Sa Ugoy ng Duyan

SA UGOY NG DUYAN

Ni Apolinario Villalobos

 

 

Tulog na bunso…sa ugoy ng duyan –

Umidlip ka’t huwag pansinin ang paligid

Palakbayin mong matiwasay ang iyong diwa

Nang kahit sa maikling pagkakatao’y panatag ka

At hindi makarinig o makakita ng mga nakakabahala.

 

Tulog na bunso…sa ugoy ng duyan –

Damhin mo ang biyaya na dulot ng buhay

Buhay na bigay ng Diyos at sa ati’y nagmahal

Hayaan mong sa iyong puso’t diwa ay kumintal

Habang payapa ang paligid at dilim ay di pa dumatal!

 

 

 

kumintal – impressed

dumatal – occured; happened

Lawton

 

 

Advertisements