Ang Iba’t Ibang Uri ng “Relasyon, si Duterte, at ang Pilipinas

ANG IBA’T IBANG URI NG “RELASYON”, SI DUTERTE

AT ANG PILIPINAS

Ni Apolinario Villalobos

 

Maraming uri ng relasyon. May mga relasyon na hindi dapat bigyan ng masamang kahulugan dahil “magkakaibigan” lang..walang malisya. Meron namang relasyon na nagsimula sa pagiging magkaibigan hanggang nagkahulugan ng loob kaya nabahiran ng karnal na pagnanasa sa isa’t isa…kaya “nagka-ibigan”.  May mga relasyon din na umusbong dahil sa pagka-manyak ng babae o lalaki, kaya ang pinaglaruang pagparaos ng kalibugan ay naging bisyo, at ang masama ay nakaperhuwisyo pa ng iba, tulad ng ginawa ng isang kilalang babaeng deny to death pa rin ng kanyang kakatihan sa katawan kaya nagkaweng-kaweng ang mga epekto, lalo na sa pagkalat ng droga!

 

Sa relasyon ng mga bansa, ang palaging isinasaalang-alang ay ang kinakatigang ideyolohiya na kung hindi malayang Demokrasya ay mapanupil na Komunismo. Ang isa pang kinokonsidera ay ang pananampalataya ng mga mamamayan na kung hindi nakaugat sa Kristiyanismo (Christianity) ay sa Islamika (Islamic Faith) naman.

 

Ang Pilipinas ay may makulay at mayamang kulturang nabahiran ng iba’t ibang kalinangan ng ibang bansa, at sa ugat naman ng mga mamamayan ay nananalaytay ang dugo ng iba’t ibang lahi. Subalit dahil matagal ang pagkasakop ng mga Kastila at Amerikano sa Pilipinas,  sila ang tumatak sa kaisipan ng mundo na may malakas na impluwensiya sa bansa at mga Pilipino. May isang libro tungkol sa mga bansa na nagsabing ang “spoken language” ng mga Pilipino noong 1950’s ay Kastila maliban sa Tagalog. Sa pag-usad ng panahon sa ilalim ng Amerika, napalitan ang Espanyol ng Ingles at pilit pang sinapawan ang Tagalog, dahil sa mga eskwelahan, pinilit ang mga mag-aaral na magsalita ng Ingles lamang sa loob ng paaralan.

 

Sa tagal ng relasyon ng Pilipinas sa Espanya, naging Katoliko ang karamihan ng mga Pilipino. Nang makipagrelasyon naman sa Amerika, ang ibang Katoliko ay naging Protestante. Pagdating sa pagpapatakbo ng bansa, naging “palaasa” o “dependent” ang Pilipinas sa Amerika dahil mismong ang halos kabuuan ng Saligang Batas nito ay kinopya sa ginagamit ng Amerika. Maliban diyan, mismong Amerika ang nagpanukala ng ganitong “dependence” o pagpaasa sa mga Pilipino sa kanya. Ang tingin kasi ng mga Amerikano sa mga Pilipino ay “helpless little brown brothers” na kailangang diktahan, o kaya ay bulyawan at paluin kung nagkamali, at kailangan pang hawakan ang mga kamay upang matugaygayan (guided properly).

 

Dahil sa matagal na relasyon ng Pilipinas sa dalawang bansa, ang  naging kaisipan ng Pilipino ay para bang wala nang ibang magaling na relihiyon kundi Katolisismo. At, sa pagpapatakbo naman ng gobyerno, wala nang pinakamagaling kundi ang itinuro ng Amerika. Subali’t ngayon, sa buong Timog Silangang Asya, napapag-iwanan ang Pilipinas kahit sa simpleng agrikultura na ang pagpapakadalubhasa sa pagtanim ng palay ay itinuturo sa International Rice Research Institute (IRRI) sa Pilipinas. Ang mga kalapit-bansa ng Pilipinas ay mabilis ang pag-usad sa kabila ng kanilang dalisay na kulturang walang bahid o impluwensiya ng nakaraang mananakop nila tulad ng Inglatera (Great Britain) at Pransiya (France).  Ang mga kalapit-bansang ito ng Pilipinas, na Thailand, Malaysia, Indonesia, at Vietnam ay hindi Kristiyano at ang isa ay Komunista.

 

Ngayon, dahil sa ginagawa ni Duterte na putulin ang nakasanayang relasyon sa bansang Amerika na animo ay naging tanikalang pumipigil sa pag-usad ng Pilipinas, tinawag siyang “bobo”, madaldal, “tactless”, at kung anu-ano pa. Dahil sa adhikain niyang magkaroon ng sariling kapita-pitagang imahe ang Pilipinas sa harap ng ibang bansa, marami ang bumatikos sa kanya. Ang malaking katanungan ay: sino ba sa mga pinalitan niyang presidente ang may ganitong maka-Pilipino o makabayang adhikain at panuntunan? Ang inakala noong maganda ang layunin ni Marcos para sa “Bagong Lipunan” ng Pilipino ay naging diktador naman.

 

Malimit banggitin ng mga bumabatikos sa kanya ang Call Centers o BPO ng mga Amerikano na kapag nagsarahan ay magdudulot ng kagutuman sa mga Pilipino. Paano silang aalis sa Pilipinas ganoong kumikita sila ng malaki sa mga negosyong ito,  at ang suweldong kinikita ng mga Pilipino ay may katumbas ding hirap nila at tiyaga kaya walang dapat ituring na utang na loob sa isa’t isa…kung baga ay, “give and take” ang sistema. Ang hindi napansin ng mga bumabatikos na ito ay ang matagal nang pagsara ng maraming kumpanyang Amerikano, subalit ang kanilang pagkawala ay hindi naramdaman at hindi nakaapekta sa ekonomiya ng bansa.

 

 

One thought on “Ang Iba’t Ibang Uri ng “Relasyon, si Duterte, at ang Pilipinas

  1. Pingback: Ang Iba’t Ibang Uri ng “Relasyon, si Duterte, at ang Pilipinas — penpowersong – THE WORLD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s