Ayaw Tumigil ng mga Ma-dramang Outdated na Obispong Katoliko

AYAW TUMIGIL NG MGA MA-DRAMANG

OUTDATED NA OBISPONG KATOLIKO

Ni Apolinario Villalobos

 

Sa halip na ang nakasulat sa mga tarpaulin ng mga maiingay at ma-dramang obispong katoliko ay, “HUWAG KANG PUMATAY” na ang tinutukoy ay si Duterte, dapat ang nakasulat ay, “TIGILAN NA ANG PAGGAMIT AT PAGBENTA NG DROGA” na ang tinutukoy ay ang mga drug addict, drug pusher, at drug lord. Ikalat nila ito sa lahat ng sulok ng bansa. I-require ang mga simbahan nila sa bawat bayan at lunsod na gumawa. Dapat ay naghahatak sila ng mga tao patungo sa simbahan sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga ugaling dapat tularan, sa halip na tingnan lang ang paghihirap ng mga nagugutom!

 

Dapat ay utusan din ng mga maiingay na Obispo ang mga pari nila na pumunta sa mga depressed areas at gumawa ng sarili nilang “plead campaign”. Kasama ang mga Barangay officials, ipinun nila ang mga suspected at drug addicts na ayaw magbago sa basketball court. Para marami ang pumunta, mamigay sila ng bigas at sardinas…. at condom. Lumuhod ang mga pari sa harap ng mga inipong addict at drug pushers, pwede rin silang humagulhol. Yan ang dapat nilang gawin kung gusto nilang mag-drama upang ipakita sa mga tao na silang mga naka-sotana ay si Hesus dito sa mundo. Sa totoo lang, para sa akin, ang similarity nila kay Hesus ay ang damit na mahaba na kung tawagin nila ay sotana. Pero ang mga Muslim ay nagsusuot din nito, at hindi sila nagkukunwaring si Hesus!

 

Dapat ay tumigil na sila sa kaiingay dahil putok naman sa mga balita ang tungkol sa ginagawang rehabilitation centers at tumulong pa nga ang China. Sa kabila ng problema sa budget, pinipilit ng gobyerno na ikalat ang mga rehab centers sa buong bansa. Bakit hindi tumulong ang simbahang katoliko sa proyektong ito dahil malaki naman ang kinikita nila? Kung ayaw ng mga obispong punahin sila kaya nadadamay ang BUONG SIMBAHANG KATOLIKO, tumigil na sila dahil napapahiya lang ang ibang Obispong matatalino at may malawak na pang-unawa!

 

Bulag sa katotohanan ang mga maiingay na Obispo sa katotohanang may mga pasaway talagang mga drug addict at drug pusher na ayaw magbago na nagbebenta pa rin ng recycled drugs. Maraming kuwento ang lumutang tungkol sa mga sumuko at nagpalista bilang pagsunod sa panawagan ng gobyerno pero ang ginawa nila ay bilang pakisama sa mga kaibigang taga-Barangay, pakitang-tao lang ang nangyari. Ibig sabihin, hindi sila seryoso. Sa isang operation ay may nakumpiska pa ngang droga na milyones ang halaga. Lahat ng iyan ay laman ng mga diyaryo at nababalita sa radyo. Ang gusto yata ng mga obispong ito ay pumikit at magsawalang-bahala na lamang ang mga pulis kung tawagan ng mga kapitbahay mismo ng mga drug addict at drug pusher na nirereklamo.

 

Bukod tanging si Bishop Tagle ang tahimik. Kung magbitaw man siya ng salita ay may kabuluhan at angkop ang mensahe. Hindi siya tulad ng ibang tumanda na sa pagsuot ng sotana ay animo wala pa ring alam sa mga tunay na nangyayari sa kapaligiran. Kung sa bagay ay hindi yan nakapagtataka, dahil sino bang pari ang pumupunta sa mga depressed areas upang magpakalat ng mga salita ng Diyos? Ang ibig kong sabihin ay ang mga “tunay” na squatters’ area na ang mga dinadaanan ay maputik at ang mga bahay ay yari sa mga karton, lumang yero, tarpaulin, walang kubeta, walang kuryente at ang mga batang naglalaro sa kalye ay nanlilimahid sa uhog na tumutulo mula sa ilong, walang damit, at bundat ang tiyan dahil sa malnutrition. MAGSALITA TUNGKOL DIYAN ANG MGA YUDI…..NG mga obispong maiingay! Kung may konsisyensiya sila, kalampagin nila ang gobyerno tungkol diyan, lalo na ang DSW, at makipagtulungan!

 

Bilib pa nga ako sa mga babaeng misyonarya ng ilang simbahang protestante na sumusuyod sa mga sidestreets ng mga depressed areas upang mamigay ng mga babasahin. Ang ibang mga pari naman ng Kristiyanong Orthodox ay nakatira pa mismo sa gitna ng mga lugar na ito, kung saan ay nandoon din ang kanilang maliit na kapilya. Ang mga ministro naman ng mga Christian Churches ay umuupa ng kahit maliit na puwesto upang magamit na sambahan sa mga lugar na malapit sa mga taong mahihirap. Lahat silang nabanggit ko ay hindi nagpapanggap na ang tinatanggap nilang donation na pera ay love offering para sa Diyos kundi tulong sa mga taong ministro na nagsasakripisyo, dahil kailangan din nilang kumain upang mapanaitili ang kalusugan at maipagpatuloy ang kanilang ginagawa…..ganyan lang ka-simple ang paliwanang…walang drama!

 

ANG MGA MAIINGAY NA OBISPONG KATOLIKO ITO ANG DAPAT ISAMA NG MGA PULIS TUWING MAY RAID SILA. TINGNAN KO LANG KUNG HINDI SILA MAGKANDA-IHI O BAKA MAGKANDA-TAE PA SA KANILANG SOTANA KAPAG NAKIPAGBARILAN NA ANG MGA PULIS SA MGA BANGAG SA DROGA!

 

(DISCLAIMER: HINDI LAHAT NG OBISPONG KATOLIKO AY MAINGAY, PARANG BULAG KAYA MISTULANG TANGA, HIGIT SA LAHAT AY MA-DRAMA. MAY ILAN, LALO NA SI BISHOP TAGLE NA KAPANI-PANIWALANG TUNAY NA KATOLIKO. ANG MGA NILAHAD KO AY PANSARILING PANANAW AT OPINYON… WALANG SINO MANG DAPAT MAGKWESTIYON. KUNG MAY GUSTONG MAGREKLAMO, MAGKITA NA LANG KAMI SA IMPIYERNO! ANG GUSTONG BUMATIKOS DIN SA MGA MAIINGAY NA YUDI…..NG MGA OUTDATED NA OBISPO GUMAMIT NA LANG NG MAS MAKULAY NA MGA SALITA.)

On Sacrifice

On Sacrifice

By Apolinario Villalobos

 

Sacrifice has always been a part of our life…a very painful experience and episode that can determine our emotional strength. And, just like everything on Earth that has a reason for “being”, the sacrifice that befalls us has a reason, and the realization can be understood if only we think deeper and seriously about it. As much as possible, we should not hate the world for any painful episode in our life.

 

I once read in the internet about a battered wife who was later abandoned by her husband, as if the battering was not enough to humiliate her person. She thought of committing a suicide but she thought of her child, barely one year old. When she went to the market one day, she befriended a vegetable vendor of her age. Their friendship was such that they confided to each other about their status in life. They both found out that they have same the same harrowing experience but the vegetable vendor was left with 3 children by her drug addict husband, while the other one was only with one child. At, the end, she ended up selling vegetables alongside her friend, the second battered wife with 3 children, after learning the rudiments of sidewalk vending. It was only when she started vending that she discovered her acumen for selling. She began to embark on selling second-hand jewelries but did not abandon her vegetable stall as her customers were her frequent buyers. She was able to save money that she used to open a small convenient store in front of their house. She realized that had she not been abandoned by her husband, she would be still suffering from his humiliation and cruelty. Alone with her child, she was able to stand on her own feet and regained her dignity.

 

I have mentioned in a blog that everything that one wishes for can be had, but it takes a lot of pain and sacrifice in exchange for such. Nothing wonderful can be achieved just with the click of fingers, except for those who were born with the proverbial silver spoon in their mouth. But, then, most of them grow up sad and discontented and most often alone for being envied, so they have to resort to practically “buying” their friends.

 

Separation of husbands and wives oftentimes come out as a “blessing in disguise”. God gave the parties the chance to live together but due to worldly dissatisfactions, they decided to part ways which surely entailed a lot of painful sacrifice. Their former relationship could be used as a gauge in assessing their new life. The only question that may be asked could be, “are they happier?” If they are, indeed, they have the painful experience of separation – a sacrifice, to thank for. Had they endured the spats and quarrels with their former partners, thereby, miss the chance to move on….there’s nobody to blame but themselves for being timid.

 

Our life is in itself a “motion” and such mobility should not be hindered, otherwise, we shall stagnate. We have to move on. If we fail to do that, we will be like stagnant water that stinks!