Ang Pulitika bilang Balakid o Harang sa Pag-usad o Pag-asenso ng Bansa

ANG PULITIKA BILANG BALAKID O HARANG SA PAG-USAD O PAG-ASENSO NG BANSA

NI Apolinario Villalobos

 

PULITIKA ANG PINAKAMALAKING BALAKID O OBSTACLE KAYA HINDI MAKAUSAD TUNGO SA KAUNLARAN ANG PILIPINAS SA KABUUHAN NITO, DAHIL KASAMA SA NAHAHARANGAN ANG MGA LALAWIGAN, LUNSOD, BAYAN AT BARANGAY.

 

MGA HALIMBAWA:

 

  • PAGKATAPOS NG ELEKSIYON, KAHIT MAGAGANDA ANG PROYEKTO NG NATALONG BARANGAY CHAIRMAN, MAYOR, O GOVERNOR, IPAPASIRA ITO UPANG MAPALITAN NG BAGONG NAHALAL NA OPISYAL. PAPALITAN ANG KULAY SCHEME NG ADMINISTRATION AT GAGAWA NG BAGONG SLOGAN.

 

  • NAKATATAK ANG SLOGAN NG LOCAL OFFICIAL PATI PICTURE SA MGA FORMS NG OPISINA KAYA KAPAG MAY NAUPONG BAGONG OPISYAL LAHAT NG MGA FORMS AY PAPALITAN….MALAKING GASTOS!

 

  • ANG MGA NANALONG MAGKAKALABAN SA PULITIKA AY HINDI NAGTUTULUNGAN KAHIT PAREHONG KAGAWAD. HINDI LALAPIT ANG KALABANG KONTRA-PARTIDO NA MAYOR SA GOVERNOR O CONGRESSMAN.

 

  • HINDI TUTULUNGAN SA BUDGET NG CONGRESSMAN ANG KONTRA-PARTIDONG MAYOR O GOVERNOR.

 

  • HINDI MAKIKIPAGTULUNGAN ANG TAONG-BAYAN SA NAKAUPONG BARANGAY CHAIRMAN O MAYOR DAHIL KALABAN NILA SA PULITIKA.

 

  • HINDI TUTULUNGAN NG BARANGAY CHAIRMAN, MAYOR O GOVERNOR ANG MGA CONSTITUENTS NA NABISTO NILANG HINDI BOMOTO SA KANILA.

 

  • KAPAG TODO-TODO ANG KAMALASAN NG NANALONG OPISYAL, MGA BALA MULA SA BARIL NG MGA BAYARANG  “RIDING-IN-TANDEM” ANG AABUTIN NILA!