Pilipinas (for 2016 National Heroes’ Day)

Happy National Heroes’ Day!

 

 

PILIPINAS

(sorry…I forgot the composer)

 

ANG BAYAN KONG PILIPINAS

LUPAIN NG GINTO’T BULAKLAK

PAG-IBIG ANG SA KANYANG PALAD

NAG-ALAY NG GANDA’T DILAG

AT SA KANYANG YUMI AT GANDA

GAHAMAN AY NAHALINA

BAYAN KO NILOKO KA

NASADLAK SA DUSA!

 

IBON MANG MAY LAYANG LUMIPAD

KULUNGIN MO AT UMIIYAK

BAYAN PA KAYANG SAKDAL DILAG

ANG DI MAGNASANG MAKAALPAS

PILIPINAS KONG MINUMUTYA

PUGAD NG LUHA KO’T DALITA

AKING ADHIKA MAKITA KANG….

LUMAYA SA DROGA!

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s