Kaligayahan…para kay Bing Paragas- Calbone

 

Kaligayahan

(para kay Bing Paragas Calbone)

Ni Apolinario Villalobos

Kaligayahan ang paggising

Sa haplos ng malamig na simoy

Ng ginintuang bukang-liwayway

Hudyat ng bagong araw, bagong buhay.

Kaligayahan ang mga kapitbahay

Na ang mga tahanan ay binubuhay

Ng halakhak ng kasiyahan at ng sigla

Tanda na sila ay punong-puno ng pag-asa.

Kaligayahan ang supling na dumating

May mala-rosas na pisngi, tawa’t ngiti

Na sa iyo’y nagdala ng luha’t kaligayahan –

Damdaming halos wala kang mapagsidlan.

Kaligayahan ang makatulong sa ibang tao

Na hindi mo inaasahang sa iyo ay ibabalik

Dahil ang tanging hangad mo’y maipakita

Na walang katumbas, pagmamahal sa kapwa.

Kaligayahan ang hindi na maghahangad pa

Ng mga bagay na sa buhay na ito’y makakamit

Dahil mas mahalaga ang sa Kanya’y sampalataya –

Maigting at tagos sa puso na dapat nating nadarama!

(Si Bing Paragas-Calbone ay nagtapos ng high school sa

NDTGirls at nangangarap na sana ang NDTC na mahalagang

bahagi ng lunsod ay lalo pang umunlad upang makatulong

sa mga kabataan, at sa harap na rin ng tumitinding mga

pagsubok na dulot ay agam-agam sa mga Pilipino.)

Fleeting Moments of Happiness

Fleeting   Moments   of   Happiness

(for  Glenda Lucero   David)

 

By  Apolinario  Villalobos

 

Life    is   like   a   book –

For  each  page,  flipped   and   browsed

Tells  a  story, a woven tapestry   of   moments

Full  of  color   in shades  of  grief   and  happiness.

 

Life  is  like   a  stream –

Flowing, with  surface  rippled and   agitated

By  a  rock, fallen  leaf, gliding fish, swimming  child

Moments  of  trials, some are  gigantic,  some  are   mild.

 

For   whatever   life   brings –

We   must   thank   the   Lord   with   profuse   gratitude

Endure  the   sharp bitter   taste,   relish  every  drop  of  sweetness

Smile,  laugh,  and  frolic  even  in   its fleeting  moments   of  happiness.