of, are the people – the talented Filipinos. It is a shame that the human resources are treated only as some kind of an exportable “commodity” in the form of labor. There is dignity in labor, but there are more that the Filipinos can do other than work in hospitals, hotels, construction sites and homes in foreign countries. The Filipinos are oozing with talents, but unfortunately, are not supported by the government.

Filipino talents in the fields of invention, literary and music are relegated on the sidelines. Singing contests in village fiestas, TV programs and those organized by private entities bring out world-class singers, but after the announcement of their winning and limited appearance in TV shows, nothing is heard about them. The popular adage is about the need for the Filipino singers to go to other countries to be able to earn recognition that they deserve.

There is the so-called National Institute of Science of Technology (NIST), the government agency that is supposed to be charged with responsibilities on Filipino inventions. It seems that even in the issuance of patent, the agency is lagging. The Filipinos know of inventions only through the media, when resourceful researchers of TV programs are able to scour the countryside for low-profile inventors. Most often, these inventors confess that they have gone to the NIST but outright, they get the feeling of being inadequate due to so many requirements. The standard alibi of the NIST is that they need to check the inventions’ authenticity before they can be recognized, but how long will it take them to do it? Additionally, they also mention the lack of budget!

Also, the inventions are brought to the attention of the consumers only during exhibits which charge high entrance fees to the interested public, and exorbitant charges for inventors who would like to participate. And, to think that these exhibits and shows are supposed to be “sponsored” by the mentioned government agency in cooperation with the inventors’ organization. The NIST should sustain the expenses, as the event is held only once a year. It will not cost the NIST millions of pesos to shoulder the rent for a venue.

The local market is flooded with gadgets from other countries, especially, China, and these are gadgets that can be manufactured locally. So many times, the media expose local inventions that are supposed to curb expenses on electricity, as well as, fuel consumption, even nature-friendly insecticides, and many more. Unfortunately, these inventions are just showcased, waiting for the government support! And, sadly, some of them end up in other countries for mass-production to be brought back to the Philippines as finished products bearing foreign sounding brand names.

Filipino literary artists also suffer from government neglect and utter lack of support. While colleges and universities offer mass communication courses, the graduates are left to fend for themselves after graduation, with most talented writers ending up as clerks in offices. I once talked to the former Director of the National Library of the Philippines, Ms. Nani Cruz, who confided that the institution, for long, has been in dire need of Filipino-authored books. That was more than five years ago. Today, not only is the National Library of the Philippines STILL wanting for the said kind of books but even the bookstores are showing their lack of concern by preferring imported books – best sellers in countries where they come from! These book outlets gladly and proudly announce arrival of foreign authors for book signing!

My suggestion is for the government to expand the scope of NIST’s responsibilities by adding the aspect of permanent showcasing of inventions, be they with issued or pended patent. This can be done by moving the said agency to a big facility complete with equipment for testing and a showroom- a one-stop shop of sort, located in an area accessible to the consumers and patent buyers/manufacturers. The facility should also accommodate those that concern literary and music. It should be a complex that aspiring artists can visit, not only for copyrighting of their works but also for marketing purposes. It should also include audio-video recording facilities. The Copyright office should be based in this center. It should also provide office spaces for organizations that cater to the development of artistic talents of Filipinos. It is suggested that this complex be called “The Philippine Center for the Arts and Sciences”.

If the former President Ferdinand Marcos turned dictator, was able to build hospitals and research institutes for the heart, kidney and the lungs, additional building complex for the Philippine General Hospital, a vast complex that includes Cultural Center of the Philippines, Folk Arts Theater, Philippine International Convention Center, Coconut Palace, and Philippine Trade and Exhibition Center, why can’t the current government build what is being suggested – the Philippine Center for the Arts and Sciences?

If Pnoy Aquino would really want to be remembered, this, he should do. He should stop warbling about “reforms” for there is nothing that needed to be reformed. He has done NOTHING YET! What he meant could be the “eradication” of corruption which has just gone from worse to worst! He even refuses to acknowledge the fact that some of his trusted guys are not “clean”…hinging his support to them on the premise that unless they are proven guilty in court, they are innocent of any guilt. How can they be investigated when he, himself, is insinuating that they are innocent? He should stop talking about reforms because the inadequacies of his administration just add up to neck-deep atrocities already committed by past administrations. If he wants to leave a legacy, it should be tangible enough to be seen and remembered…and this is it, the Philippine Center for the Arts and Sciences.