On Unloading of Emotional Burdens

ON UNLOADING OF EMOTIONAL BURDENS

By Apolinario Villalobos

 

Many people are very trustful that they don’t give a hoot as to whose shoulder they cry on every time they have a problem. Worse is the habit of some who cry in public which naturally attracts attention. But still worst are some, whose unburdening of emotions assumes violent countenance!

 

Some friends can be such today- FRIENDLY, but tomorrow, they may become your detractor, so woe to you after unburdening your problems to these unfaithful friends, as they now have a tight grip on your life. Those who cry for attention, get it at the expense of their privacy. In other words, those who unload their problems carelessly realize their mistake belatedly!

 

Another most common way of unloading emotions is by being loud…literally, to the extent of being foul-mouthed. On the lighter side, this may be the safest because aside from keeping your secrets to yourself, you don’t get to hurt or kill others. Still, such expression is bad…for what do you call invectives with plea to high heavens that others be damned?

 

But, what many UNCONSCIOUSLY do is that they are unloading emotional burdens to HIM in private….as they cry out to Him every time they feel pain while having a difficult early morning excretal session in the toilet due to a dysfunctional colon….as they cry out to Him in a urinal while trying to piss but suffer instead, because of gonorrhea…as they invoke His name while letting out a torrent of tears due to a gnawing toothache…as they hiss His name while  knocking at their head due to a skull-breaking migraine…even women who suddenly remembers His name while delivering in pain, shouts it… etc.

 

Finally, it should be observed that, while we CONSCIOUSLY unburden our emotional loads to others and profusely thank them afterwards for providing us a shoulder….ironically, we UNCONSCIOUSLY UNLOAD OUR PAIN TO HIM, WHOM WE FORGET TO THANK AFTERWARDS…THAT IS HOW INGRATE WE ARE!

 

 

 

Sadness

 Sadness

By: Kevin Norbert G. Lopez

 

Sadness

A feeling we must endure;

A state where we’re unsure.

Under the light or the lonely night,

I feel down, giving up without a fight.

No more energy to fill me up!

No more family to fill my cup!

Only birds to hear as they sing.

Sing a song to their loved ones as they spread their wings and present a ring.

I had the same story once,

It crumbled apart as they left.

Not caring nor giving me any heft.

I turned to my left then to my right.

I see no one I know in sight.

How it feels to be alone?

No one to comfort you, not the unknown.

Until sundown I shall await the arrival of a friend or foe.

Losing time, my life at stake

Only I hope, what I reap I do not sow.

My fault was mine,

Alone it was mine to bear and dine!

Alone I shall stand and seek

A friend or foe that I might speak.

Until the end I shall strive

Until the day I will thrive!

No more state where we’re unsure,

No more sadness–a feeling we must endure.

In the name of Love….

In the name of Love…

By Apolinario Villalobos

 

In the name of love…

Kilometric lines of praise can be uttered

Mountains of words can be piled

Tsunamic throbs can be sighed

And stones can come to life.

 

In the name of love…

Chilling nights can simmer with warmth

Swaying leaves can turn to fairies

That dance with delightful grace

And undulate with the breeze.

 

In the name of love…

Even the scrawny twigs can bear flowers

Grass made brown by searing sun

Can turn into cool green, so calm –

Under the sky’s cerulean expanse.

images (5)

 

 

Ang Emotional Maturity o Kaganapan ng Damdamin ng Tao

Ang Emotional Maturity
O Kaganapan ng Damdamin ng Tao
Ni Apolinario Villalobos

Kung ang dunong at isip ay sa utak, ang damdamin naman ay sa puso. Ang damdamin mula sa puso ang nagpapalambot ng kung ano mang matigas na desisyon at pananaw ng isang tao. Ang nabanggit ang magsasabi kung anong klaseng pagkatao mayroon ang isang tao, na kalimitan ay sinasabing mabait, maunawain, mapagmahal, matulungin, atbp. – dahil puso ang pinairal. Subali’t kung ang desisyon ng utak ay pinagmatigasan ng isang tao, ibang pagkatao naman ang ipinapakita niya, subali’t damay pa rin ang puso, kaya may tinatawag kung minsan na “pusong bato” – walang damdamin, matigas. Hindi maaaring paghiwalayin ang tungkulin ng isip at damdamin dahil magkaagapay sila sa lahat ng pagkakataon.

Ang taong normal, na ibig sabihin ay walang diperensiya ang katawan, pag-iisip, at puso, ay may sinusunod na panahon upang marating ang kani-kanilang libel ng kaganapan o maturity. Inaasahang sa pagtuntong sa tamang panahon ng kaganapan, ang isang tao ay matatag na sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay – hindi iyakin, malinaw ang mga desisyon, at malawak ang pang-unawa sa lahat ng bagay at kapwa-tao.

Subalit sa mga pagkakataon na sa murang gulang ay napasabak na sa pagharap sa mga pagsubok ang isang tao, mabilis ang pagkakaroon niya ng kaganapan ng damdamin. Dahil dito, may mga batang laki sa hirap na marunong nang gumawa ng mga malinaw na desisyon at ang damdamin ay umabot na sa libel ng kaganapan, kaya tinaguriang “isip- matanda”. May mga tao ring dahil lumaking spoiled sa magulang, kaya hindi nasanay sa pagharap sa mga pagsubok ay nagkaroon ng malamya o mahinang pagkakatao, kaya tinataguriang “isip-bata” at may “malambot na damdamin”.

Ang isa sa mga pagsubok ng buhay ay ang sitwasyon ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Kahit ang isip nila ay umabot na sa kaganapan, subalit dahil sa hindi mapigilang bugso ng damdamin tuwing maalala ang pamilya, bumibigay ito at humahantong sa pag-iyak, pagkawala ng katinuan ng pag-iisip, at ang pinakamasaklap ay pagpapatiwakal. Ang isa pa ay ang sitwasyon ng isang “spoiled” na taong nag-asawa. Kahit may mga anak na ay nakasandal pa rin sa mga magulang na maya’t maya niyang hinihingan ng payo, dahil hindi siya nasanay na gumawa ng sariling desisyon kaya mahina ang damdamin. Ibig sabihin, kahit nasa hustong gulang na siya ay hindi pa rin siya emotionally- matured.

Kung sa relasyong magkapatid, ang isip ay “nakakatandang kapatid” ng damdamin o emosyon. Sa panahon ng “pagi-emote” ng isang tao, ang isip niya ang magsasabi kung siya ay tama o mali. Ito marahil ang dahilan kung bakit ang utak ng tao ay nasa ulo, bandang itaas ng katawan, at ang pusong nagpapadamdam ay nasa dibdib o kalagitnaan ng katawan…nangangahulugang mas mataas ang utak kaysa puso, kaya dapat lang na umiral kung kailangan. Sa kasamaang palad, may mga pagkakataon ding umiiral ang damdamin na nawawala sa ayos lalo na pagdating sa pag-ibig, na para bang sa magkapatiran, kung saan ang nakababata ay ayaw makinig sa nakatatanda, na umaabot sa “disgrasya” , kaya may tinatawag na mga batang babaeng “disgrasyada” – nabuntis ng wala sa panahon.

Dahil sa magandang dulot ng pag-iral ng isip sa damdamin, ang ginagawa ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa halimbawa, ay iniisip na lang ang kapakanan ng kanilang mga anak na naiwan sa Pilipinas, na siyang dahilan kung bakit sila nagtitiis na mapalayo sa kanila. Sa ganitong paraan, ang anumang panghihina ng damdamin ay natatalo ng isip…isang uri ng ipinilit na maturity ng damdamin.

Sa pangkalahatan, ang mga nakakaapekto sa damdamin ng isang tao upang umabot ito sa kaganapan o maturity ay ang angkin niyang likas na talino, paraan ng magulang sa paghubog sa kanya, nilakhang pamilya, mga kasama sa tahanan, at ang kapaligiran ng nilakhang tahanan o ang komunidad. Ang mga nabanggit na salik o sanhing nabanggit ang makakapagdetermina sa aabuting libel o taas ng kaganapan ng isang tao.

Let Me Write Again

“Let me write again”
By SherryAnna Issa de la Cruz

I used to write (in simplest way I can)
I found it a way in which I express myself
I write to inspire others when I am happy;
I write to speak my deep thoughts especially when I am sad;
even when I don’t have anything to do, I write to keep myself busy
…time passed! I can’t exactly bring to mind why I stopped writing
But now, I want to write again!
Let me express the inmost part of me which I think I should
I know I have to, before this unexpressed feeling will ruin me!

Emotional Blackmail and Sincere Sharing

Emotional Blackmail and Sincere Sharing
By Apolinario Villalobos

Ever wonder why some people find it hard to confide their real feeling and situation or what they do? It is alleged that the reason is their fear that others will not understand them anyway, or that, they will just be ridiculed. On the other hand, I thought that these people are just secretive and selfish, until I experienced it myself.

The strange-sounding “emotional blackmail” was blatantly said to me by no less than a person who I thought was with me always. One day, when I told her what transpired when I was with my friends in a depressed area, she told me pointblank that I was blackmailing her emotionally. At first, I did not comprehend what she meant, until I consulted a friend. He told me that the person close to me must be presuming that I was giving her reasons to help me financially in my advocacy. In other words, I was soliciting her financial sympathy. That was how she, perhaps, understood my intention, although, there was nothing to it but just to share for her to know, as I thought she was close to me.

From then on, I became wary about sharing with others, significant incidents every time I visit my friends in slums. It came to a point that despite pressures by some friends on me to divulge what I really do every time I take the road to do my random sharing, not much is shared in my blogs. It is enough to let trusted friends know that I have shared with the less unfortunate whatever excess I have in my pocket and what others contribute.

My intention in sharing my experiences is purely to inspire. I do not want to make viewers think that their emotions are being pinched. Unfortunate people are not only found in the Philippines or Manila for that matter, but anywhere in the world. I just want to let viewers know that all they need to do is open their eyes and look around wherever they are, for fellow men who need help in any way. However, for some select followers of my blogs and who I know to be on the same plane with me, I do not hesitate to expound on my advocacy. As I could feel their sincerity, I allow them to have a glimpse of what I do, as I answer their queries through discreet messages.

I must admit, though, that strangers but considered “fb friends” and “blog followers” are sending tokens of charity or directly involve themselves in what I do. For instance, a Belgian follower in one of my sites sent euro for the sidewalk kids of Avenida; a couple in Cebu sent help for a family in Baseco Compound; an elderly couple adopted a former teen-aged prostitute I met in Avenida, and sent her to school; a Filipina in the States sends books; another Filipina still in the States sent her long-kept peso saved from a previous vacation in the Philippines; a retired couple regularly shares interest earned by their money in the bank to help me with my expenses; and a balikbayan couple spent for the bus fares and allowances of three families who went home to Tacloban. These are just some of the angelic acts that helped many unfortunate souls. Those friends learned about the needs from what I shared through blogs. Unfortunately, some still have the temerity to ridicule my effort knowing that I have limited financial capability which I must honestly admit. Their view is that, I am not supposed to be doing all those things because I cannot do them on my own. What they do not know is that, in the beginning, I only relied on what I had, and that is how I made the ball start to roll…. successfully.

It is interesting to note that some people cannot understand what “random sharing or charity” means…that it is about unplanned, on-the-spot sharing of what is available and affordable, without declaring the identity of the giver, and without the selfie-shots of the cellphone camera, recording all those acts… and, that it is about blending with the people being helped to the extent of partaking of their meals as necessary, or sleeping with them on the sidewalk.

At the end, I just console myself with the thought that I am not alone in this kind of sharing advocacy. I see young evangelists who visit depressed areas to share the Good News from the Bible, and with only a few pesos in their pocket for fare back home. I learned that some of them make do with Skyflakes biscuit to stave off hunger while snaking their way through muddy side streets and alleys.

But, what touched me most was when a scavenger shared with me a partly spoiled pineapple that he painstakingly peeled and delicately sliced to get rid of the spoiled portion. To show my appreciation, I bought four pieces of Skyflakes biscuits – two for each of us to go with the foraged pineapple.

To keep me going, I just keep on telling myself that if others can do it, I can do it, too…share what is affordable. And, that for me is what I call simple but sincere sharing…that we need not be rich to let others feel how we care for them. Most importantly, sharing such experiences with others does not necessarily mean that their help is being solicited, but is just meant to inspire them to do the same for others near or around them, if they have the time and a extra coins in their pocket. What I am doing is letting them know that they need not walk or look far to find people who need help.

FEARS

FEARS
By Apolinario Villalobos

The vastness of science of Psychology is such that it has practically covered all facets of man’s emotion. The science has tried to uncover the unexplained feelings which were generally classified before only as contrasting manifestations. The most popular among the subjects for discussion within the scope of Psychology are the phobias or fears of man. It is interesting to note however, that the “phobia” as a scientific term was used only since 1801.

Here are some of the common phobias to help you identify which apply to yours:

Acerophobia -sourness
Ailourophobia -cats
Akousticophobia -sound
Algophobia -pain
Altophobia -heights
Amatophobia -dust
Ancraophobia -wind
Androphobia -men
Anginophobia -narrowness
Anthropophobia -human beings
Antlophobia -flood
Apiphobia -bees
Arachnophobia -spiders
Astraphobia -lightning
Atelophobia -imperfection
Baciliphobia -microbes
Barophobia -gravitiy
Bathophobia -depth
Batophobia -walking
Batrachophobia -reptiles
Balonephobia -needles
Bibliophobia -books
Brontophobia -thunder
Carcinophobia -cancer
Cardiophobia -heart condition
Cheimatophobia -cold
Chaetophobia -hair
Chionophobia -snow
Chromophobia -color
Claustrophobia -enclosed places
Clinophobia -going to bed
Coprophobia -feces (human waste)
Cryophobia -frost, ice
Crystallophobia -crystals
Cynophobia -dogs
Demophobia -crowds
Demonophobia -demons
Dendrophobia -trees
Dikephobia -justice
Eisotrophobia -mirrors
Elektrophobia -electricity
Eleutherophobia -freedom
Enetephobia -pins
Entomophobia -insects
Eremitophobia -solitude, loneliness
Ergophobia -work
Gametophobia -marriage
Genophobia -sex
Graphophobia -writing
Gymnophobia -nudity
Gynophobia -women
Hedonophobia -pleasure
Hematophobia -blood
Hydrophobia -water (used also in rabies)
Hypeglaphobia -responsibility
Hypnophobia -sleep
Hypsophobia -high place
Ideophobia -ideas
Kakorraphiaphobia -failure
Katagelophobia -ridicule
Kinesophobia -motion
Koniphobia -dust
Logophobia -words
Metallophobia -metals
Musicophobia -music
Mysophobia -dirt
Necrophobia -corpses
Nelophobia -glass
Neophobia -anything new
Nephophobia -clouds
Nosophobia -disease
Nyctophobia -darkness
Ochophobia -vehicles
Odontophobia -teeth
Oikophobia -home
Olfactophobia -smell
Oneitrophobia -dreams
Ophiophobia -snakes
Ornithophobia -birds
Ouranophobia -heaven
Panphobia -everything
Parthenophobia -young girls
Pediculophobia -lice
Peniaphobia -poverty
Pharmacophobia -drugs
Phasmophobia -ghosts
Phonophobia -speaking aloud
Photophobia -strong light
Pogonophobia -beards
Pteronophobia -feathers
Satanophobia -satan
Sciophobia -shadows
Selaphobia -flashes
Siderophobia -stars
Sitophobia -food
Spermophobia -germs
Stygiophobia -hell
Tachophobia -speed
Teratophobia -monsters
Thaasophobia -sitting idle
Thalassophobia -sea
Thanatophobia -death
Thermophobia -heat
Tocophobia -childbirth
Toxiphobia -poison
Traumatophobia -wound or injury
Tremophobia -trembling
Trypanophobia -inoculation
Zoophobia -animals

Anglophobia -England or things English
Gallophobia -France or anything French
Germanophobia -Germany or anything German
Negrophobia -Negroes
Russophobia -Russia or anything Russian
Sinophobia -China or anything Chinese
Xenophobia or
zenophobia -foreigner

Ang Katagang “Sorry” ay may Dalawang Kahulugan- pakikiramay at pagtanggap ng kasalanan

Ang Katagang “Sorry”
ay may dalawang Kahulugan –
pakikiramay at pagtanggap ng kasalanan
Ni Apolinario Villalobos

Kapag sinabi ng isang tao na “I am sorry”, ibig sabihin ay nasa sitwasyon siyang “sorrowful”, o sa Pilipino ay “kalungkutan”. Nangangahulugang siya ay nagsi-“sympathize” o “nakikiramay” sa taong nakadanas ng trahedya. Kaya sa pakikiramay ay pwedeng sabihing, “nalalungkot ako sa nangyari sa iyo”. Sa Ingles naman ay, “I am sorry that it happened to you”.

Ang isa pang kahulugan ng salitang nabanggit ay pag-amin ng kasalanan, pero may kaakibat na magandang kahulugan kung dudugtungan sa Ingles ng “…..it will never happen again”. Sa Pilipino naman ay, “….hindi na ito mauulit”.

Batay sa nabanggit ko, sana ay ginawa na lang ni Pnoy ang nasa unang nabanggit na paragraph. Para safe siya, pwede niyang paunahan ang kanyang sasabihin sa Ingles na “I am sorry”, at dugtungan ito ng Pilipino na, “…..talagang, nalulungkot ako sa trahedyang nangyari sa 44 na SAF commandos sa Mamasapano…..kaya nakikiramay ako sa mga naulila”. Tapos na sana ang kulitan na siya ay dapat mag-sorry. Nasabi na sana niya, pero pakikiramay ang dating, hindi pakita ng “guilt” o pag-amin ng kasalanan! Pero kahit pakikiramay ay wala yata sa bokabularyo ni Pnoy….nakakalungkot talaga!…and, I am so sorry for that!!!!

Ang nasa pangalawang paragraph naman ay talagang imposibleng masasabi ni Pnoy, dahil ang “pag-sorry dito ay dapat dugtungan ng “….hindi na ito mauulit”, na malabong mangyari. Batay sa maikling kasaysayan ng kanyang administrasyon, ni isang kapalpakan ay wala pa kasi siyang sinosorihan….kaya, sori na lang ang mga Pinoy!

Sa mga bomoto sa kanya, it is too late to say, “ I am so sorry, I did it”. Kaya ngayon, lahat ng mga Pilipino ay malungkot at nagsisisi na lang. Talagang ang pagsisisi ay palaging nasa huli!

In the name of love….

In the name of Love…
By Apolinario Villalobos

In the name of love…
Kilometric lines of praise can be uttered
Mountains of words can be piled
Tsunamic throbs can be sighed
And stones can come to life.

In the name of love…
Chilling nights can simmer with warmth
Swaying leaves can turn to fairies
That dance with delightful grace
And undulate with the breeze.

In the name of love…
Even the scrawny twigs can bear flowers
Grass made brown by searing sun
Can turn into cool green, so calm –
Under the sky’s cerulean expanse.

The Unconditional Love of Jean

The Unconditional Love of Jean

By Apolinario Villalobos

She’s a young Cebuana, got a pretty face and brains that brought her success in business ventures. But her greatest plus is her heart that can love without condition.

Her fate got tangled with a guy who tried to put together his shattered life after a series of unsuccessful relationships. At the time of their encounter, the guy was at the verge of despair and with his wits almost gone. They struck some kind of mutual understanding that did not dwell on conditions because the guy was honest enough to admit his past relationships with two other women. They were gifted with a beautiful love child whom they pampered with love.

But just like the rest of love stories, theirs was also shrouded with tragedy. The guy did not know that a cancer was developing in his pancreas. Only when he could no longer take the excruciating pain despite the operation of his gall bladder to remove the stones, did he give his consent to undergo a more thorough check up, after which he was told that he got the big “C”, and on its stage 4, yet! The news devastated him emotionally as he was determined to enjoy life more, especially, with the coming of a beautiful daughter.

The heartbreaking news did not deter Jean from loving the guy more, as she knew that, that was the time the guy needed her most. She endured his flare ups, as expected due to his desperate situation. With the help of the guy’s former classmate, she took care of him without a bit of complaint. The guy was brought to the hospital regularly until his physician decided to let him stay at home for good where he would just be visited for check- ups, short of saying that his case was hopeless.

His physical condition was alarmingly deteriorating. At this point, Jean helped him get in touch with his eldest daughter by his first wife, and who did not waste time to be at his father’s bedside. She also brought along her own family. As expected, emotions were poured out as the father and daughter recalled the days when she was just a child growing up in his care while her mother was working abroad. Next to arrive was his daughter by his second wife, and whom the eldest daughter welcomed like a long lost sister. Jean welcomed her, too, as if she was her own daughter.

Jean, the third woman in the guy’s life, stayed on the sideline to give way to the guy’s eldest daughter and the newly-arrived one, as they expressed their gratitude to their long lost father by giving their share of care. Jean could not show how emotionally touched she was because it might affect the guy who was fighting for his life. All she could do was cuddle her daughter far from their sight and cry her heart out.

The eldest daughter worked hard to reconnect her father with her mother and siblings in Baguio. Her “mission”, the almost impossible long distanced reconciliation was made replete with emotion. Through his eldest daughter, the guy also asked forgiveness from those whom he hurt in one way or another. Extreme Unction was given to him…and just before the onset of Christmas 2014, he finally closed his eyes for good.

After the guy’s remains were cremated, it was decided that his ashes would be brought back to his birthplace in central Mindanao. From Cebu, and with a van, Jean and her stepdaughter took an interisland ferry for Mindanao, a grueling travel considering that they had with them a less than three year old girl, and also the eldest daughter’s family consisting of her husband and three children. Upon arriving in the port of Dapitan, Zamboanga del Sur, they undertook the long journey towards the guy’s birthplace in Sultan Kudarat, central Mindanao, in a van that they drove alternately for a long and tedious journey.

On the day of interment, during the Mass, the daughter made a testimony on the sacrifices of Jean, referring to her and her child as her “extended family”. The family and friends of the guy were overwhelmingly touched and Jean was welcomed with warm embrace by them without any “condition”, as well…making her “officially” part of them.

The story of Jean is one about reaping what has been sowed. Her unconditional love to the guy was reciprocated with unconditional love, too, by his family and friends…proof that the parable in the Bible is true and can happen in real life, today.

The guy was my classmate in high school and a close relative. Jean is almost forty and the guy just turned sixty.