Ang Mga Sakim

ANG MGA SAKIM

Ni Apolinario Villalobos

 

Ang mangarap ay bahagi na ng ating buhay

Subali’t upang makamit ang nais, dapat maghinay-hinay

Baka may masagasaang ibang karapatan

Dahil sa sobrang kasakiman.

 

Upang mabuhay kailangan nating magsikap

Nang hindi nang-aapak ng iba, maabot lang ang pangarap

Maaari din namang pairalin ang katapatan

Na may dagdag pang kasipagan.

 

May mga tao nga lang na sa panahon ngayon

Na ang gusto yata ay halos ga-bundok ang perang maipon

Kaya’t lahat ng paraan ay kanilang gagawin

Masunod lang, sakim na damdamin.

 

May mga nakakuha ng tiwala ng taong-bayan

Kaya naluklok sila sa iba’t ibang ahensiya ng pamahalaan

May mga naluklok dahil sa ginawang botohan

At may naitalaga dahil sa palakasan.

 

Ang ibang sakim, gumamit ng kanilang yaman

Pangangamkam naman ang kanilang  pinagdidiskitahan

Dating mga pataniman, kanilang pinaghuhukay

Nilason pa kaya nangawalan ng saysay.

 

Notes:

Sakim- greedy

Kasakiman-greed

Maghinay-hinay – slowly, carefully

Naluklok – placed in position

Naitalaga- appointed

Pangangamkam- grabbing

Saysay- use, usefulness

Advertisements