Mga Paa Kong Gala

MGA PAA KONG GALẲ

Ni Apolinario Villalobbos

 

Ang mga paa kong galằ

Sa malalayong lugar ako’y dinadala

Kilo-kilometrong kalye ang tinatahak

Aspaltado, sementado, at lubak-lubak.

 

Dahil sa kanila’y naakyat ko

Sa Mindanao ay matarik na Mt. Apo

Pati na ang sa Legasping Mt. Mayon

Bulkang kamangha-mangha’t magayon.

 

Liban sa mga bundok ng ‘Pinas

Nilakbay din namin ang mga palanas

Sa kagubatan ng lunsod ng Maynila

Walang pinipili, liblib o madilim na eskinita.

 

Thank you, Lord sa pagbigay mo

Ng dalawang paang walang reklamo

Maputik man o mabatong matahak

May bubog man o epot na sandamakmak!

 

 

Notes:

magayon – Bikol word for beautiful

sandamakmak – plenty

FEET 1

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s