Ang “Love Offering” sa Misa ng Romano Katoliko

Ang “Love Offering” sa Misa ng Romano Katoliko

(with translation)

By Apolinario Villalobos

 

May mga parish priest na hindi alam kung anong mga barangay o subdivisions ang sakop nila. Ang tawag nila sa mga Multi-purpose Hall na pinagdadausan nila ng misa  ay “chapel” upang makontrol nila. Pinalagyan ng santo ang Multi-purpose Hall, patron daw, kaya dapat tawagin na itong “chapel”…ibig bang sabihin ba ay “chapel” din ang bahay na may malaking rebulto ng santo? Iyan ang kabulastugan na animo ay pangangamkam ng mga ungas na paring ito sa mga Multi-purpose Hall na pinaghirapang itayo ng mga homeowners!

 

Ang masama pa, pagkatapos mag-misa sa mga Multi-purpose Halls, wala man lang iniiwang pera para sa pondo ng asosasyon na mgagamit sa maintenance. Lahat ng perang ibinigay ng mga dumalo sa misa ay tinatawag na “love offering”, ganoong “quota” naman talaga. Kapag mahina ang koleksiyon, nagpaparinig sila na hindi maka-Diyos ang mga dumadalo sa misa!

 

May kaibigan akong pari na umaming ang maliit niyang electric car ay hinuhulug-hulugan niya ng perang galing sa “love offering”. Walang masama diyan, basta huwag lang maging ipokrito kaya dapat nilang aminin na sila ay taong may mga pangangailangan…. kaya kailangan nila ng pera. Huwag na nilang sabihing ang pera ay “offering” ng mga tao na nagla-“love” sa Diyos! KUNG TAPAT SILA AT HINDI SINUNGALING, ITO ANG AMININ NILA SA MISA SA HALIP NA MAGBASA NG PASTORAL LETTER TUNGKOL SA MGA PATAYANG BINIBINTANG KAY DUTERTE ….BIBILIB PA SA KANILA ANG MGA TAGA-SUNOD NILA!

 

——————————————————————————————————————————-

 

There are parish priests who do not even know the barangays and subdivisions that are within their “territory”. They call the Multi-purpose Halls where they hold Mass as “chapel” with the ulterior motive of controlling them. They require the local parishioners to display a statue of their patron in the Multi-purpose Hall to  qualify it as a chapel…does it mean that homes with big statues of saints should also be called “chapels”? That is how deceitful some of these priests are in their effort to snatch the Multi-purpose Halls from the homeowners who painstakingly built them!

 

Worse, after the Mass, the priests do not even leave any amount for the fund of the homeowners to be used for future repairs. All of the money shelled out by those who attended the Mass, they call “love offering” which in reality, is “quota”. If the collection is meager, the priest chides the attendees as not faithful enough.

 

I have a priest-friend who admitted that the money he uses for the monthly installment of his small electric car is from the “love offering”. Nothing is wrong with that, for as long as priests should do away with hypocrisy and admit that as human beings they also have needs…hence, they need money. They should stop insisting that the “offering” is from those who “love” God! IF THEY ARE HONEST AND NOT LIARS, THEY SHOULD BOLDLY ADMIT THAT DURING THE MASS INSTEAD OF READING THE PASTORAL LETTER ABOUT THE KILLINGS BEING ATTRIBUTED TO DUTERTE….AND, THEIR FOLLOWERS WILL SURELY ADMIRE THEM!

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s