Ang Mga Okey sa Buhay…

Ang Mga Okey sa Buhay…

Ni Apolinario Villalobos

 

Okey lang ang maging addict

…pero, sa pag-aaral at hindi sa drugs.

 

Okey lang ang magpakalasing

…pero, sa pagmamahal at hindi sa alak.

 

Okey lang ang maging “yes man”

…pero, kay Hesus at hindi kay Satanas.

 

Okey lang ang magmura

…pero, tukuyin ang mga korap na opisyal.

 

Okey lang ang magparami ng anak

…pero, hindi iyo kundi ng mga alaga mong hayop.

 

Okey lang ang magtanim ng “damo”

…pero, hindi marijuana, kundi Bermuda o carabao grass.

 

Okey lang ang manampal

…pero, sarili mong mukha kung dapuan ito ng lamok.

 

Okey lang ang magbasag

…pero, ng itlog kung magpipirito ka nito.

 

Okey lang ang “suminghot”

…pero, ng Vicks inhaler kung may sipon ka.

 

Okey lang ang pumatay

…pero, ng kandila kung tapos na ang brownout.

 

Okey lang ang magnakaw

…pero, ng oras upang marami ka pang magawa.

 

At, okey lang ang pumatay

…pero, ng oras sa pamamagitan ng pagbasa.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s