Ang Self-Destruction ng Mga Tao

Ang “Self-Destruction” ng Mga Tao

Ni Apolinario Villalobos

 

Kahit hindi giyera ay nagkakamatayan sa mundo dahil ang mga tao ay…

 

  • Nagpapatayan sa inggit.
  • Naghahalo ng chemical preservatives kuno sa mga de latang pagkain.
  • Nagi-spray ng mga gulay at prutas.
  • Nag-aabono ng mga pananim na sumisipsip ng nakakalasong kemikal.
  • Gumagawa ng mga gamot kuno na nakakamatay din pala.
  • Gumagawa ng mga gadgets na ang radiation ay nakakamatay din pala.
  • Nagiging cannibal dahil sa inggit kaya nagkaroon ng kantiyaw sa Ingles na “eat your heart out”.
  • Gumagawa ng mga sasakyang mabilis na inaabuso ng mayayabang.