Wrong Judgment Call, pero walang kasalanan daw si Pnoy…sabi ni de Lima ng DOJ

Wrong Judgment Call, pero walang kasalanan daw si Pnoy
….sabi ni de Lima ng DOJ
Ni Apolinario Villalobos

Ano ba, ate Leila?…wrong ang judgment call ni Pnoy pero sasabihin mong walang kasalanan? Wrong na nga, pero walang kasalanan? Ano yon?….nahihilo na rin yata ang magaling na kalihim ng “Hustisya”. Hindi ba dahil mali ang desisyon ni Pnoy, kaya nagkaroon ng masaker….kaya dapat lang sabihing siya ay may kasalanan? Magtiwala ba naman siya sa isang suspendidong tao na malabo pa sa tubig-pusali ang kredibilidad! ANG KASALANAN NI PNOY AY RESULTA NG KANYANG PAGKAKAMALI SA PAGGAWA NG DESISYON!…..ganoon lang kasimple ang analysis – dahil mali, may kasalanan. Hindi na kailangang maging abogado, mag-Masters, mag-Doctorate o magtapos sa kung anong mga unibersidad pa upang maisip ito. Ang desisyon ni Pnoy ay galing sa sarili niyang utak, hindi sa ibang tao, kaya hindi sana siya nagtuturo pa ng iisang tao, habang nag-aabsuwelto naman ng kanyang best friend.

Wala daw “chain of command” ang PNP sabi pa ni de Lima, dahil pang-military lang ito at ang PNP ay ahensiyang sibilyan. Ilang mga respetadong tao na ang nagsabi na ang chain of command ay kapareho lang ng “flow of responsibility” na malinaw na pinapakita ng isang organizational flow chart ng lahat ng mga ahensiya o kumpanya. Malinaw na kinausap ni Pnoy si Purisima at Napeῆas, prerogative man niya man ito na sinasabi ng iba, dapat ay panagutan niya (Pnoy) kung ano ang resulta. Bakit pinipilit ni de Lima na maging “literal”, makadulot lang siya ng kalituhan? Dapat tumigil na siya sa kanyang trying hard na approach upang magpakita ng “galing” kuno.

Ang dapat gawin ni de Lima ay payuhan si Pnoy na bigkasin naman nito nang malinaw ang pangalan ni Purisima na isa sa mga may kasalanan din, tuwing magbukas siya ng mga bibig upang magsalita tungkol sa Mamasapano masaker, hindi yong si Napeῆas na lang palagi. Hindi naman tanga ang mga Pilipino upang hindi maunawaan ang mga nangyari dahil sa dami ng mga katotohanang lumulutang, salamat sa media.

Ang mali ni de Lima ay ang panggatong niya sa isyu. Tumahimik na lang sana siya, pero atat yata sa media mileage, kaya halos hindi ina-analyze ang mga sinasabi. Pinipilit na nga ng mga Pilipinong kahit papaano ay unawain si Pnoy sa ugali nito na hindi marunong mag-sorry, nanggatong na naman siya kaya lumaki na naman ang naglalagablab na galit ng mga pilit nilang lokohing mga tao. Nagdrama pa ang Malakanyang upang maawa ang mga Pilipino kay Pnoy – may sakit daw ito….wow namang strategy yan – hindi nakuha sa panloloko ang mga Pilipino, kaya dinaan nila sa kurot sa puso!!!

Making the Right Choices in Life

Making the Right Choices in Life

By Apolinario Villalobos

 

The universe is balanced by two major forces, the positive and the negative, so is our planet earth which maintains its balance on its axis with the help of the north and south magnetic forces, aside from the one emanating from the sun. In a more specific situation, our life is also being influenced by two “forces”, the negative and the positive. But unlike the universe and the planet earth which need the equal amount of forces for the needed equilibrium, our life needs the positive more than the negative to give it serenity. Making the right choice makes a lot of difference to make our life worth living.

 

The forces that influence our lives, be they negative or positive come from many sources – from the people around us and our environment in general. Most often, the easiest option usually gives negative result. On the other hand, the one with positive result entails difficulties, hence, becomes the last option. That is why, we often hear remarks like, “you have to sweat that much to get it” or “it is not that easy to get what you want”, etc.

 

Nobody is free from the difficulty of making choices.  A freshman in college makes a difficult decision which among the long list of courses to take. A woman makes a crucial choice who among her suitors to give her nod. For the man, either to go for intelligent one or the beautiful. For the couple, how many offspring to have.  For a single guy, which investment – a car or house and lot. Still for the woman, career or being hitched to the loved one for life who is in a hurry to settle down. The decision for the right choice is often influenced by the family and friends, based on the prevailing situation, citing necessity as the reason.

 

It is the necessity of getting second opinions that makes the presence of consultants a must both in private and government entities, more so with professions. Even the highest official of the land has his own clique of consultants. The act of priests in confessing to their colleagues is a display of consultation which is necessary, and what Pope Francis did lately, confessing to a priest, caught his followers by surprise, though, it has a tinge of humility. Physicians are known to consult their colleagues for second opinions on difficult assessment of cases before they finally make the right verdict for their patients. Some lawyers are also known to do the same – consult colleagues for difficult cases. Teachers also consult co-teachers about their decision on problem students.

 

Finally, some friends swear to enlightenments they receive after consulting Him.