Ang Dahil kung bakit Pinagpapatay ang mga Kristiyano sa Japan noong Unang Panahon – tsismis!

Ang Dahilan kung bakit PInagpapatay

ang mga Kristiyano sa Japan noong Unang Panahon – tsismis!

Ni Apolinario Villalobos

Noong panahon ng mga Kastila, ang mga misyonaryo nilang dinala sa Pilipinas ay nakarating sa Japan. Maganda ang relasyon nga mga Jesuits at Dominicans sa mga namumuno sa Japan, lalo pa at masigla din ang pakikipagkalakalan ng mga Hapon sa mga galleon na dumadayo sa kanila. Hindi pinapansin noon ang pagdami ng mga Kastila sa Japan, lalo na ng mga misyonaryo.

Subalit, minsan ay nagyabang ang isang piloto ng galleon na San Felipe sa pagkuwento tungkol sa kung paanong lumawak ang mga nasasakupan ng mga Kastila sabay pakita pa ng mapa. Ang paraan ng mga Kastila na pinagyabang niya ay ang pagpapadala muna ng mga misyonaryo upang mang-convert ng mga tao. Kapag dumami na ang mga converts ay saka darating ang mga sundalo, kaya walang kahirap-hirap ang ginagawa nilang pananakop. Nakarating ang kwento sa mga lider ng Japan na nabahala, lalo pa at napansin nila ang pagdami nga ng mga misyonaryo sa kanilang bansa. May mga ordinaryong sibilyang Kastila rin pero ang pagkaalam nila ay interasado lamang ang mga ito sa pangangalakal.

Ang sumunod na pangyayari ay ang pagpapalayas o  pagpatay ng mga misyonaryong Kastila. Ang mga Kristiyano naman ay pinagpapatay, at isa sa mga ito na naging santo, ay ang Tsinoy na si San Lorenzo Ruiz.