Girlie Retos…benefactor ng mga pusang kalye (pusakal) sa Libertad, Pasay City (Philippines)

GIRLIE RETOS…BENEFACTOR

NG MGA PUSANG KALYE (PUSAKAL) SA LIBERTAD, PASAY CITY

Ni Apolinario Villalobos

 

Nang mapagawi ako sa Libertad, Pasay City, nadaanan ko sa isang bangketa ang grupo ng mga pusa na kumakain at umiinom. Mga ampon pala sila ni Girlie Retos isang sidewalk vendor. Siya ay taga-Aklan na dumayo sa Maynila mahigit dalawang dekada na ang nakaraan. Sa Maynila na rin niya napagtapos sa pag-aaral ang isa niyang anak. Ang isa pang anak na nagsisikap ay biktima naman ng contractualization kaya patigil-tigil ang pag-aaral.

 

Taong 1980 pa nagsimulang mag-ampon ng mga pusang iniiwan sa bahagi ng sidewalk kung saan siya nagpupuwesto upang magbenta ng mga kendi, sigarilyo at mumurahing panty. Ang nakakatuwa ay may isa daw siyang “donor” ng pagkain, isang matandang Intsik na babae. Ang mga madalas namang dumaan sa bahaging yon ng bangketa ay todo iwas naman sa mga pusa na mababait dahil pagkatapos kumain at  uminom ay isa-isang nagpapahinga sa tabi o di kaya ay pansamantalang namamasyal. Bumabalik sila kay Girlie tuwing oras na para sa pagkain nila. Nakapermanente namang nakapuwesto ang isang lagayan ng tubig sa isang tabi na pinupuntahan ng mga pusang gustong uminom.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s