Kaning Tutong at Kape ( Burnt Rice and Coffee)

*Kaning  tutong  at  kape…

(Burnt rice and coffee)

 

Ni Apolinario Villalobos

 

Kaning tutong, pilit kinakayod

Sasabawan ng mainit na kape

Nang  maski paano’y lumambot-

Biyayang maituturing ng  iba

Upang maipanlaman sa sikmura

At mapawi ang gutom sa umaga.

 

(Burnt  rice at the bottom of the pot

All it needs is coffee to soften it a bit

For  the poor,  a  blessing  from  heaven

Enough  to  fill  a  grumbling,  aching  tummy

That  for  days,  trembled  with  pain, agony

Blissful  breakfast,  to  last the whole day.)

 

(*Filipino language)