The Heavy Pollution in China should Warn Third-World Countries

The Heavy Pollution in China

Should Warn Third -World Countries

By Apolinario Villalobos

 

Manufacturing countries that clandestinely hate China have successfully inflicted a “slow death” on the awakened dragon of Asia. They have simply transferred the production aspect of their business in China because of her cheap labor and with it, the byproduct of high technology – the deadly pollution! They have been awfully successful, no question about that!

 

China today, is practically crawling due to the effect of heavy pollution while countries that own brands manufactured in China are basking under smog-free atmosphere. Every day, internet news carries warnings of the Chinese government to its citizens about the heavy pollution and photos are those of the Chinese citizens with face or surgical mask to lessen their inhalation of the dirty air. An enterprising European country is reportedly exporting fresh bottled air to China.

 

The phenomenon in China should serve as a warning to the third-world countries that are blinded by the prospect of living in comfort through high technology. China has practically flooded the world with products made in her homeland. Despite such show of opulence, she is far from being satisfied as her expansionistic desire is slowly creeping towards the rest of Asia and the African continent- with all their third world countries.

 

The governments of these countries would like their forests be uprooted and replaced with factories; would like their fields planted to rice, corn and other staple foods bulldozed to give way to resorts and first-class housing projects; would like their mountains to be drilled for minerals; would like their citizens to be introduced into the mean habits of squalid urban life; would like their centuries-old traditions and faith to be polluted with the immoralities of progress.

 

As the exploitation lasts only for as long as there are yet to be exploited, their “benefits” are likewise short-lived. When the factories and mining companies stop their exhaustive operations, they leave behind ghost towns and villages- with their rivers poisoned by chemicals and the once-fertile land exhausted of their nutrients making them not suitable even for the lowly grass. Their polluted culture gives rise to a new generation of prostitutes and indolent, and worst, with a twisted view on faith.

 

The high-technology must be one of the checks that God has imposed on earth to maintain the balance, aside from natural calamities such as typhoon, earthquake, diseases, and floods, as well as, man-made war. Without them, the world would have burst long time ago, due to overpopulation and inadequate sustenance. But, while these are divine penalties, caution should have been observed by man to at least delay and minimize their occurrence. Unfortunately, man is now reaping the fruits of his greed…at high speed!

 

In the Old Testament, when the God of Israelites wanted them punished for their misdeed, He used the heathen races or tribes to sow disaster upon them. Sometimes He used calamities such as diseases and famine-causing pestilence. The religions of the world are based either directly or indirectly on the Abrahamaic faith, except for some pockets of tribes in unexplored nooks of forests and islands. In a way, most peoples of the world are connected to the God of Israel. Are we now suffering from this divine penalty, mentioned in the Old Testament?

Ang Laptop Kong Bungi…ka-partner ko sa pagbatikos at pagpuri

Ang Laptop Kong Bungi

…ka-partner ko sa pagbatikos at pagpuri

Ni Apolinario Villalobos

 

Wala siyang teklado para sa letrang “M” subalit subok ang tibay dahil kahit bahayan ng langgam ang mga kalamnan ay hindi sumusurender maski pa maghapong gamitin. Ilang taon din siyang nagtiis sa pagtipa ko sa teklado ng kanyang mga letra at simbolo, yon nga lang, pagdating sa bunging bahagi para sa letrang “M” ay kailangang maingat ang aking pagpindot. Malaki ang utang na loob ko sa laptop na ito dahil lahat ng mga saloobin ko ay kinakaya niyang ipunin…i-absorb, kaya siguro kung mayroon lang siyang bituka baka palagi siyang nagsusuka, o di kaya kung may puso, ay matagal na siyang na-heart attack. Kahit halos mamuwalan na siya sa mga pinapakain kong nakakasuka at nakaka-heart attack na mga isyu, ay hindi siya nanghihina man lang.

 

Ang problema lang ay ang colonial niyang mentality dahil may mga salitang Pilipino na pinagpipilitan niyang baybayin sa Ingles kaya kailangan kong basahin nang paulit-ulit ang mga naisulat niya upang ang “namin” ay hindi maging “naming”, o di kaya ang “hindi maging” ay hindi maging “hind imaging”, ang “letra” ay hindi maging “letre”, at marami pang ibang salitang Pilipino na tinatarantado niya….sutil kasi.

 

Minsan ko na rin siyang nadunggol dahil sa sobrang antok nang bumagsak ang noo ko sa kanya, subalit hindi siya nagreklamo kahit sa pamamagitan ng pag-kuryente man lang sa akin. Nalaman kong nasaktan ko siya nang maramdaman ko sa aking pisngi ang kanyang pag-overheat makalipas ang dalawang oras ng pagkakatulog. Literally, I slept on my laptop! Siguro kung nakakatawa lang ang butiki ay hinalakhakan na ako dahil sa hindi kalayuan ay may nakita akong dalawa na halos hindi gumagalaw dahil siguro nagulat, pero nagpulasan nang tiningnan ko sila ng masama.

 

Hindi mitsa ng buhay ko ang aking mahal na laptop dahil old-fashion siya, luma na kasi, kaya kahit bitbitin ko siyang hubad, ibig sabihin ay hindi nakalagay sa bag, walang magkaka-interes. Parang babae rin na dahil naitatago ng pagka-old fashion ang kanyang ganda, siya ay malayo sa posibilidad na magahasa! Kaya ang mga babae ay hindi dapat magpakita ng motibo o pag-anyaya upang magahasa…magpaka-simple o magpaka-old fashion din kahit minsan….maliban na lang ang mga desperada!

 

Para ring tao ang aking laptop na nag-undergo ng operasyon at pagtapal dahil marami na rin siyang diperensiya maliban sa pagkabungi. Ang dating ayaw pumermanenteng pagtayo ng screen kaya nilalagyan ko pa ng suporta sa likod, ay naremedyuhan ng isang doktor ng mga laptop – may ginalaw sa kasu-kasuan o joints nito kaya nakakatayo na ngayon nang tiyeso. Ang dating sugat sa gilid dahil nabasag ay natapalan na rin ng karton kaya ngayon ay buo na siya – good as new!

 

Ang kuwento ng laptop ko ay maihahalintulad din sa kuwento ng alagang hayop na pinagkakautangan dapat ng loob ng nag-aalaga dahil sa dulot nilang therapeutic relief, o di kaya ay iba pang bagay na napakinabangan para sa araw-araw na pamumuhay. May utang na loob tayo sa kanila. Hindi sila dapat binabale-wala nang basta-basta pagkatapos pagsawaan o kapag nagkaroon ng bago, lalo na ngayong pasko.

 

Hindi din dapat ganyan ang mag-asawa na pagkalipas ng maraming taon ay basta na lang makaramdam ng pagkasawa sa isa’t isa, kaya nagkakanya-kanya na sa pagrampa upang maghanap ng ibang mapagparausan. O di kaya ay ibang mga anak na pagkatapos iluwal ng ina at palakihin ng ama ay walang pakundangan kung sila ay balewalain o ikahiya sa ibang tao dahil walang pinag-aralan o di kaya ay hindi maganda o guwapo tulad ng mga magulang ng mga kaibigan nila, o di kaya ay amoy pawis dahil sa pagtinda sa palengke, hindi tulad ng magulang ng classmate nila na nagtatrabaho sa aircon na opisina.

 

Pairalin natin ang utang na loob. Magbago tayo….bilang pasalubong sa bagong taong 2016!

laptop kong bungi

 

 

 

The Struggle of Man to Survive…a personal view

The Struggle of Man to Survive
…a personal view
By Apolinario Villalobos

Man has for long, exploited the earth’s fossil residues – oil, coal, and natural gas. As estimated by experts, their years are numbered, so that there is a scramble now in finding ways to utilize the sources of renewable energy, such as water, wind, and sun. Even motion will eventually be harnessed for this purpose, as it has been used successfully in small gadgets like flashlight and wristwatch. Many years from now, the battery with different capacity for storage, forms and sizes shall take the center stage in this endeavor. As of now, there are efforts being exerted to make the battery with stored solar energy as an acceptable option, but unfortunately, with few takers.

Moving contraptions such as cars, ships, aircrafts, etc. may later be operated by batteries that shall store energy from wind and motion, as the one from the sun is being used now, though, on a small scale. Homes may utilize batteries that shall store energy from the sun and wind. The batteries for cellphones and cameras may be recharged by motion and body heat. Such batteries may form part of the gadget’s structure, hence, cannot be detached for replacement.

Nature cannot take so much abuse such as denuding of forests, unscrupulous mining, slash and burn farming, fishing with the use of poison, dynamites, and fine meshed trawls. It yields to such onslaught by way of floods, erosions, landslides, and depletion of marine life. With its loss of balance, deprivations, especially, hunger shall definitely get worst.

In this view, time will come that even leaves of trees may be made edible through a meticulous process in which, their fibers shall be softened and flavored to make them palatable. So there may come a time when future generations shall be munching biscuits made from coconut leaves or fill their sandwich with jam made from grape leaves or delight in crunchies made from twigs and tree barks, or wafers made from wood shavings and dust. Practically, the whole tree may become edible! We are leading to that, as in virtual preparation, we are partaking today of “ground” or “powdered” cinnamon bark and other “woody” spices, even powdered roots as herbal drug.

With high-tech process, even poisonous fruits may already be safe to eat, after their deadly substance has been removed. It should be noted that some of the drugs that are used today come from poisonous plants, such as the “tuba-tuba” that yields castor oil. Some poisonous tubers become safe to eat after having been soaked in the running water of river for several days. Further to this, antidotes against some poison come from the same source such as cobra. Even the potent poisonous saliva of komodo lizard is being developed as a powerful drug.

The crossbreeding of vegetables to make them resistant to long drought and flood are being done now. In this regard, new varieties of rice and corn are being developed for the aforementioned situations. Presently, genetically-modified vegetables with remarkable increase in size and slight change in appearance and taste are already in the market, although, opposed by the conservatives who fear their effect to the human genes. But how can that be, when genes of animals are already used today in therapies to prolong the life of man?

Insects as part of exotic cuisine are becoming a fad in many countries. So, now there are pizzas topped with crickets and grasshoppers, sandwiches filled with wormburger, jellies made from giant black ants, baby scorpions as appetizer, etc. Even some kind of starfish may be made into crunchy barbecues. To avert extreme hunger, all kinds of insects may eventually find their way to the dining table. Even crocodile and elephant skin as with all other animals may become crunchy snacks, just like the water buffalo and pig skin which in the Philippines is called “chicharon”.

Subdivision and condo developers may be required in the future to have recycling facilities to make their projects self-sufficient in water. They may also be required to install facilities for the harnessing of sources of renewable energy. The same requirements may also be imposed on factories, commercial buildings and supermarkets, as well as, restaurants. The keyword here is “require”, because to date, what prevails is just the option.

In many years to come, homes, entire subdivisions, and clustered villages may be covered with protective green fiberglass to minimize the deadly effect of long exposure to sun rays. New cities may be developed in this manner. High-end and exclusive subdivisions may even be totally covered to protect the occupants from the excessive polluted air. Such green cover may eventually become part of political promises for a healthy and better life during electoral campaigns. Governments may set aside budgets for this, too.

Though morbid as it may sound, some remote villages in poor countries may revive the practice of cannibalism due to extreme poverty, though, discreetly this time. As a last resort, warring neighboring states may forget their differences and instead, merge to pool their effort in fighting hunger. Water may become the most important and expensive commodity on earth, more expensive than life, as in some remote villages, parents may trade their children for jugs of water. This is actually done now, though indirectly, through adoption of children by foreigners, whereby, parents of adopted children are given monetary consolation.

Politics may be replaced by religion as a driving force and unifying factor of humanity. The struggle could be between the united Islamic States and progressive Christians which had ever been since the Biblical time. It should be noted that politics came into the picture only centuries later, with the spread of the Greek philosophies that somehow classified the different schools of thought. The classification that eventually defined the different thoughts gave man an option to deviate from the path laid down by Godly faith.

Finally, because both Islam and Christianity are God-centered, eventually, they may reach a compromise which shall mark another stage of man’s struggle for survival…the beginning of a new cycle of life on earth.

Trivia: Inventions and their Inventions

Trivia: Inventions and their Inventors
By Apolinario Villalobos

Since I was in elementary, I had been fascinated by inventions and archaeology….and, anything about nature. I recalled having a collection of small rocks, and pretended that they were precious stones. I was also fond of making things out of found objects such as sardine cans, lead seal of postal bags that I collected from the dump at the back of the municipal building, copper wires, etc. I also recalled staying out of our house till late, gazing at the stars much to the consternation of my elder sister.

As I grew older, I developed a habit of saving the information that I encountered in my readings. What I would like to share in this blog is a list of inventions and their respective inventor, including the year they did it. Currently, with the onset of high technology, new and amazing inventions continuously flood the market, but which I purposely did not include due to their voluminous number. The following are just the common items that we are familiar with, some of which are even part of our daily life:

Adding Machine -1642, by Blaise Pascal; but the commercial type was by William
Burroughs in 1885

Automobile -steam-fueled, in 1769 by Nicolas Cugnot; gasoline-fueled, in 1855 by Karl
Benz; earliest internal combustion, 1862 by Jean Joseph Etienne Lenoir;
first powered hand-cart with internal combustion engine, in 1864 by
Siegfried Marcus

Ballpoint pen -1888, by John Loud

Barbed wire -1873, by Joseph Glidden

Cash Register -1879, by James Ritty

Cellophane -1900, by J. E. Brandenberger

Cement -1824, by Joseph Aspdin

Clock (mechanical) -728, by I-Hsing and Liang Ling-Tsan

Clock (pendulum) -1657, by Christian Huygens

Diesel engine -1895, by Rudolf Diesel

Electric flat iron -1882, by H. W. Seeley

Electric lamp -1879, by Thomas Alva Edison

Electric Motor -1873, by Zenobe Gramme

Electronic Computer -1942, by J.G. Brainerd, J.P. Eckert, and J.W. Mauchly

Elevator -1852, by Elisha G. Otis

Film (musical) -1923, by Dr. Lee de Forest

Film (talking) -1926, by Wagner Bros.

Fountain pen -1884, by Lewis E. Waterman

Generator -1860, Piccinoti

Loudspeaker -1924, by Rice-Kellogg

Machine Gun -1861, by Richard Gatling

Microphone -1876, by Alexander Graham Bell

Microscope -1590, by Zacharias Jannsen

Motorcycle -1884, by Edward Butler

Motor scooter -1919, by Greville Bradshaw

Nylon -1937, by Dr. Wallace G. Carothers

Parachute -1797, by Andre-Jacques Garnerin

Phonograph -1878, by Thomas Alva Edison

Photography -(on metal) 1826, by Nicephone Niepce

Photography -(on paper) 1835, by W.H. Fox Talbot

Photography -(on film) 1888, by John Carbutt; Kodak, August 1888, by George Eastman

Printing -(hand printing) 868, in India; (press type) 1455, by Johan zu Gutenberg;
(rotary type) 1846, by Richard Hoe

Radar -1922, by Dr. Albert H. Taylor and Leo C. Young

Razor (electric) -1931, by Sir Joseph Schick

Razor (safety) -1895, by King C. Gillette

Record (long playing) -1948, by Dr. Peter Goldmark

Refrigerator -1851, by James Harrison

Revolver -1835, by Samuel Colt

Safety pin -1849, by William Hunt

Sewing machine -1851, by Isaac M. Singer

Stethoscope -1837, by Dr. William Stokes

Submarine -1776, by David Bushnell

Telegraph -1837, by Sir William Cooke, C. Wheatstone, and Eustone Camden Town

Telegraph Code -1837, by Samuel F. B. Morse

Telephone -(scientific toy) 1861, by M. Philip Reis

Telephone -(practical use) 1876, by Alexander Graham Bell

Telescope -1608, by Hans Lippershey

Television -1926, by John Logie Baird

Watch -(self-winding) 1791, by Abraham-Louise Breguet

X-ray -1895, by Wilhelm von Rontgen

How I wish, somebody could compress into one capsule the complete nutritious food that one needs for the whole week…or for a start, even just for one day!…better than the kind which the space explorers take when they undertake a long voyage.

Philippine Center for the Arts and Sciences

Philippine Center for the Arts and Sciences

…a suggestion

By Apolinario Villalobos

Being a third world country, the Philippines’ only other resources aside from the natural endowments such minerals, wildlife, forests, marine life, and rich agricultural land, that it can be proud of, are the people – the talented Filipinos. It is a shame that the human resources are treated only as some kind of an exportable “commodity” in the form of labor. There is dignity in labor, but there are more that the Filipinos can do other than work in hospitals, hotels, construction sites and homes in foreign countries. The Filipinos are oozing with talents, but unfortunately, are not supported by the government.

Filipino talents in the fields of invention, literary and music are relegated on the sidelines. Singing contests in village fiestas, TV programs and those organized by private entities bring out world-class singers, but after the announcement of their winning and limited appearance in TV shows, nothing is heard about them. The popular adage is about the need for the Filipino singers to go to other countries to be able to earn recognition that they deserve.

There is the so-called National Institute of Science of Technology (NIST), the government agency that is supposed to be charged with responsibilities on Filipino inventions. It seems that even in the issuance of patent, the agency is lagging. The Filipinos know of inventions only through the media, when resourceful researchers of TV programs are able to scour the countryside for low-profile inventors. Most often, these inventors confess that they have gone to the NIST but outright, they get the feeling of being inadequate due to so many requirements. The standard alibi of the NIST is that they need to check the inventions’ authenticity before they can be recognized, but how long will it take them to do it? Additionally, they also mention the lack of budget!

Also, the inventions are brought to the attention of the consumers only during exhibits which charge high entrance fees to the interested public, and exorbitant charges for inventors who would like to participate. And, to think that these exhibits and shows are supposed to be “sponsored” by the mentioned government agency in cooperation with the inventors’ organization. The NIST should sustain the expenses, as the event is held only once a year. It will not cost the NIST millions of pesos to shoulder the rent for a venue.

The local market is flooded with gadgets from other countries, especially, China, and these are gadgets that can be manufactured locally. So many times, the media expose local inventions that are supposed to curb expenses on electricity, as well as, fuel consumption, even nature-friendly insecticides, and many more. Unfortunately, these inventions are just showcased, waiting for the government support! And, sadly, some of them end up in other countries for mass-production to be brought back to the Philippines as finished products bearing foreign sounding brand names.

Filipino literary artists also suffer from government neglect and utter lack of support. While colleges and universities offer mass communication courses, the graduates are left to fend for themselves after graduation, with most talented writers ending up as clerks in offices. I once talked to the former Director of the National Library of the Philippines, Ms. Nani Cruz, who confided that the institution, for long, has been in dire need of Filipino-authored books. That was more than five years ago. Today, not only is the National Library of the Philippines STILL wanting for the said kind of books but even the bookstores are showing their lack of concern by preferring imported books – best sellers in countries where they come from! These book outlets gladly and proudly announce arrival of foreign authors for book signing!

My suggestion is for the government to expand the scope of NIST’s responsibilities by adding the aspect of permanent showcasing of inventions, be they with issued or pended patent. This can be done by moving the said agency to a big facility complete with equipment for testing and a showroom- a one-stop shop of sort, located in an area accessible to the consumers and patent buyers/manufacturers. The facility should also accommodate those that concern literary and music. It should be a complex that aspiring artists can visit, not only for copyrighting of their works but also for marketing purposes. It should also include audio-video recording facilities. The Copyright office should be based in this center. It should also provide office spaces for organizations that cater to the development of artistic talents of Filipinos. It is suggested that this complex be called “The Philippine Center for the Arts and Sciences”.

If the former President Ferdinand Marcos turned dictator, was able to build hospitals and research institutes for the heart, kidney and the lungs, additional building complex for the Philippine General Hospital, a vast complex that includes Cultural Center of the Philippines, Folk Arts Theater, Philippine International Convention Center, Coconut Palace, and Philippine Trade and Exhibition Center, why can’t the current government build what is being suggested – the Philippine Center for the Arts and Sciences?

If Pnoy Aquino would really want to be remembered, this, he should do. He should stop warbling about “reforms” for there is nothing that needed to be reformed. He has done NOTHING YET! What he meant could be the “eradication” of corruption which has just gone from worse to worst! He even refuses to acknowledge the fact that some of his trusted guys are not “clean”…hinging his support to them on the premise that unless they are proven guilty in court, they are innocent of any guilt. How can they be investigated when he, himself, is insinuating that they are innocent? He should stop talking about reforms because the inadequacies of his administration just add up to neck-deep atrocities already committed by past administrations. If he wants to leave a legacy, it should be tangible enough to be seen and remembered…and this is it, the Philippine Center for the Arts and Sciences.