Survival and Free Will

Survival and Free Will

By Apolinario Villalobos

 

 

I just cannot help but notice that we seem to be reverting back to the days of the Old Testament….every race fighting for survival, and each having a “priest”. For the Christian soldiers, they have their “chaplain” who says Mass or whatever religious service that applies…soldiers are blessed with “holy water” or “prayed over” before they depart for battle. Islamic faithful have their Imams. And, just like in the Old Testament, hideous pagan practices have also proliferated which are viewed as part of the normal way of life.

 

Still, another opinion…there may not be a total cleansing of the world that will come, because, such cleansing could be happening right now – through epidemics, pockets of wars, calamities, inventions that prove more destructive than constructive, and famine. Practically, man is into self-annihilation. But, with the bad, there is the good which is about those who chose the Right Path, and who will remain standing at the end of the day!…that is how Free Will works!

 

Along this observation, my suggestion is that we should not compare our faith with that of others as the best way towards salvation, as it all depends on HOW we put our faith into practice. Also, we should tolerate “free will” to the fullest, for as long it will not harm anybody when put to practice by the one who made a choice which for him is right.

Salamin ng Buhay

Salamin ng Buhay

ni Apolinario B Villalobos

 

 

Hindi nakikita ng tao ang kanyang mukha hangga’t hindi siya tumingin sa salamin. Sa ganoong pagkakataon pa lamang niya makikita ang kabuuhan ng kanyang mukha, na siya pala ay may dungis na dapat niyang punasan upang matanggal… na siya pala ay may nunal sa ilalim ng kaliwang mata… na siya pala ay may mga ngipin na hindi pantay… na siya pala ay may matamis na ngiti, atbp.

 

Sa araw-araw nating pamumuhay, kailangan din nating magkaroon ng “salamin” upang malaman kung may mga ginawa tayo na hindi maganda, masagwa, o mabuti. Sa pagkakataong ito, ang “salamin” natin ay ang ating kapwa. Sa kanila natin masasalamin at malalaman na may mga ginawa tayo na masagwa pala kaya dapat nating iwasang gawin uli. Sa mga ginawa din nila natin masasalamin ang mga kabutihang ginawa na natin, nguni’t hindi natin alam.

 

Nguni’t may bisa lamang ang paggamit natin ng ating kapwa bilang salamin kung kaya nating tanggapin ang ating kamalian. Hangga’t hindi natin ito kayang gawin, hanggang papuri na lamang tayo kung may makikita tayong magandang ginawa ng ating kapwa at pangkukutya sa kanila kung gumawa sila ng masama – na ginawa din pala natin. Dahil diyan ay walang silbi ang ating pananalamin sa pamamagitan ng ating kapwa.

 

Sa mga pagkakataong dapat ay mayroon tayong natutunan pero pinalampas natin, wala tayong dapat sisihin kundi ang sarili natin – kung tayo ay naghihirap dahil sa palaging kakapusan sa pera, may mga suwail na anak, nawalan ng trabaho, hiniwalayan ng asawa, atbp.

 

Magsisi man tayo…ay huli na.

 

 

On Friendly and Intimate Relationships

ON FRIENDLY AND INTIMATE RELATIONSHIPS

By Apolinario Villalobos

 

Both relationships mentioned in the title are founded on “trust”. However, trust sometimes is established haphazardly, without even checking thoroughly the kind of a person with whom it is established. Some people may discover too late that their “best friend” cannot be trusted al all, as some, come out to be innately insecure. Some couples may also discover that their partner is not really “sincere” as expected, despite the signed marriage documents, and worse, discovery is made after having several offspring. This situation is what dissatisfied partners as “hellish life”.

 

Another act that spoils the relationship is the “abuse” of either party. The one who commits the act selfishly presumes that anything can be done to the trusting friend or intimate partner. Initially, there would be tolerance “for friendship’s sake”. But in time, such abuse may no longer be tolerated and expectedly results to the severance of relationship.

 

Abuse on the part of a partner who commits the act is hidden or camouflaged by a “merry intent” or “joke”, though, in reality, the intention is to humiliate the trusting and unsuspecting friend or partner in front of others. This happens most often to friends and partners whose success is not acceptable to the offender due to envy. I know this because I am in touch with people who are victims, and until now are languishing in regret for having wasted their lives in the company of insecure people.

Ang Malakas na Pagkatao ni Rodrigo Duterte

ANG MALAKAS NA PAGKATAO NI RODRIGO DUTERTE

Ni Apolinario Villalobos

 

Dahil sa lakas ng pagkatao o strong personality, si Duterte ay nakaka-intimidate kaya lahat ng kilos at salita niya ay binabantayan ng lahat. Ang mali lang sa mga nagbabantay sa kanya ay ang pagsasang-alang-alang ng ugali niyang sarcastic o di kaya ay mapagbiro sa halip na ang mga ginagawa niyang kabutihan sa nakararami ang pagtuunan ng pansin. Ang isang paraan upang ipakita niya ang pagkainis ay ang pagbitaw ng mga salitang sarcastic o may lamang nakakainsulto sa kausap, at ang kahulugan ay nakapaloob lamang sa mga salita…hindi hantad, kaya hindi “mababasa” ng sinumang hindi sanay sa kanyang ugali. Ang isa pang paraan sa pagpahapyaw ng kayang pagkainis ay pagbitaw ng biro bilang sagot, lalo na kung ang kausap o nagtatanong ay makulit tulad ng nangyari sa isang babaeng taga-media na nangulit ng tanong na kung ilang beses na niyang nasagot sa iba’t ibang pagkakataon. Ang mga napapansin sa kanyang pagkatao ay ginagamit ng mga taga-media na gutom sa scoop. Dahil diyan, baka kung umutot lang ang presidente habang sumasagot sa tanong ay gawin pa nilang headline!

 

Ang iba namang nagbabantay na halatang mga “through and through detractors” ay nag-aabang ng para sa kanila ay mga “mali” sa kanyang sinabi…pero para sa iba ay tama naman. Ang mga detractors ni Duterte ay nabubulagan ng galit nila kaya ang mga naririnig nila ay puro mali dahil binabatay nila sa makasarili o selfish nilang pananaw. Dahil pa rin diyan, pati ang sinabi ni Duterte na kinausap daw siya ng Diyos ay sineryoso ng mga hangal na taga-media!…malinaw naman na ang “kundisyon” ng Diyos kung hindi siya titigil sa pagmumura ay “ibabagsak” daw ang eroplano…tanga lang ang kakagat sa sinabi ni Duterte dahil napakalinaw na isang biro ang sinabi niya! At, ang nakakatawa pa, may isang radio station na paulit-ulit na tinatalakay ang isyu, sa halip na tuldukan na dahil sa paliwanag ni Duterte. Alam kasi nilang maraming interesadong makinig kaya maski tatlong araw na ang lumipas ganoon pa rin ang topic nila.

 

Sana ay magpakatalino naman ang mga miyembro ng local media upang hindi sila magmukhang katawa-tawa. Dahil sa kanilang pagka-literal marami tuloy ang nag-iisip na karamihan sa kanila ay hindi karapat-dapat sa kanilang ginagawa dahil nililito lang nila ang mga tao. Unfair din ang pagpilit na iwasan na ni Duterte ang pagmura dahil malinaw namang ang mga makukulit na taga-media ang nagbibigay sa kanya ng dahilan upang gawin ito. Subukan nilang kahit minsan lang ay huwag mangulit ng walang kuwentang tanong, at baka mapa-hallelujah sila sa matiwasay na sagot ng presidente!

 

Ang masama pa, animo ay sinasadya ng ilang taga-media na inisin si Duterte upang siya ay makapagmura upang may maisusulat silang scoop! Marami tuloy ang nagtatanong kung mga bayaran sila ng mga mayamang detractor ni Duterte na gustong magpabagsak sa kanya. Sana ay hindi, pero magkaganoon man, lalabas pa rin na “sumasakay” lang sila sa personalidad ni Duterte upang magkaroon ng scoop. Para silang mga hayok na buwitre na naghihintay ng biktimang malalapằ!