Pilipinas (for 2016 National Heroes’ Day)

Happy National Heroes’ Day!

 

 

PILIPINAS

(sorry…I forgot the composer)

 

ANG BAYAN KONG PILIPINAS

LUPAIN NG GINTO’T BULAKLAK

PAG-IBIG ANG SA KANYANG PALAD

NAG-ALAY NG GANDA’T DILAG

AT SA KANYANG YUMI AT GANDA

GAHAMAN AY NAHALINA

BAYAN KO NILOKO KA

NASADLAK SA DUSA!

 

IBON MANG MAY LAYANG LUMIPAD

KULUNGIN MO AT UMIIYAK

BAYAN PA KAYANG SAKDAL DILAG

ANG DI MAGNASANG MAKAALPAS

PILIPINAS KONG MINUMUTYA

PUGAD NG LUHA KO’T DALITA

AKING ADHIKA MAKITA KANG….

LUMAYA SA DROGA!