Ang Tagumpay ni Joselito Hibo ng Philippine Airlines

Ang Tagumpay ni JOSELITO HIBO

Ng Philippine Airlines

Ni Apolinario Villalobos

 

Taga- Gloria, Oriental Mindoro si Lito at nang makipagsapalaran sa Maynila ay napasabak sa iba’t ibang uri ng mapagkikitaan upang may maitulong sa mga kapatid at biyudang ina. Panganay siya sa pitong magkakapatid at lalo siyang nagpursigeng makipagsapalaran sa Maynila nang mawala ang kanilang tatay. Naging landscape assistant siya sa Ayala bago napasok na janitor ng Superior Maintenance Services (SMS) at masuwerteng ang naitalagang assignment niya ay ang PAL offices sa Makati noon. Nakaisang-taon din siya sa SMS nang maisipan niyang mag-apply at kumuha ng eksamin sa PAL, at dahil may pinagmamagaling namang talino ay napasahan niya.

 

Messenger ang unang trabaho niya, sa noon ay tinatawag na Public Relations Office ng PAL, pero kung tawagin ngayon ay Corporate Communications. At, dahil hindi siya nagrereklamo kung may pinapagawa ang mga nakakataas sa kanya. Natuto siya ng iba’t ibang gawain pati ang pag-classify ng mga impormasyong kinakalap ng opisina nila na pina-file niya upang magamit na reference materials. Napasabak din siya sa pag-cover ng mga events ng Philippine Airlines lalo na ng iniisponsoran nitong taunang PAL Golf Tournament sa Davao. Dahil sa mga naipon niyang kaalaman hindi naging mahirap sa kanya ang ma-promote bilang Corporate Communications Assistant.

 

Sa kabila ng kawalan ng trabaho ng kanyang asawa, naitaguyod nila ang pag-aaral ng kanyang tatlong anak sa tulong ng suweldo niya sa PAL. Ang pagtitiyaga nilang mag-asawa ay nagkaroon ng magandang resulta nang makatapos ang dalawa nilang anak….ang panganay ay nakatapos ng Customs Administration, at ang nakababata ay Business Administration. Ang bunso ay nasa third year college naman…at, lahat sila ay walang bisyo!

 

Hindi gaanong malaki ang sinasahod ni Lito sa PAL, pero sa kabila niyan ay nakakapamuhay sila ng maayos, kasama na diyan ang walang patlang na pag-aaral ng kanyang mga anak. Ang ibang suwelduhan na halos umabot sa isandaan libo kada buwan ang tinatanggap ay hirap sa pagpatapos ng mga anak dahil sa maling paraan sa pagpapalaki sa kanila. Ang biyayang ito ang pinagpapasalamat ni Lito sa Diyos na kanyang inaalagaan, at ang hinihingi niya ay may matutunan sa kanilang mag-asawa ang kanilang mga anak.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s