Ang Pagpapahalaga sa Kalinisan ng Kapaligiran

Ang Pagpapahalaga sa Kalinisan ng Kapaligiran

Ni Apolinario Villalobos

 

Ang kalusugan ng sangkatauhan ay nakasalalay sa kalinisan ng kapaligiran. Ang kapaligiran ay hindi nangangahulugan lang ng mga nakikita natin sa ibabaw ng lupa subalit pati na rin ang nasa ilalim nito at ang kalawakan.

 

Ang isang mahalagang pangangailangan ng buhay na bahagi ng kapaligiran subalit hindi nakikita ay ang hangin. Dapat langhapin ang hangin dahil sa taglay nitong “oxygen” na kailagan ng ating katawan. Dahil diyan, dapat ay malinis ang hanging ating nalalanghap dahil kung hindi, ang dumi ay hahalo sa dugo na dumadaloy sa buo nating katawan at ang resulta ay iba’t ibang uri ng sakit.

 

Ang tubig sa mundo ay may dalawang direksiyon – ang papunta sa itaas at ang papunta sa ibaba. Ang may paitaas na direksiyon ay ang “vapor” na mula sa lupa, katawan ng mga tao, hayop, at mga halaman. Ang may pababang direksiyon naman ay ang ulan na resulta ng pagdami ng “vapor” sa kalawakan na nakikita sa pormang ulap. Kung ang “vapor” ay nahaluan ng singaw at buga ng mga pagawaan o factories, nagiging lason ito na hahalo sa babagsak na ulan sa kalupaan.

 

Kailangang magtulungan ang mga tao upang mapanatili ang kalinisan sa ating kapaligiran. Ang isa sa madaling gawin ay ang paghinay-hinay sa paggamit ng mga bagay na yari sa plastic. At, upang hindi dumami ang mga bagay na plastic sa basura ay ang pag-recycle ng mga mapapakinabangan pang mga plastic containers at pagdala ng sariling bag o basket kapag namamalengke o maggo-grocery.

 

Kapansin-pansin na marami pang mga LGUs ang hindi nagpapatupad ng mahihigpit na patakaran tungkol sa paggamit ng mga bagay na yari sa plastic. Wala silang problema sa pag-ipon ng mga nakakalat na dumi, dahil kayang walisin. Subalit kapag mga plastic na bagay na ang bumara halimbawa sa mga imburnal, baha ang idudulot nito.

 

Kung nadadanasan natin ngayon ang pagkasira ng kalikasan at ang pabago-bagong panahon na nagdudulot ng mga pinsala tulad ng bagyo, baha, at sobrang tag-tuyot….walang ibang dapat sisihin kundi sangkatauhan din.

 

 

 

 

Surviving in a Harsh Environment

Surviving in a Harsh Environment
By Apolinario Villalobos

For every step that we take, an effort is exerted, and the degree of difficulty in doing such depends on our outlook in life. Those who are positive in their outlook, have less effort for every step they take, while those with apprehensions make strides with heavy steps.

There are many factors that hold us back, such as the lack of self-confidence, people who can’t bear to see others succeed, and the environment. One stimulus that can somehow deter those is the desire to survive for the sake of an ideal, a loved one, or pride. When this happens, one’s adrenalin is pumped up,pushing him to do even what is seem to be impossible, giving substance to the immemorial life’s simple compendium summarized in the reminder : survival of the fittest.However, there are still some who are complacently without desire to improve their lot.

It is important that we employ resourcefulness in all our efforts to survive, but as to what extent of contentment, another issue cannot be disregarded – morality, because while there are some who are satisfied with “just enough”, others want more than they need. The desire to be more affluent than the rest becomes the virus of greed that destroys society, as it breeds exploitation of the weak and humble.

There is no more glaring showcase of this immoral exploitive craving, than in the world of politics that has become synonymous to corruption. In that world, the general norm is how fast a politician and government could amass wealth at the most discreet way.The constituents are haplessly left with the morsels of what are supposed to be theirs.

Stories of corruption are the same anywhere in the world just like survival efforts. Images are similar, too. It is sad that the world we are living in today is far from what the Creator intended it to be. In order to survive, the downtrodden with still enough courage have learned to fight back, resulting to pockets of war, rallies, banditry, or remain lax and just be contented with insignificant favors from corrupt government officials and politicians that need to be paid back making them modern-day slaves of gratitude.