Ang Maging Bakwet (Tula with photos)

Ang Maging *Bakwet

Ni Apolinario Villalobos

 

Ang maging bakwet ay mahirap, iba’y hindi yan alam

Buhay ay walang direksyon at sikmura ay  kumakalam

Animo mga hayop na sa kwadra ay pilit pinagkakasya

Ganitong tanawin, sa evacuation centers ay makikita.

 

Animo mga preso na sa pagkuha ng pagkain ay nakapila

Dala’y plastic na pinggan, mangkok, kung minsan ay lata

May mapaglagyan lang ng pagkaing kung iabot ay padabog –

Kung minsan, dahil sa pagod ng volunteer, pati isip ay sabog.

 

May nilalagay na mga kubetang ilang oras lang ay puno na

Kaya’t kawawa, ibang tagaktak ang pawis sa peligrong dama

Hindi alam kung saan magparaos, dahil wala man lang puno

Kaya’t ang ginagawa, kandangiwi ang mukha sa pagtalungko.

 

May mga dumadating, mga concerned daw, bitbit nama’y camera

Yon pala mga larawang “kawawa” ang dating, gustong makuha

Maibalita na sila’y nakarating sa evacuation center, may naiiyak-

Mga mapagkunwaring “maawain”, mga hangal, dapat mabuldyak!

 

Ang masakit, mga relief goods na handa na sanang  ipamudmod

Subali’t dahil wala pa si presidente o secretary, ito muna’y na-hold

Kaya’t sa ilalim ng masanting na init ng araw, lahat ay nagsitiyaga

Makakuha lang ilang pirasong noodles, bigas, tuyo, pati na delata.

 

Animo mga hayop, kung sila’y ituring sa mga masikip na bakwetan

Mga expired na pagkain, sa kanila kung ibigay, walang pakundangan

At tulad ng inaasahan, gobyernong lokal at ang ahensiyang **DSW

Nagtuturuan kung sino ang may sala, sino sa kanila ang pasimuno.

 

Pareho lang ang buhay saan mang bakwetan, saan man sa bansa

Maging sa Luzon, Visayas, o Mindanao, mga bakwet ay kaawa-awa

Ginagamit ng mga pulitiko, maski ibang grupong sabi ay relihiyoso

Mga taong ganid sa katanyagan, maitim ang budhi, walang modo!

 

(*evacuee, **Department of Social Welfare)

 

 

The Agony of Mother Nature

The Agony of Mother Nature

By Apolinario Villalobos

 

Her  womb brought  forth  life of many sorts

On top of the list is man – wise, clever, shrewd

A creature so sharp, with ego that knows no bound

He, whose selfishness buoyed him up from the ground.

 

At  the start, his simple desire brought him food

Also, skins and leaves to cover his bare fragile frame

Then, his carnal yearnings brought him abundant broods

Who later inhabited  vast lands – plains, valleys, and woods.

 

Man’s desire has no end,  never  satisfied, not a bit

He not only breached,  what to others are sacred realms

Unmindful  and blind to  what will be the  consequence –

Even daring to break  Mother Nature’s idyllic, blissful silence.

 

Greed drove man to scalp mountains of  their  trapping –

Verdant and lush forests felled by  indiscriminate burning

Reverberating  screams of chainsaws  fill nooks and crevices

Drowning panicky bird calls  and  their  desperate screeches.

 

 

Immaculate white and sandy beaches strewn with shells

Though, still practically  fringe  undiscovered islands and coves

May no longer be what they are now,  as found  by those lucky

For their days are numbered   just like the rest, now drowned in misery.

 

Islands pockmarked with diggings for much-coveted  minerals

Pitifully barf residue to rivers, lakes, coves, even gurgling springs

While man grins his widest for the cash, illicitly and cruelly gained

Mother Nature just cringe in agony,  abused,  that for long she pained.

 

The air that man breaths for whiffs of comfort, relief, and dear life –

Now has become a mist of poison, the scourge of his irresponsibility

For bringing forth metallic contraptions belching toxin just everywhere

And even break auditory succor, shaking the world with so much clatter.

 

With Mother Nature in agony –

man is left…alone,

 to determine his destiny!

The Agony of Mother Nature

The Agony of Mother Nature

By Apolinario Villalobos

 

Her  womb brought  forth  life of many sorts

On top of the list is man – wise, clever, shrewd

A creature so sharp, with ego that knows no bound

He, whose selfishness buoyed him up from the ground.

 

At  the start, his simple desire brought him food

Also, skins and leaves to cover his bare fragile frame

Then, his carnal yearnings brought him abundant broods

Who later inhabited  vast lands – plains, valleys, and woods.

 

Man’s desire has no end,  never  satisfied, not a bit

He not only breached,  what to others are sacred realms

Unmindful  and blind to  what will be the  consequence –

Even daring to break  Mother Nature’s idyllic, blissful silence.

 

Greed drove man to scalp mountains of  their  trapping –

Verdant and lush forests felled by  indiscriminate burning

Reverberating  screams of chainsaws  fill nooks and crevices

Drowning panicky bird calls  and  their  desperate screeches.

 

 

Immaculate white and sandy beaches strewn with shells

Though, still practically  fringe  undiscovered islands and coves

May no longer be what they are now,  as found  by those lucky

For their days are numbered   just like the rest, now drowned in misery.

 

Islands pockmarked with diggings for much-coveted  minerals

Pitifully barf residue to rivers, lakes, coves, even gurgling springs

While man grins his widest for the cash, illicitly and cruelly gained

Mother Nature just cringe in agony,  abused,  that for long she pained.

 

The air that man breaths for whiffs of comfort, relief, and dear life –

Now has become a mist of poison, the scourge of his irresponsibility

For bringing forth metallic contraptions belching toxin just everywhere

And even break auditory succor, shaking the world with so much clatter.

 

With Mother Nature in agony –

man is left…alone,

 to determine his destiny!