Ang Pagpapalaganap ng Pananalig o Pananampalataya

Ang Pagpapalaganap ng Pananalig o Pananampalataya

(tungkol ito sa “chain prayer” at iba pa)

Ni Apolinario Villalobos

 

Maraming paraan ang maaaring gamitin sa pagpalaganap ng pananalig o pananamapalataya sa Diyos. Subali’t magandang gawin ito sa paraang walang karahasan o pamimilit.

 

Ang isang halimbawa ay ang ginagawa ng ISIS sa Gitnang Silangan na gumagamit ng dahas upang maisakatuparan ang hangad nilang mapalawak ang pamumuno ng “Islamic Caliphate”. Inabuso din nila ang tunay na kahulugan ng “jihad” na ginamit nilang pangbalatkayo sa pulitikal nilang layunin.

 

Ang iba naman ay gumagamit ng “literal” na kahulugan ng mga sinasabi sa Bibliya upang ipakita na malawak na ang narating sa kababasa ng nasabing libro. Hindi man lang nila naisip na ang Bibliya ay may iba’t-ibang bersiyon na ginagamit ng iba’t- iba ring relihiyon. Ang matindi pa nga ay ang sinadyang pagkaltas ng ibang bahagi ng nasabing libro upang umangkop sa layunin ng mga namumuno ng relihiyon.

 

May mga taong sumasampa sa mga bus at jeep o di kaya ay nagtitiyagang magsalita sa matataong lugar tulad ng palengke. Ang iba naman ay naghahanap ng makikinig sa kanila kaya umiistambay sa mga mall at liwasan o park tulad ng Luneta. Karamihan sa kanila ay nag-resign sa trabaho upang bigyan ng halaga ang “nararamdaman” daw nilang utos sa kanila ng Diyos, kaya ang resulta….pagtigil ng pag-aaral ng mga anak, at kagutuman ng pamilya. Ang mga nasa palengke naman ay matiyaga din, at kadalasan ay grupo sila – habang ang isa ay nagsasalita o kumakanta sa harap ng mikropono, ang mga kasama naman niya ay nakakalat hanggang sa paligid ng palengke na hindi na abot ng loud speaker, lumalapit sa mga tao habang may hawak na lagayan ng “donation”.

 

Noong wala pa ang computer, ang tawag sa daluyan ng teknolohiyang hatid ng radyo at telebisyon ay “air wave”. Ngayon naman ay may mas malawak na daluyang kung tawagin ay “cyberspace”. Kung noon ay may “air time” na binabayan ang mga maperang pastor na kung tawagin naman ay “block timer” upang magpalaganap ng mga salita ng Diyos ayon sa kanilang paniniwala, ngayon ang napakasimpleng gagawin lang ng isang tao ay magbukas ng facebook account, at presto!…mayroon na siyang venue, o outlet, o labasan ng kanyang mga saloobin.

 

Ang “facebook” naman ay para lang sana sa mga larawan ng mga magkaibigan upang maipakita nila ang  aktwal nilang hitsura o mga ginagawa lalo na ng pamilya, na maaring samahan ng maikling bagbati. Subalit dahil nakita ang lawak ng inaabot ng facebook, naisip ng mga may malakas na pananampalataya na magpalaganap ng kanilang paniniwala sa pamamagitan ng paglagay sa “frame” ng mga dasal na ginamit sa “chain” o tanikala upang marami ang marating na kaibigan. Ang nakasama ay ang “babala” o warning na kung hindi ipagpapatuloy ng nakatanggap ay may mangyayaring sakuna o kamalasan sa kanyang buhay. Ang mga may mahinang pundasyon ng pananalig ay natataranta at natatakot dahil kung minsan ang natatanggap nila ay may warning na  “dapat ay sa 50 na kaibigan” ipaabot. Kaya ang mga kawawang nakatanggap na ang kaibigan sa facebook ay wala pa ngang 10 ay  hindi na magkandaugaga sa paghanap ng iba pang tao kahit hindi gaanong kilala upang umabot lang 50 ang kanyang padadalhan! Ang iba ay hindi makatulog dahil dapat daw ay ikalat ang dasal sa loob ng 24 na oras!

 

Sa isang banda, hindi dapat ipinipilit ang pagyakap sa isang paniniwala na mula’t sapul ay ayaw ng isang tao. Hindi dapat idaan sa “chain prayer” ang pagpapalaganap ng pananalig sa Diyos, kung mismong ang nagpadala ay hindi rin gumagawa ng dapat gawin ayon sa dasal na ikinakalat niya. Paano kung ang pinadalhan ay bistado ang ugaling masama ng nagpadala? Alalahaning hindi nakokontrol ang ganitong uri ng pamamahagi o sharing at hindi maiwasang magkakabistuhan ng ugaling “plastic”. Ang mangyayari niyan, baka libakin pa ang nagpada ng “chain prayer”, ng mga pinadalhan niya dahil sa kanyang pagkukunwari. Yan ang dapat pag-ingatan sa paggamit ng “social media” tulad ng facebook.

 

At, ang pinakamahalaga….dapat alalahaning, mas malakas ang internet sa “itaas”….iba ang gusto ni Lord na mangyari, ang ipakita sa gawa at kilos ang mga Salita Niya, hindi ipakalat sa facebook na may kasamang pananakot….dahil marami nang taong pagod sa mismong pananakot ng ibang relihiyon na ang gagawa ng masama ay “mahuhulog sa nag-aapoy na impyerno”!

 

Take Note of the Signs and Reminders About Diseases

Take Note of the Signs and Reminders

About Diseases

By Apolinario Villalobos

 

What we do normally is to take the necessary steps only when we are already feeling the effect of a disease or sickness. What most people forget is that signs and reminders are also manifested by other bodies, especially, the first-degree relatives. Their suffering from a certain disease or sickness should remind us that the same can happen to us. If for instance, our mother, or father, or brother, or sister, or first cousin, or uncle, or aunt, are suffering from or worse, died of cancer, hypertension, or complications triggered by diabetes, then most likely, we can have the same fate because the same diseases are in our blood. The signs pointing to them should immediately caution us to be very extra careful…at least, to delay the effect if we want to live longer…or, at least minimize the pain of the effect upon their occurrence.

 

All kinds of diseases are inherited, although, the “amount” varies according to the genes. It is for this reason that prevention for the onset or worsening is very necessary. This is also the reason why blood sample is taken from the newly-born infant to determine the stages of its life when certain diseases may occur and the parents are counseled what precautionary measures to take or when they should go back to the pediatrician so that necessary prescriptions could be made.

 

Those who were born before the blood sampling for newly-born has been popularly practiced, rely on the time when diseases occur. When a member of the family succumbs to the heart attack, for instance, he is brought to the hospital which could  already be late.  Of course “maintenance medicines” are prescribed after check- ups done usually at the age of 50 or 60. But such may be considered late, as the disease could have fully developed to become well-entrenched in the person’s system….arteries have been clogged, diabetes has reached uncontrolled level, inflammations in the organs have occurred and developed into cysts, kidneys have been damaged, etc.

 

What I am trying to say here is that parents themselves should remind their children about “family diseases” as shown by deaths in the family. At a young age, the children should be counseled on what food to avoid or at least eat in moderation. Each one of us should also open our mind for inputs from other people and what are gathered from the media, especially, the internet. WE SHOULD NOT ONLY READ BUT ACT ON WHAT ARE BEING SHARED. The inputs should not only be appreciated but put into practice. They should not only be made as “conversation pieces”, but emulated.

 

There is always resistance every time chili, garlic, ginger, ampalaya, turmeric, saluyot, okra are mentioned- foods that are beneficial. They would say, it is hot, slimy, bitter, etc. And, those who have read or heard testimonies about their healing effects, express their appreciation …and it ends there, nothing else is done by the person who appreciates.

 

When an acquaintance died of cancer or complications brought about by diabetes or stroke, friends ask questions….but I doubt if the unfortunate incident has ever made them think if their lifestyle, especially, their diet, will also lead to such, or it made them curious about deaths in their family which necessitates asking their elders about their family history, so that preventions can already be taken.

 

Again, I say…regrets comes always at the end.

My dear, little ones…

My dear, little ones…

by Apolinario Villalobos

It pains me to see how the world

Crumbles under the weight of greed

How life buckles with the pain of despair

I am so sad that what will be left for all of you

Will be a world shrouded with the bleak sorrow.

Gone will all the birds be, that fly

Grass and flowers in the meadows

Fish in the oceans, rivers, and creeks

The butterflies and bees that seek nectar

And, so will the wind…stilled by the dire war.

All those are due to man’s greed

So ravenous are his appalling desires

But let’s not lose hope…pray, pray, pray

As the kindly Lord, to us, may again take pity

That tomorrow’s world, be blessed with His mercy!

Dreams and Premonitions

Dreams and Premonitions

By Apolinario Villalobos

I have second thoughts about sharing the following experiences as their absurdities shall definitely make a bad impression on the state of my mind. I am taking the risk anyway, with a hope that others have similar experiences, so that I will finally free myself from the nagging thought that I am alone in this weird situation.

When I was about six years old, while playing at the town plaza, just across the street from our house, I saw a guy giving something to my elder sister who was standing outside our gate. Suddenly the face of another elder sister who was in Manila in the care of our aunt entered my mind. My familiarity with her was limited to the picture hung on our wall, in which she was wearing the “mestiza” dress that she modeled for a fashion school in our town. She went to Manila while I was much younger, then. When I went home for a drink, I found everybody crying – my elder sister in Manila was dead, and what was handed to my other elder sister by the guy was a telegram.

Still on that same year, when I and my younger sister were left at home, I saw a long-haired lady in our dining area who was smiling while staring at me. I was not afraid as I thought she was one of our relatives sent by our parents to check on us. As she turned to go inside a small room where dirty clothes for washing were kept, she suddenly vanished into thin air.

When I started going to school, I usually wake up to a light and cold touch every dawn, and as I turn to check who did it, I would find the same long-haired lady who then, would leave the room as I opened my eyes, just in time to see her vanish while going out the door. I would then, check my brothers who soundly slept with me in the same room. On a table in the corner of our room was a small kerosene lamp that was kept lighted the whole night.

When I was in Grade Six, I dreamed about old folks with unfamiliar faces and with them was my father who was sick during the time. A month later, he died. Months after, when I was in first year high school, I dreamed that I was talking to him, innocently asking him why he was still around, to which he answered that he missed us, adding still that he was waiting for someone. My mother during the time was also sick. One afternoon, while I was on my way home from school, I suddenly felt sick and weak.  As I entered our gate, I found many neighbors in our yard, with some of them crying. When I went up our house, I saw my mother lying on the bed in our sala – dead!

When I was in third year college, I always dreamed that I was working on a typewriter. During the time, I was a student assistant in our school and my job was to clean the rooms of the elementary department, as well as, its grounds. Before the end of the first semester I was called to the Mayor’s office where a guy told me that he was interested in hiring me based on the recommendation of the people he asked at the town hall. He was Mr. Claudio Estante who just opened the Department of Social Welfare (DSW) Office in our town. On the spot, I accepted the job but with a request that I be made to report only on Saturdays and Sundays during which I would be free from my classes, but with a promise to work till late in the evening. He consented so that from then on, I worked in the office finalizing lists of evacuees, pounding their names on the keyboard of the typewriter using my forefingers and thumbs. Later, together with a few of my classmates, I learned the rudiments of “real” typing from Mrs. Emma Jamorabon who patiently taught us the skill in the Conference Room of our school, as an optional subject for our Bachelor of Arts course.

Two months before my graduation from college, a guy from Koronadal, a neighboring town, visited his friend, Tito Esoy, who was my officemate in DSW. The PAL guy was Virgilio Manocdoc, who was connected with General Santos station. Jokingly, I asked if there was a vacancy to which I received a hanging reply. From then on, I kept on dreaming about the PAL guy who seemed to be giving me instructions. Three weeks before my graduation, he sent me a telegram saying that I must report for an interview the following day which was a Saturday. I immediately sought the permission of our boss at DSW, and the following day I left for the PAL office in General Santos City, where I was interviewed by the then, Supervisor, Mr. Francisco Abiera and his assistant, Mr. Maning Vega. Four of us, with me at the last line of interviewees, bested the more than 80 applicants.

I again dreamed that I was going up the stairs of an airplane and was waving to a long-haired lady who was among the crowd outside the fence of the runway. Just days after our graduation which I did not attend, I passed the PAL senior panel interview in Davao City, conducted by Mr. James Hannen, the Mindanao Area Director, Mr. Ricardo Paloma, Regional VP, and Mr. Ed Guatelara, Supervisor of Standards and Coordinations who came all the way from Manila. The following day, I was sent together with three others to Manila for our medical check- up and training. In my small bag were two extra shirts, three underwear, two denim pants, and a toothbrush. I was in the company of Boy Asistido, Fred Derequito, and Abet Yu. We were escorted by the late, Bud Aseoche, a supervisor of Davao station.

Many years later, while I was driving along a highway in Cavite, I saw a truck speeding towards me on my lane. I panicked and turned the wheel suddenly. I saw nothing for a few seconds after that, and when I recovered my senses, I found myself still clinging to the wheel – unhurt, but my wristwatch and shoes found their way to the passenger’s seat behind me. I was told later by bystanders that the car with me inside, turned turtle in mid-air and was thrown 6 meters away from the highway, landing upright in a rice field with knee-deep muddy water, so they thought I was dead. In front of me, I found the rosary which Celso Dapo gave me as a present from Holy Land still swinging from where I hung it. That rosary had a “defect” for having an extra bead in one of its decade – for one extra Hail Mary. The beads were made of olive wood. I gave the rosary to an old woman I befriended in Divisoria, and whose job was a “barker/dispatcher” in a jeepney terminal. Any of the parked jeepneys became her “sleeping quarter” at night. I gave the rosary to the old woman, with a hope that it would protect her, too.

Four times lately, I dreamed about a big cross tumbling down a hill. Another dream is about big ocean waves that deface an island causing coconut trees to topple down. There are many more dreams that even give me chills as I wake up heavily sweating, and which I find unpleasant to share….or, perhaps, some other time, just to unburden me of such thoughts.

FEARS

FEARS
By Apolinario Villalobos

The vastness of science of Psychology is such that it has practically covered all facets of man’s emotion. The science has tried to uncover the unexplained feelings which were generally classified before only as contrasting manifestations. The most popular among the subjects for discussion within the scope of Psychology are the phobias or fears of man. It is interesting to note however, that the “phobia” as a scientific term was used only since 1801.

Here are some of the common phobias to help you identify which apply to yours:

Acerophobia -sourness
Ailourophobia -cats
Akousticophobia -sound
Algophobia -pain
Altophobia -heights
Amatophobia -dust
Ancraophobia -wind
Androphobia -men
Anginophobia -narrowness
Anthropophobia -human beings
Antlophobia -flood
Apiphobia -bees
Arachnophobia -spiders
Astraphobia -lightning
Atelophobia -imperfection
Baciliphobia -microbes
Barophobia -gravitiy
Bathophobia -depth
Batophobia -walking
Batrachophobia -reptiles
Balonephobia -needles
Bibliophobia -books
Brontophobia -thunder
Carcinophobia -cancer
Cardiophobia -heart condition
Cheimatophobia -cold
Chaetophobia -hair
Chionophobia -snow
Chromophobia -color
Claustrophobia -enclosed places
Clinophobia -going to bed
Coprophobia -feces (human waste)
Cryophobia -frost, ice
Crystallophobia -crystals
Cynophobia -dogs
Demophobia -crowds
Demonophobia -demons
Dendrophobia -trees
Dikephobia -justice
Eisotrophobia -mirrors
Elektrophobia -electricity
Eleutherophobia -freedom
Enetephobia -pins
Entomophobia -insects
Eremitophobia -solitude, loneliness
Ergophobia -work
Gametophobia -marriage
Genophobia -sex
Graphophobia -writing
Gymnophobia -nudity
Gynophobia -women
Hedonophobia -pleasure
Hematophobia -blood
Hydrophobia -water (used also in rabies)
Hypeglaphobia -responsibility
Hypnophobia -sleep
Hypsophobia -high place
Ideophobia -ideas
Kakorraphiaphobia -failure
Katagelophobia -ridicule
Kinesophobia -motion
Koniphobia -dust
Logophobia -words
Metallophobia -metals
Musicophobia -music
Mysophobia -dirt
Necrophobia -corpses
Nelophobia -glass
Neophobia -anything new
Nephophobia -clouds
Nosophobia -disease
Nyctophobia -darkness
Ochophobia -vehicles
Odontophobia -teeth
Oikophobia -home
Olfactophobia -smell
Oneitrophobia -dreams
Ophiophobia -snakes
Ornithophobia -birds
Ouranophobia -heaven
Panphobia -everything
Parthenophobia -young girls
Pediculophobia -lice
Peniaphobia -poverty
Pharmacophobia -drugs
Phasmophobia -ghosts
Phonophobia -speaking aloud
Photophobia -strong light
Pogonophobia -beards
Pteronophobia -feathers
Satanophobia -satan
Sciophobia -shadows
Selaphobia -flashes
Siderophobia -stars
Sitophobia -food
Spermophobia -germs
Stygiophobia -hell
Tachophobia -speed
Teratophobia -monsters
Thaasophobia -sitting idle
Thalassophobia -sea
Thanatophobia -death
Thermophobia -heat
Tocophobia -childbirth
Toxiphobia -poison
Traumatophobia -wound or injury
Tremophobia -trembling
Trypanophobia -inoculation
Zoophobia -animals

Anglophobia -England or things English
Gallophobia -France or anything French
Germanophobia -Germany or anything German
Negrophobia -Negroes
Russophobia -Russia or anything Russian
Sinophobia -China or anything Chinese
Xenophobia or
zenophobia -foreigner