Ang Pamilyang Pilipino: Misyonaryong Alagad ng Eyukarista

Ang Pamilyang Pilipino: Misyonaryong Alagad ng Eyukarista

Ni Apolinario Villalobos

 

Isang matatag na hibla ng pananampalatayang Kristiyano…ito ang pamilyang Pilipino. At, ang panata ay marubdob na pagpapalaganap ng Eyukarista, simbolo ni Hesus na nagligtas sa sangkatauhan mula sa mga minanang kasalanan. Ang malalim na pagkaugat ng pananampalataya sa bawat tahanan, payak man o nakakariwasa ay bunga ng halos limampung siglong paghubog ng mga Kastilang prayle sa kanilang mga ninuno. May sangkot mang karahasan, inunawa na lang dahil sa layuning maka-Diyos, at dahil na rin sa paniniwala na ang mga nabulagang prayle ang nagkamali noon at hindi ang simbahan.

 

Hindi lang Pilipinas ang sinasaklaw ng taimtim na pananampalataya dahil kahit sa ibayong dagat, saan man nakakarating ang mga anak, ina, o ama ng isang Pilipinong pamilya bilang dumadayong manggagawa, kipkip pa rin nila ang Bibliyang pilit pinalulusot sa mga paliparan at daungan. Sa mga bansang iba ang umiiral na pananampalataya, nagagawa pa rin nilang magtipon-tipon nang palihim upang ipadama sa isa’t isa na buo ang katatagan nila bilang mga Kristiyano na hindi nagsasawa sa mga salita ni Hesus. Marami nang naparusahan, subalit hindi hadlang ang kanilang kamatayan upang ang pagsamba nila sa Diyos ay mapigilan.

 

Ang Eyukarista na maituturing na isang pagtitipon, kung saan ay nasa gitna si Hesus… ay lalong tumatatag at lumalawak pa ang nilalambungan ng biyaya nito dahil sa pambihirang katangian ng pamilyang Pilipino. Marami nang hadlang ang kanilang nalampasan sa pag-usad ng panahon na lalo pang nagpalakas ng kanilang pananampalataya dahil sa paniniwalang walang makakatalo sa kapangyarihan ng Diyos na siyang naglalang ng lahat sa ibabaw ng mundo. Hindi sila mahirap akayin dahil sa paniniwala na kung tungo sa kabutihan ang landas na tatahakin lalo pa at ang gabay ay si Hesus, walang pasubaling sila ay susunod.

 

Hindi maiwasan kung may ibang pamilyang napapalihis ng daan dahil sa umiiral na makabagong panahon, subali’t may mga pangyayari at pagkakataon na nagpapakita ng pagbabago…at ito ang hangad sa kanila ng ibang pamilya na sa kanila ay maigting na kumakapit upang hindi tuluyang maligaw. Ang damayan ay bahagi na ng kultura ng mga Pilipino na nagpapatatag ng bawat tahanan, at isa rin itong katangian na ginagamit sa paggabay sa kanilang kapwa upang mapanatili ang katatagan ng pananampalataya. Nagsisilbi din itong lakas na ginagamit ng bawa’t pamilyang Pilipino upang maakay pabalik sa tamang landas ang mga naligaw.

 

Mapalad ako dahil ako ay bahagi ng isang pamilyang Pilipino na may matatag na pananampalataya sa Panginoon at bahagi ng pagtitipong Eyukarista… na ang kahalagahan ay pilit kong pinamamahagi sa abot ng aking makakaya. Hindi man nakakariwasa sa anumang materyal na bagay, hitik naman ang pagkatao ko ng mga bagay na buong puso kong inaalay sa Kanya. Ang puso ko ay pinatitibok ng taos kong pananampalataya, at ang aking payak na karunungan ay umaapaw sa paniniwala sa Kanyang kapangyarihan.

 

Nagpapasalamat ako dahil itinuring ako ni Hesus bilang kapatid niya…at sa pagturing na yan ay kasama ang aking pamilya. Sumasama ang aking kalooban kapag nakakarinig ako ng panlalait kay Hesus ng mga hindi nakakaunawa sa Kanya. Halos magutay ang aking puso kapag ako ay nakakakita ng mga sinasadyang paglihis mula sa itinuro niyang tamang daan. Tinatanong ko ang aking sarili kung bakit sa kabila ng paghirap at kamatayan Niya sa burol ng Golgota, ay nagagawa pa rin ng ibang siya ay itakwil.

 

Ganoon pa man,  dahil sa nakagisnan ko nang katatagan bilang katangiang bahagi ng pamilyang Pilipino, naniniwala akong sa abot ng makakaya ko… namin….at nating lahat, matatamo din ang matagal nang inaasam na kapayapaan at pagkakaisa na siyang layunin ng Banal na Eyukarista – simbolo ng pagmamahal ni Hesus sa sangkatauhan at buong mundo!

 

Ang Lansang (Visayan/Hiligaynon dialect version)

Ang Lansang (Visayan/Hiligaynon dialect version)
ni Apolinario Villalobos

Kon tan-awon isa lang ini nga salsalon, may ulo ang isa ka punta, kag ang pihak mataliwis. Lain-lain ang takus sini: may daw palito sang posporo ka daku, may daw barbecue stick ka daku, asta sa daw kamalugko. Kon sadto salsalon lang ang lansang, subong may saway na para indi madunot sang tuktok, kag may stainless pa, para kon gamiton sa manipis nga plywood, indi delikado kon itum-ok.

Sadto indi pa gawa mabug-at ang mga materyales nga ginagamit sa pagpatindog sang mga balay paryas sang sanga kag hilamon. Amo nga pwede maskin higtan lang sang lanot. Pero, subong kinanlan na gid nga gamitan sang lansang para nga indi magkarabungkag ang mga dingding, salog, baralayan asta hagdan. Kon sa aton pa, lansang ang nagapahunit sang balay para indi ini basta maguba maskin sa hanot sang bagyo.

Ang malain lang kay subong ginagamit man ang lansang nga sangkap sang mga bomba nga ginapawasaag sang mga hurong nga terorista kag ekstursiyunista. Ginagamit man ini nga talom sang pana nga una ginkilala sa Tondo, bilang “Indian pana” (Indian arrow). Ang indi mapatihan nga gamit sang lansang, amo ang sa panghiwit nga kuno ginasulod sang manughiwit sa tiyan sang tawo kag para mapagwa, kinanlan ipamus-on pa nga nagaresulta sa pagkapilas sang tinai kag ariputan.

Masakit man pamatyagon, daku ang partisipasyon sang lansang sa pagluwas ni Hesus sa katawhan. Ginlansang siya sa krus. Lansang ang naghatag sa iya sang pasakit sa krus nga gin-antos Niya para lang maluwas sa sala ang mga tawo. Nalipatan lang siguro sang simbahan nga Kristiyano ang pagmitlang sa lansang, kay ang naandan nila nga gamiton bilang simbulo sang pasakit ni Hesus, krus lang. Kon indi tungod sa lansang, makumpleto ayhan ni Hesus ang sakripisyo Niya sa krus para sa katawhan? Kon ang krus, amo ang sala sang mga tawo nga ginpas-an ni Hesus, ang lansang naman ang pagkabugalon nila….naghatag sang sakit nga nagapanalupsop sa Iya nga mga kaunuran!

Translations:
salsalon -bakal/iron
pihak -kabila/other end
takus -sukat/size
tuktok -kalawang/rust
lanot -baging, damong pantali/vine, hemp
mabug-at -mabigat/heavy
higtan -talian/to tie
hurong -masamang tao/villain
ginapawasaag -pinapasabog/being exploded
panghiwit -pangkulam/witchcraft, sorcery
nagapahunit -nagpapatibay/strengthen
ariputan -puwet/anus
pagmitlang -pagbanggit/to mention
pagkabugalon –kayabangan/being proud
katawhan -mankind

Note: The Hiligaynon as a dialect is widely spoken on the island of Panay, one of the islands in Visayas (Philippines).