Dapat ang Tawag sa mga Baril at Droga sa Crimes ay “Nakumpiska” at Hindi “Na-recover”

DAPAT ANG TAWAG SA MGA BARIL AT DROGA NA NAKUKUHA

SA CRIME SCENES AY “NAKUMPISKA” AT HINDI “NA-RECOVER”

Ni Apolinario Villalobos

 

Napansin ko lang naman na ang tawag ng otoridad o kapulisan sa droga at baril sa crime scenes ay mga “na-recover”. Kung na-recover, ibig sabihin ay “nabawi”…kaya kung “na-recover” o “nabawi” ang mga mga bagay na tinukoy ko, ibig bang sabihin ay galing sa kanila (otoridad o kapulisan) ang mga iyon at ginamit ng mga kriminal, at nang nagpang-abot sila na umabot sa pagkamatay ng kriminal ay “nabawi” nila? Kasama sa tinutukoy ko ang mga kilo-kilong shabung “nare-recover” daw nila tuwing raid na ngayon ay hinahanap ng mga Pilipino kung nasaan dahil sumulpot ang isyu tungkol sa pag-recycle ng mga ito….isyu na siyang dahilan daw kung bakit napakaraming ordinaryong pulis at mga opisyal nila ang biglang yumaman.

 

Sa isang banda, dapat ang  mga ganoong bagay  kung tawagin ay mga “nasamsam” o “nakumpeska” dahil ang mga iyan ay  pag-aarin ng mga kriminal. Maliban pa rin kung “itinanim nila” (otoridad o kapulisan), upang magamit na mga ebidensiya kuno sa paglaban ng mga kriminal lalo na ng mga dumadaming pinapatay na mga sinasabing “drug runners”….na ayon sa marami ay tinutumba upang hindi na makapag-piyaet kung saan galing ang drogang binebenta nila.

 

Ang hindi ko maintindihan ay kung paano nagsimula ang paggamit ng salitang “recover”. Hindi naman basta gagamitin ng mga taga-media ang salitang yan kung hindi nila na-pick up sa mga ini-interview nila. At, ang mga taga-media namang nakakaunawa, lalo pa at malakas ang impluwensiya nila sa kanilang mga taga-sunod, sana ay matutong magtama ng mali. Ang hirap pa rin, karamihan sa kanila ay hindi rin alam ang tamang paggamit ng “kung saan”.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s