Ang Tubig at Hangin

Ang Tubig at Hangin

Ni Apolinario Villalobos

 

Ang tubig at hangin –

Bahagi ng buhay kung sila ay ituring.

 

Sa tubig ng sinapupunan nakalutang

Ang binhi ng buhay na sumisibol pa lamang

Na sa mundong lalabasa’y walang kamuwang-muwang.

 

Gaya ng tubig, ang hangi’y buhay din,

Nagpapatibok sa puso, nagpapapintig;

Ang sibol, nakapikit man, ito ay nakakarinig

Na animo  ay naghahanda na, paglabas niya sa daigdig.

 

Hangin ang unang malalanghap niya

Sa takdang panahong siya’y isinilang na,

At, sa kaguluhan ng mundo

Imumulat ang mga mata –

Kasabay ng malakas niyang pag-uha.

 

Sa tigang na lupa, ang tubig ay buhay

Ito’y ulang bumabagsak mula sa kalawakan

Subali’t kapag lumabis na’t hindi mapigilan

Nagiging baha, pumipinsala sa sangkatauhan

Ganoon din ang hangin na dulot ay ginhawa

Basta ang ihip, huwag lang magbago ng timpla.

 

Baha at bagyo

Dulot ng tubig at hangin sa mundo

Hindi masawata

Kaya dulot ay matinding pinsala

Subali’t sana, kahit papaano’y maiibsan

Kung napangalagaan natin ang kalikasan –

Na ating inalipusta nang walang pakundangan!

 

 

Note:

Sibol – fertilized egg of the woman

Sinapupunan – womb

Kamuwang-muwang (kamuwangan) – knowledge

Pintig – pulse

Tigang – dry

Inalipusta – abused

 

Ang Tubig at Hangin

Ang Tubig at Hangin

Ni Apolinario Villalobos

Ang tubig at hangin –

Bahagi ng buhay kung sila ay ituring.

Sa tubig ng sinapupunan nakalutang

Ang binhi ng buhay na sumisibol pa lamang

Na sa mundong lalabasa’y walang kamuwang-muwang.

Gaya ng tubig, ang hangi’y buhay din,

Nagpapatibok sa puso, nagpapapintig;

Ang sibol, nakapikit man, ito ay nakakarinig

Na animo  ay naghahanda na, paglabas niya sa daigdig.

Hangin ang unang malalanghap niya

Sa takdang panahong siya’y isinilang na,

At, sa kaguluhan ng mundo

Imumulat ang mga mata

Kasabay ng malakas niyang pag-uha.

Sa tigang na lupa, ang tubig ay buhay

Ito’y ulang bumabagsak mula sa kalawakan

Subali’t kapag lumabis na’t hindi mapigilan

Nagiging baha, pumipinsala sa sangkatauhan

Ganoon din ang hangin na dulot ay ginhawa

Basta ang ihip, huwag lang magbago ng timpla.

Baha at bagyo

Dulot ng tubig at hangin sa mundo

Hindi masawata

Kaya dulot ay matinding pinsala

Subali’t sana, kahit papaano’y maiibsan

Kung napangalagaan natin ang kalikasan

Na ating inalipusta nang ganon na lamang!

Ang Paghihirap ni Inang Kalikasan

Ang Paghihirap ni Inang Kalikasan
Ni Apolinario Villalobos

Sa kanyang sinapupunanun ang pintig ng buhay ay nalinang,
Nagkaroon ng iba’t ibang anyo – hugis, kulay at mga katangian,
Na nagdulot ng paghihirap niya sa halip na maging kayamanan.

Dumami ang tao, isang anyo ng buhay
May malawak na pag-iisip, siya’y matalino
Ang masaklap nga lang, siya’y naging gahaman
Pagkagahamang nagpahamak sa buongsangkatauhan!

Dahil sa pagnanais niyang lahat na lang ay kanyang makamtan
Hindi alintana kung sino at ano ang mapapahamak, masagasaan
Kaya’t walang patid kung siya ay humataw ng mga pagkamkam!

Biyayang likas ay hindi niya inalagaan
Nasalaula’t nasira dahil sa kanyang kaburaraan
Di man lang niya naisip na itong pagkakamali
Ay di maiwawasto, tumiwarik man siya sa pagsisisi!

Mga kagubatang nakalbo na, mga palanas na wala man lan gpuno,
Mga dalampasigan na dati’y kay igayang lakaran, ngayo’y itim na,
At ang inuugoy ng matamlay na alon- mga umaalingasaw na basura!

Hanging kaysarap langhapin, naging lason
Ulan na inaasam-asam, ngayon ay hindi na mainom
Mga bukal na bumulwak ng tubig, malamig at matamis
Wala na sila, natuyo pati na ang mga dinadaluyang batis.

Hanggang kaylan matututo ang tao, isip ay mabuksan upang magbago?
Hanggang kaylan tatagal, paghihingalo’t paghihirap ng Inang Kalikasan?
Makakaya pa kaya ng tao na ito ay tuluyang mapigil o di kaya’ymaibsan?

The Slow Death of Mother Nature

The Slow Death of Mother Nature

By: Apolinario B. Villalobos

            Ever wonder why Mother Nature seems to be losing her balance lately?  It’s because of indifference and greed of most of the world’s denizens. Actually, one need not take a second look at what are happening around to understand what the question asks.

We are destroying the very womb that conceived the molecule from which man emanated. Although religion and pure science differs tremendously as to how man and where man originated, it boils down to one source – Mother Nature.  It is unfortunate that in time, as man further developed his knowledge on life in general, greed is not far behind, bred by the unquenchable need for survival.

Mother Nature is the essence of life.  She is the thread that weaves the earth together into an immense globe of life. We all live because of a system which science dubbed symbiotic relationship.  It is a system that works by inter-living or in the layman’s language – giving and taking.  All creatures accommodate each other in a way that everyone  becomes dependent to each other. The system is also like that of a clock that functions properly if all parts are likewise functioning accordingly.  A breakdown of one part causes the breakdown of the clock as a whole. In other words, there is some kind of mutual responsibility that holds the whole system together. And within that responsibility is Mother Nature. We are all part of Mother Nature’s ecological system.

We cannot afford to break the very thread of system that sustains life on earth.  It is suicide. But despite warnings by concerned groups about the imminent danger of our actions in general that slowly destroy Mother Nature, we have become oblivious even to the resulting catastrophes: flood, soil erosion, fishkill, diseases, etc.

Alas! Progress has given a prescription of slow death to the already ailing Mother Nature. Factories along rivers and the coast wantonly spill their wastes to these geographic arteries aside from belching their carbon dioxide into the atmosphere. Housing developers who are in need of gravel and sand indiscriminately mine rivers for these,  causing the erosion of their banks. Garbage haulers dump their collections in landfills without safety measures causing seepage to underground sources of drinking water. Production of transportation is uncontrolled necessitating usage of more fossil fuel that worsens the already polluted state of the air that we breath. The ocean has become a vast dumping ground of toxic waste products.

What can a handful of environmentalist groups do?  They have practically become a voice in the wilderness so to speak, in their fight against corporations involved in the passionate destruction of Mother Nature. Some towns and cities declared their territories to be plastic – free. Fine. But why are the rest having second thought in following suit? Is it because big politicians protect the interest of plastic factory owners in their turf? Why can’t the national agency concerned in the preservation of forests put a stop to wanton destruction of the remaining vegetated mountains? Is it because big politicians themselves are involved in the logging industry? Why can’t the same national agency put a stop to unscrupulous mining activities that result to landslides? Is it because of the wads of bills that greased the palms of the people who administer this agency?

Regrets always come at the end. And, with what is happening around us, no amount of regret  can put a stop to the slow death of Mother Nature.