Huwag Sayangin at sa Halip ay Gamitin sa Kabutihan ang mga Biyaya

Huwag Sayangin at sa Halip

ay Gamitin sa Kabutihan ang Mga Biyaya

Ni Apolinario Villalobos

 

Lahat ng bagay sa mundo, lalo na ang may buhay tulad ng tao ay may mga kabuluhan batay sa mga biyayang ibinigay sa kanila. Kung gagamitin lang sa kabutihan ang mga biyayang ito, magkakaroon sana ng tinatawag sa Ingles na “harmony” o samahang matiwasay sa ibabaw ng mundo. Subalit dahil ang bahid ng kasamaan ay naging bahagi na ng tao, hindi maiwasang magkaroon ng mga mapagsamantala. Ang iba naman, dahil sa sobrang pagkakimi o pagkamahiyain ay hindi inilalabas upang maipamahagi ang kanilang biyaya upang kahit papaano sana ay mapakinabangan ng iba…sila ang mga mapag-imbot, subalit hindi nila ito alam.

 

May isang libro ngayong tanyag na isinulat sa Ingles, mahal ang presyo kaya hindi ko mabili-bili, at ang sinasabi ng titulo na “Purpose in Life”,  ay hindi yata naiiba sa tinatalakay ko. Pero maski wala ang librong yan, common sense ang magdidikta sa atin na lahat tayo ay may kanya-kanyang layunin sa sanlibutan, dahil kung wala….hindi na tayo ipinanganak!

 

Ang mga imbentor ay matatalinong nilalang na ang layunin ay gumawa ng mga bagay para sa kapakinabangan ng tao. Hindi nga lang inasahan ng ilan sa kanila na ang kanilang inimbento ay gagamitin sa masama, tulad ng bomba, dinamita, baril, bala, at marami pang iba. Pati ang computer at internet na dapat sana’y para sa kabutihan ng mga tao ang gamit, inabuso at ginamit ng mga may mala-demonyong isip para sa sariling kapakanan at pangmulestiya ng kapwa. Ginagamit ang internet upang makapanloko ng kapwa upang magkamal ng pera, at upang harangin sa pamamagitan ng pag-bash ang magandang layunin ng iba na maipamahagi ang mga nasa isip nila. Kung gagamitin lamang ang kaalaman ng mga swindler ang  kanilang talento sa maayos na paraan, marami rin sana ang makikinabang. At, kung ang mga basher ay gumawa lang din ng sarili nilang blogs upang mailahad ang kanilang saloobin, marami sana ang matututunan ng mga mambabasa.

 

Ano pa nga ba at tila hindi natatakot ang mga taong walang pakundangan sa paggamit ng kanilang mga kaalaman upang makapanloko, sa maaaring mangyari sa kanila ayon sa Gintong Kasabihan (Golden Rule). Dahil diyan, ang pinakamagandang gawin na lang ng iba ay huwag magbigay ng dahilan upang sila ay gawan ng masama, at lalong higit ay mag-ingat sa loob ng 24/7!